Το Διοικητικό Συμβούλιο (2015-2017)

Πρόεδρος
Κούστας Κώστας
τηλ: 6945377725

Αντιπρόεδρος
Μαργαρίτης Θόδωρος
τηλ: 6931102427

Γ. Γραμματέας
Κατσαρός Κώστας
τηλ: 6972 609767

Ταμίας
Κίντας Παναγιώτης
τηλ: 6974 558833

Ορ. Γραμματέας
Μυλωνάς Παναγιώτης
τηλ: 6974635685

Μέλος
Πολιτοπούλου Γιώτα
τηλ: 6973538531

Μέλος
Πανάς Επαμεινώνδας
τηλ: 6973246367