Το Διοικητικό Συμβούλιο (2015-2017)

Πρόεδρος
Κατσαρός Κώστας
τηλ: 6972 609767

Αντιπρόεδρος
Μαργαρίτης Θόδωρος
τηλ: 6931102427

Γ. Γραμματέας
Κούστας Κώστας
τηλ: 6945377725

Ταμίας
Μυλωνάς Παναγιώτης
τηλ: 6974635685

Ορ. Γραμματέας
Πολιτοπούλου Γιώτα
τηλ: 6973538531

Μέλος
Πανάς Επαμεινώνδας
τηλ: 6973246367

Μέλος
Van Hattem Gerard
6936434036