Το Διοικητικό Συμβούλιο (2019-2021)

Πρόεδρος
Κατσαρός Κώστας
τηλ: 6972609767

Γ. Γραμματέας
Κίντας Παναγιώτης
τηλ: 6974558833

Αντιπρόεδρος
Κούστας Κώστας
τηλ: 6945377725

ΤαμίαςΜυλωνάς Παναγιώτης
τηλ: 6974635685

Ορ. Γραμματέας
Τέφας Σωτήρης
τηλ.: 6977233274

Μέλος
Πανάς Επαμεινώνδας
τηλ: 6973246367

Μέλος
Μαργαρίτης Θεόδωρος
τηλ.: 6974602626