Μετατάξεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο ΕΔΩ.
Ενημερώνουμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής , ΠΕ07 Γερμανικής , ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών , ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, και ΠΕ19-20 Πληροφορικής οι οποίοι είναι διορισμένοι στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και επιθυμούν να μεταταχθούν σε οργανικές θέσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ότι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση αποκλειστικά από 21-3-2013 έως 2-4-2013. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ.Δ.Ε. που ανήκουν οργανικά και όχι σε αυτήν που τυχόν υπηρετούν με απόσπαση.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά την επισυναπτόμενη εγκύκλιο ώστε η αίτηση και τα δικαιολογητικά τους να είναι πλήρη.