ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Μ. ΠΑΜΠΟΡΑΚΗ- Κ. ΚΟΥΣΤΑ

                                       ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ- ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ
                                                                                                                       18/6/2014

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

            Είναι προφανές ότι με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας οι διαδικασίες των μεταθέσεων, βελτιώσεων , αποσπάσεων, θα ολοκληρωθούν τον Ιούλιο. Καλούμε τους συναδέλφους που εμπλέκονται στη διαδικασία μετά τον Ιούνιο
να επισκέπτονται καθημερινά το site της Δ.Δ.Ε Αιτωλ/νιας και να ενημερώνονται.
Αφορά συναδέλφους που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

Το ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νιας αποφάσισε σε ένσταση συναδέλφου για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2011,2012 να δώσει τα μόρια του σχολείου που υπηρέτησε το ίδιο σχoλ. έτος και όχι του επoμένου.
Όσοι εμπίπτουν στην ίδια περίπτωση με την ανακοίνωση των μορίων βελτίωσης εντός πέντε ημερών να κάνουν ένσταση.

 Στους πίνακες που ακολουθούν σας κοινοποιούμε τον αριθμό των εκπαιδευτικών που αποχώρησαν από την υπηρεσία από 1-7-2013 έως 30-6-2014  και τις θέσεις ευθύνης που θα μείνουν κενές.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Αποχωρήσεις από 1/7/13 έως 30/6/14
ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6
ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17
ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ
4
ΠΕ04.03-ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ
1
ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4
ΠΕ04.05-ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2
ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛ
7
ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛ
5
ΠΕ06-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛ
1
ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ09-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5
ΠΕ10-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
--
ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
5
ΠΕ12.01,02,05,10 (1+1+1+2)
5
ΠΕ13-ΝΟΜΙΚΗΣ
1
ΠΕ14.04-ΓΕΩΠΟΝΟΙ
3
ΠΕ15-ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1
ΠΕ16.01-ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1
ΠΕ17.01,03,07 (2+1+2)
5
ΠΕ18.03,10,12 (1+2+1)
4
ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΤΕ01.03,04,05,06 (1+1+1+1)
4
ΔΕ01.02,04,10 (1+1+1)
3
ΣΥΝΟΛΟ
129

 ΚΕΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΎΨΟΥΝ ΑΠΟ 1-7-2014 ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ  

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ
ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΓΕΛ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  ΠΛΗΝΕΤ
ΑΠΟ ΑΠΥΣΔΕ

 Εκκρεμούν τα κενά διευθυντών που θα προκύψουν από την κάλυψη της θέσης προϊσταμένου Δ.Δ.Ε. και την ίδρυση νέων Σχολείων.
 
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
2ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ. ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ
6ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ

 

Παμποράκης  Μανώλης                                Κούστας  Κων/νος
τακτικό αιρετό μέλος  του ΠΥΣΔΕ          αναπληρ. αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ

Τηλ: 6947683655                                      Τηλ: 6945377725

ηλ.δ/νση: (pamp.man@gmail.com)          ηλ.δ/νση: (koustaskos@gmail.com)
        
 
 
 
                                                                                                     
         
 
 
 
 
 
 


Παμποράκης Μανώλης
 Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ
 Τηλ: 6947683655
ηλ.δ/νση: (pamp.man@gmail.com)
 

 Παμποράκης Μανώλης
 Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ
 Τηλ: 6947683655
ηλ.δ/νση: (pamp.man@gmail.com)