Ανακοίνωση για αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ

των  Γρ. Καλομοίρη - Χρ. Φιρτινίδη
Αιρετών ΚΥΣΔΕ ΣυνΕΚ

Συνάδελφοι/ Συναδέλφισσες
Στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ ξεκίνησε η συζήτηση των ενστάσεων- αιτήσεων επανεξέτασης απόσπασης συναδέλφων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ05,06,07, ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ19-20 και ΠΕ32.
Η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε και θα συνεχιστεί αύριο, με στόχο να εγκριθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αποσπάσεις.
Τα μέλη του ΚΥΣΔΕ με διάβημά τους στην πολιτική ηγεσία, ζήτησαν να γίνουν αποσπάσεις και από περιοχές που δηλώνουν μηδενικά πλεονάσματα ή κενά σε περιοχές που υπάρχουν κενά.
Το «σενάριο» πραγματοποίησης αποσπάσεων μόνο από πλεονάσματα σε κενά, δίνει μικρό αριθμό αποσπάσεων ενώ με τη διαδικασία που προτείνει το ΚΥΣΔΕ δίνεται πολύ μεγαλύτερος αριθμός.
Η τελική στάση της ηγεσίας του υπουργείου, θα καθοριστεί μετά την αυριανή συνάντηση με τα μέλη του ΚΥΣΔΕ.

Πάντως τα κενά που δόθηκαν από τις Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας είναι συνολικά 2435 και αναλυτικά: ΠΕ05: 80, ΠΕ06: 740, ΠΕ07: 144, ΠΕ08: 266, ΠΕ11: 334, ΠΕ16: 227, ΠΕ19-20: 409 και ΠΕ32: 235.
Είναι προφανές, σύμφωνα και με τα παραπάνω δεδομένα, ότι είναι δυνατό να ικανοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων απόσπασης και βέβαια είναι απολύτως αναγκαίο να διοριστούν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί για να καλυφθούν τα κενά.
Επίσης και στη σημερινή συνεδρίαση επιμείναμε να γίνουν αποσπάσεις όλων των κλάδων, πρόταση την οποία θα επαναφέρουμε στην αυριανή συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.

Συνάδελφοι/Συναδέλφισσες
Είναι φανερό ότι απαιτείται να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να επιτευχθεί, έστω και καθυστερημένα, το αυτονόητο.
Δηλαδή να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις εκατοντάδων συναδέλφων που ενώ δικαιούνται απόσπασης, αναμένουν εδώ και τρείς μήνες, χωρίς να εξεταστούν καν οι αιτήσεις τους μέχρι τώρα.
Σας ενημερώνουμε τέλος ότι οι αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης έγιναν όλες δεκτές, καθώς και όλες οι αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία.
Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς