Ανακοίνωση ΑΣΚ Α ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας


H  A.Σ.Κ  Α΄ ΕΛΜΕ καταγγέλλει στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην ελληνική κοινωνία την αναισχυντία  της τρικομματικής κυβέρνησης που υλοποιώντας μια ανάλγητη εκπ/κή πολιτική με τις εντολές της Τρόικας, της ΕΕ  και του ΔΝΤ,  διαλύει τη δημόσια εκπαίδευση αποδομώντας κάθε υποδομή στήριξης του δημόσιου σχολείου και του εκπαιδευτικού. Υποχρηματοδότηση, καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων, πλήρης εγκατάλειψη της τεχνικής εκπαίδευσης, συντμήσεις τμημάτων, ελάχιστοι διορισμοί, σχολικά τμήματα που δεν έχουν ακόμα διδαχτεί βασικά μαθήματα (2000 κενά εκπαιδευτικών) ή υπολειτουργούν με περικοπές ωρών διδασκαλίας, κατάργηση μαθημάτων, και ελλείψεις βιβλίων, κατάργηση ενισχυτικής διδασκαλίας, ΠΔΣ, βιβλιοθηκών, κατάργηση του ΟΕΔΒ, καμία πρόνοια για τη μεταφορά μαθητών και τον υποσιτισμό πολλών απ΄ αυτούς, σχολεία που δεν μπορούν πια να καλύψουν τις βασικές λειτουργικές τους  ανάγκες και στερούνται  το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό.
ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, κατέθεσε  στη βουλή για συζήτηση και ψήφιση, σχέδιο Πρoεδρικού   Διατάγματος για την ΄΄Αξιολόγηση των εκπ/κών της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης΄΄ κοπτόμενη  δήθεν  για τη «βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας» όπως υποκριτικά αναφέρεται στις πρώτες σελίδες του,  ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΣ  απ΄ την ελληνική κοινωνία ότι αυτό το σχέδιο ΠΔ έρχεται να ΄΄δέσει΄΄ με τους ήδη ψηφισμένους νόμους Ν.4024/2011, Ν.3528/2007, που συνδέουν την αξιολόγηση με τη βαθμολογική και τη μισθολογική μας  καθήλωση, αλλά και με το πρόσφατο πειθαρχικό δίκαιο (Ν.4057/12), ανοίγοντας το δρόμο στη χειραγώγηση, τον καταναγκασμό, τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις (Ν.4093/12)
·         Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, όσο ΄΄πολύ  καλός΄΄ ή ΄΄εξαιρετικός΄΄ και να αξιολογηθεί  ο εκπ/κός δεν προάγεται αυτοδίκαια, αλλά με βάση αυθαίρετη ποσόστωση που  μπορεί να  αλλάζει ανά διετία με υπουργικές αποφάσεις (πχ. μόνο το 50% του συνόλου των εκπ/κών θα προάγεται στο Β΄ βαθμό και μόλις το 15% στον Α΄ ) (Ν.4024/2011, άρθρο 7,12)
·         Το μισθολογικό κλιμάκιο εξελίσσεται μόνο αν ο υπάλληλος πετύχει το 50% της  προβλεπόμενης στοχοθεσίας. Διαφορετικά, καθηλώνεται για 2 χρόνια, στα οποία δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει προαγωγή.( Ν.4024/11άρθρ. 17, παρ. 5,αρθρ. 8, παρ. 6).
·         Όποιος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό παραπέμπεται υποχρεωτικά στο υπηρεσιακό συμβούλιο το οποίο μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό (Ν.3528/2007, άρθρο 95)
·         Τα όργανα αξιολόγησης είναι μονοπρόσωπα (δ/ντής, σύμβουλος) επιλεγμένα σε μεγάλο βαθμό με κομματικά κριτήρια (δ/ντές, προϊστάμενοι, κλπ).
·         Ποσοτικοποιούνται αυθαίρετα ποιοτικά κριτήρια, η αοριστία των οποίων  αναπότρεπτα οδηγεί  στην υποκειμενική και διαβλητή κρίση των αξιολογητών. (πώς μπορεί πχ. να αξιολογηθεί ο εκπ/κός στην κλίμακα 1-100 για το παιδαγωγικό κλίμα ή τις διαπροσωπικές σχέσεις ή τις ανάγκες των μαθητών;)( Ν.4024/11,αρθρ.14,1,2)
·         Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιολογηθούν σε θέματα για τα οποία δεν έχουν  επιμορφωθεί. Επιπλέον, κριτήριο αποτελεί και η πιστοποίηση επιμόρφωσης η οποία δεν υφίσταται.
·         Κριτήρια που τίθενται για το χαρακτηρισμό ΄΄πολύ καλός΄΄ και ΄΄εξαιρετικός΄΄ όπως μεταπτυχιακά, πιστοποιήσεις ΗΥ, ξένων γλωσσών, κ.α.  αποκλείουν και καθηλώνουν τους παλιότερους συναδέλφους που στην πλειοψηφία τους δεν τα έχουν -λόγω συνθηκών εποχής – αυτό όμως  δεν αποδεικνύει ότι είναι ανεπαρκείς εκπ/κοί. (Ν.4024/11,αρθρ. 14,α. ββ,γγ)
·         Κριτήρια όπως συμμετοχή σε Εξεταστικές Επιτροπές και βαθμολογικά κέντρα είναι απαράδεκτα, μια που καθορίζονται με αδιαφανείς διαδικασίες από τη διοίκηση.
·         Κριτήριο αξιολόγησης είναι και οι επιδόσεις των μαθητών (άρθ.14 παρ.3).  Οι εκπ/κοί θα χρεώνονται τη χαμηλή επίδοση και την  αποτυχία των μαθητών, χωρίς να λαμβάνεται  υπόψη η κοινωνικο-οικονομική τους προέλευση, τα παρωχημένα αναλυτικά προγράμματα, τα απαράδεκτα σχολικά βιβλία και η απουσία υποστηρικτικών δομών.
·         Οι σχολικοί σύμβουλοι μετατρέπονται  σε επιθεωρητές που θα ελέγχουν τη συμμόρφωση  στα κυρίαρχα εκπ/κά πρότυπα των κρινόμενων.
·         Καταλύεται η  δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου διδασκόντων, ο οποίος απλά θα επικυρώνει τις αποφάσεις των διευθυντών. Το  κλίμα συνεργασίας μεταλλάσσεται σε ανταγωνισμό και  παραγκωνισμό των άλλων για την κατάκτηση της εύνοιας του διευθυντή και της ΄΄αριστείας΄΄.
·         Αποδυναμώνεται ο κλάδος μας με την πολυδιάσπασή του σε ΄΄ελλιπείς΄΄, ΄΄επαρκείς΄΄, ΄΄πολύ καλούς΄΄ και ΄΄εξαιρετικούς’’ εκπαιδευτικούς, που καθηλωμένοι βαθμολογικά και μισθολογικά θα υποβλέπουν ο ένας τον άλλο και θα διαγκωνίζονται για να περάσουν στον επόμενο βαθμό ή κλιμάκιο.
·         Ενισχύεται η εκπαιδευτική ιεραρχία για τον έλέγχο και τη χειραγώγηση του εκπ/κού.
·         Η αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους γίνεται προαιρετική και προσχηματική. Αν οι υφιστάμενοι θελήσουν να κρίνουν  τον αξιολογητή (δ/ντή, σύμβουλο κλπ), θα στέλνουν την αξιολόγησή τους στον άμεσο προϊστάμενό του, κι αυτός  «θα εκτιμά την αξιολόγηση και θα τη χρησιμοποιεί κατά την κρίση του»(!!!) (Ν.4024/11,αρ.14, 5β,δδ vi)
Η κατάταξη ενός εκπ/κού σε οποιαδήποτε αξιολογική κατηγορία, δεν αναβαθμίζει την ποιότητα του έργου του. Και βέβαια το σχέδιο ΠΔ δεν προβλέπει καμιά δομή στήριξης αυτού του έργου.
Διεθνώς, όπου εφαρμόστηκε αξιολόγηση συνδεόμενη με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, όχι μόνο δεν αναβάθμισε την ποιότητα και δεν έλυσε  κανένα από τα  προβλήματα της εκπ/σης, αλλά προσέθεσε και νέα, όπως: αύξηση του ανταγωνισμού των εκπ/κών και των  κρουσμάτων παραχάραξης μαθητικών μητρώων και πιστοποιητικών επάρκειας, κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών, υποβάθμιση, κλείσιμο και ιδιωτικοποίηση σχολικών μονάδων .
Φαίνεται ότι πραγματικός στόχος της αξιολόγησης είναι η διάσπαση του κλάδου, η μισθολογική μας καθήλωση, η άρση της μονιμότητας και οι απολύσεις που επιβάλλει με την εντολή της Τρόϊκα η κυβέρνηση. Και για να λειάνει το έδαφος, προετοιμάζοντας την κοινή γνώμη και τον κοινωνικό αυτοματισμό, έρχεται τώρα  να στοχοποιήσει τους εκπ/κούς για την κατάντια του σημερινού  σχολείου, να συκοφαντήσει το έργο μας,  φορτώνοντάς μας την ευθύνη για τα αποτυχημένα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, για το λειτουργικό αναλφαβητισμό, τη σχολική αποτυχία, τη μαθητική διαρροή κλπ, συγκαλύπτοντας τις δικές της ευθύνες για την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου και τη μετατροπή της εκπαίδευσης, από  δημόσιο κοινωνικό αγαθό και υποχρέωση του κράτους σε εμπόρευμα. Το σχέδιο της αξιολόγησης συνδέεται άμεσα με το νέο σχολείο της αγοράς, του ανταγωνισμού, της φτηνής κατάρτισης, της αποσπασματικής και επιφανειακής γνώσης που θέλουν να δημιουργήσουν.
Αν ενδιαφέρονταν πράγματι για τη βελτίωση της ποιότητας του έργου μας δε θα είχαν καταργήσει την επιμόρφωση και τις δομές που στηρίζουν το έργο μας, δε θα καταντούσαν τον εκπαιδευτικό πενόμενο και  περιπλανώμενο παρία (με τον πρόσφατο νόμο Ν.4093/12 το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στις υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα, με απόφαση Υπουργού (!) και ανεξάρτητα από οργανική θέση, καταρρακώνοντας έτσι κάθε έννοια δημοκρατικών και εργασιακών δικαιωμάτων).
Απαιτούμε να σταματήσει η υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Απαιτούμε να αποσυρθεί τώρα το σχέδιο ΠΔ για την αξιολόγηση. Απαιτούμε την ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και την κατάργηση του Ν.4024/11  που τη συνδέει  με την αξιολόγηση.
Αρνούμαστε να γίνουμε τρομαγμένα και  υποταγμένα ανθρωπάκια, αυλοκόλακες διευθυντών και παρατρεχάμενοι επιθεωρητών, που  θα ανταγωνίζονται για να πετύχουν τη διάκριση του ‘’εξαιρετικού΄΄ και ΄΄να   ξεφύγουν’’ από την εξαθλίωση που μας επιφυλάσσει η νεοφιλελεύθερη   πολιτική   της   συγκυβέρνησης.
Καλούμε  τους συναδέλφους διευθυντές και τους σχολικούς  συμβούλους να σεβαστούν τις θέσεις του κλάδου και να στοιχηθούν μαζί μας στον αγώνα για την υπεράσπιση  και τη βελτίωση του δημόσιου σχολείου, που αυτή τη στιγμή περνά μέσα από την απόσυρση του σχεδίου ΠΔ της  αντιεκπαιδευτικής και αντιεπιστημονικής αξιολόγησης, που αν περάσει θα φέρει και την οριστική διάλυση του δημόσιου σχολείου και των εκπαιδευτικών.
Αυτή η πολιτική που αποδομεί  το δημόσιο σχολείο και εξαθλιώνει τους εκπαιδευτικούς μπορεί να ανατραπεί μόνο με τον αγώνα μας.
                                                                                                     Μεσολόγγι  28/2/2012