ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Μειωμένο κατά 10% το κονδύλιΜειωμένο κατά 10% θα είναι φέτος το κονδύλι που αφορά την καθαριότητα των σχολείων, όπως ενημερώθηκαν προχτές οι Σχολικές Επιτροπές των δήμων από το Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) του υπουργείου Παιδείας. Η νέα αυτή μείωση είναι προφανές ότι θα σημάνει είτε μείωση του προσωπικού είτε μείωση των ήδη πενιχρών αποδοχών τους (των 200 - 300 ευρώ) είτε και τα δύο μαζί.

Θυμίζουμε ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις καθαριότητας των σχολικών μονάδων. Με έγγραφό του, λοιπόν, προς τις Σχολικές Επιτροπές, με ημερομηνία 23 Σεπτέμβρη, σημειώνει ότι «στη σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ ΙΝΕΔΙΒΙΜ και εκάστης Σχολικής Επιτροπής για το διδακτικό έτος 2015 - 2016, θα περιληφθεί μείωση αντίστοιχου ποσοστού, 10% ΑΥΣΤΗΡΑ, σε σχέση με το περυσινό εγκεκριμένο».
Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ επικαλείται την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ' αριθ. 145586/17-09-2015/Κ1, σύμφωνα με την οποία οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας και Οικονομικών αποφάσισαν «τον καθορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ανθρωποωρών απασχόλησης, ήτοι 13.856.832 ανθρωποώρες, για το έργο των σχολικών καθαριστριών κατά το σχολικό έτος 2015 - 2016», ενώ η αντίστοιχη ΚΥΑ για το περσινό σχολικό έτος προέβλεπε κονδύλι που αντιστοιχούσε σε 15.396.480 ανθρωποώρες.