Γενική Συνέλευση - Εκλογές

Το Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ Αιτ/νίας προσκαλεί όλους τους συναδέλφους που διδάσκουν σε σχολεία της
περιοχής μας και είναι ή επιθυμούν να γίνουν μέλη της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 9.00 πμ στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο στο Μεσολόγγι.
Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα:
09:00-09:30 Προσέλευση, εγγραφές στην κατάσταση προσέλευσης
09:30-18:30 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
  • Διαπίστωση απαρτίας.
  • Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης.
  • Σύντομες τοποθετήσεις αιρετών του ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας, συζήτηση. (09:30-10:00)
  • Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. Α ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας και παρουσίαση πεπραγμένων για τη 2ετία 2011-2013, τοποθετήσεις, κριτική και προτάσεις (10:00-12:30)
  • Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. (12:30-18:30)
Σημειώνεται ότι:
Υποψηφιότητα στις εκλογές μπορεί να θέσουν συνδυασμοί ή και μεμονωμένοι ανεξάρτητοι υποψήφιοι. Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 19-11-2013 και ώρα 8 μ.μ.. Για το λόγο αυτό, τα μέλη του ΔΣ θα παραβρίσκονται τη συγκεκριμένη ημέρα στο Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου από 18:00-20:00.
Στις εκλογές έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι όλα τα μέλη της Ένωσής μας και συγκεκριμένα:
  • οι συνάδελφοι που έχουν οργανική θέση σε σχολεία Βθμιας της περιοχής αρμοδιότητάς μας (ακόμη και στην περίπτωση που είναι αποσπασμένοι σε σχολεία άλλων περιοχών, γραφεία, δομές ή υπηρεσίες)
  • οι συνάδελφοι που διδάσκουν σε σχολεία Βθμιας της περιοχής αρμοδιότητάς μας, είτε έχουν οργανική θέση σε αυτά είτε είναι αποσπασμένοι σε αυτά είτε είναι τοποθετημένοι σε αυτά ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
  • οι αποσπασμένοι στην Πρωτοβάθμια (ολικώς ή και μερικώς) συνάδελφοι που είναι ή επιθυμούν να γίνουν μέλη της Ένωσής μας.
  • οι συνάδελφοι που είναι μέλη μας και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά την κατάργηση των 50 ειδικοτήτων.
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι (α) η τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων που θα γίνεται επιτόπου κατά περίπτωση και (β) η συμπλήρωση αίτησης εγγραφής στη δύναμη της Α ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας που θα διαβιβάζεται και στην ΔΔΕ Αιτ/νίας για την αυτόματη μηνιαία κράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί μετατάχθηκαν πρόσφατα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.