Βόμβα για τους ΠΕ17, ΠΕ18. ΠΕ20 και ΤΕ01!!!

Και νέα βόμβα πέφτει στους εκπαιδευτικούς. Σε συμφωνία με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, (επανα)καθορίζονται από το ΥΠΑΙΠΘΑ τα προσόντα διορισμού του κλάδου ΠΕ18!! Δείτε το έγγραφο:

 


Άμεση η αντίδραση της ΟΛΜΕ αφού βάση του εγγράφου υπάρχει θέμα για το σύνολο των Τεχνολόγων εκπαιδευτικών:


ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την προσπάθεια της κυβέρνησης για νέα σοβαρή μείωση αποδοχών στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ20 ΚΑΙ ΤΕ01. Η νέα  αυτή μείωση προωθείται μέσα από μια αυθαίρετη ερμηνεία του ν.4024/11 Με μια κατά παραγγελία από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Αν γίνει δεκτή αυτή η γνωμοδότηση (κατά παράβαση του ν.1566/85 που προβλέπει τα προσόντα κάθε κατηγορίας εκπαιδευτικού) και από το Υπουργείο Παιδείας, αυτό πρακτικά σημαίνει την υποβάθμιση κατηγορίας, τη μείωση αποδοχών και την επιστροφή χρημάτων από τους εκπαιδευτικούς αναδρομικά από το Νοέμβρη του 2011!!
Το θέμα αυτό είχαμε θέσει και στη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (08/05/13) αλλά δεν απαντήθηκε.
Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας  να μην κάνει αποδεκτή την γνωμοδότηση αυτή. Καμία νέα μείωση αποδοχών, καμία υποβάθμιση κλάδου  δεν θα γίνει αποδεκτή.
 

Για το ίδιο θέμα κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή από τον κ. Α. Κακλαμάνη:

Επίκαιρη ερώτηση Απ. Κακλαμάνη προς τον υπουργό παιδείας για τεχνολόγους εκπαιδευτικούς

Προς τον υπουργό Παιδείας

Ο νόμος 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», αποτελεί θεμελιακό νομοθέτημα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Η διακινούμενη πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει διατάξεις του, που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της δευτεροβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, με μέτρα υποβάθμισης της υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών λειτουργών μιας σειράς κλάδων και, συνολικώς 14.000 τεχνολόγων καθηγητών, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Δυστυχώς, η κυβέρνηση έρχεται, έτσι, να επιβεβαιώσει ότι, σοβαρές αποφάσεις στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο της Παιδείας, λαμβάνονται χωρίς να προσμετρούνται εγκαίρως οι συνέπειες, γιατί, ίσως, εκείνοι που τις λαμβάνουν επαφίενται στον λεγόμενο «κοινωνικό αυτοματισμό» για την αντιμετώπισή τους.

Η τεχνολογική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, όχι μόνο γιατί, επί μια 25ετία και πλέον, κατέχει ήσσονα θέση στο ενδιαφέρον όλων, σχεδόν, των κυβερνήσεων αλλά και γιατί, άλλοτε εξ αιτίας και άλλοτε με πρόσχημα τη δημοσιονομική κρίση, βάλλεται τόσο ο θεσμός των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), όσο και η δευτεροβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση.


ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο υπουργός Παιδείας,

και παρακαλείται να ενημερώσει τη Βουλή, αν προτίθεται να σεβαστεί τις ρυθμίσεις του ν. 1566/85, για την υπηρεσιακή κατάσταση των 14.000 τεχνολόγων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ20 ή θ’ αποδεχθεί προκατασκευασμένες γνωμοδοτήσεις σφαγιασμού των νομοθετημένων δικαιωμάτων τους, χωρίς να προσμετρηθούν εγκαίρως και οι κινητοποιήσεις και η αναστάτωση , που θα προκληθούν και πάλι στο χώρο της Παιδείας.