Εκδήλωση στη Ναύπακτο για τα Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά δικαιώματα στον Δημόσιο τομέα