Οικονομικός Απολογισμός Α ΕΛΜΕ για τη Θητεία 2011-2013Α.     ΕΣΟΔΑ
          Υπόλοιπο στην Τράπεζα (28-12-2011):....................................................... 11084,68€
          Από εισφορές μελών (στην Τράπεζα):........................................................ 11976,76€
          Έσοδα από προσκλήσεις (πίτα 2012):.......................................................... 1240,00€
          Άλλα έσοδα:.................................................................................................... 285,26€
ΣΥΝΟΛΟ (Α):............................................................. 24586,70€
 Β.      ΕΞΟΔΑ
          Ενοίκια – Λογαριασμοί κοινής ωφέλειας:..................................................... 1418,50€
          Οδοιπορικά (Οδοιπορικά συνελεύσεων, ΓΣ Προέδρων Αθήνα):.................. 5356,20€
          Δαπάνες εκδηλώσεων – δράσεων – τυπογραφείων:................................... 5389,89€
          Οικονομικές ενισχύσεις συναδέλφων - άλλων:............................................ 1000,00€
          Οικονομική Ενίσχυση Εργατικού Κέντρου:..................................................... 950,00€
          Αγορά υλικού:................................................................................................. 699,35€
          Άλλα έξοδα:................................................................................................... 1010,69€
          Δαπάνες για λογαριασμούς θητείας 2009-2011:........................................... 410,00€
          Σύνολο εξόδων:........................................................................................... 16234,63
          Υπόλοιπο στο Ταμείο:................................................................................... 336,00€
          Υπόλοιπο στην Τράπεζα:............................................................................. 8016,07€
ΣΥΝΟΛΟ (Β):............................................................. 24586,70€