ΣΕΒ Νέα παρέμβαση για Παιδεία στα μέτρα των επιχειρήσεων


Ολο και πιο ανοιχτά και επιτακτικά τίθενται από την πλευρά των επιχειρήσεων οι αξιώσεις για «εναρμόνιση» της εκπαίδευσης με την καπιταλιστική αγορά, με τον ΣΕΒ να παρεμβαίνει χτες με το εβδομαδιαίο δελτίο του υπό τον τίτλο «Σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας: Το παράδειγμα της Ισπανίας και για την Ελλάδα».
«Η επέλαση της ψηφιακής τεχνολογίας, δηλαδή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ανοίγει υποχρεωτικά τη συζήτηση για το μέλλον της εργασίας και τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι νέοι για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, όσες χώρες συντηρούν μια αδύναμη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας θα αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερα προβλήματα στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας», επιχειρηματολογεί ο ΣΕΒ, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή την ανάγκη παρεμβάσεων για να διαμορφωθεί μία εκπαίδευση στα μέτρα των επιχειρήσεων, με την προσφιλή επικοινωνιακή τακτική των αστικών επιτελείων να διατυπώνουν τις αξιώσεις τους στο όνομα του να έχουν δουλειά οι απόφοιτοι.

Ως βάση για να διατυπώσει τις παρατηρήσεις και προτάσεις του, ο ΣΕΒ επικαλείται παρέμβαση του Συνδέσμου Εργοδοτών και Βιομηχανιών της Ισπανίας αλλά και μελέτη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας - ΕΥ - Endeavor για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς. Μεταξύ άλλων επισημαίνει πως επειδή η αγορά εργασίας αλλάζει, δεν αρκεί η σταδιακή βελτίωση του ποσοστού του πληθυσμού που ολοκληρώνει τη Δευτεροβάθμια και συνεχίζει, αλλά «σήμερα τίθενται όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις ως προς το περιεχόμενο των σπουδών», εκφράζοντας τους προβληματισμούς των αστών διεθνώς για αντιστοίχιση του περιεχομένου της μάθησης με τις απαιτήσεις της παραγωγής στη συγκεκριμένη στιγμή. Εντοπίζει ως «μείζον πρόβλημα το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό το εκπαιδευτικό σύστημα και η αγορά εργασίας φαίνεται να λειτουργούν ως δυο παράλληλοι και ασύνδετοι κόσμοι», ότι υπάρχει «μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ των γνωστικών πεδίων που έχουν ως αντικείμενο σπουδών οι απόφοιτοι και τις δεξιότητες που ζητάει η αγορά» και στις πανεπιστημιακές και στις τεχνικές σπουδές, αναφέρεται σε ένα ποσοστό 26% νέων ανέργων με «υπερβάλλουσες δεξιότητες» ως αποτέλεσμα «έλλειψης συντονισμού της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας».
Επικαλείται τις επισημάνσεις των Ισπανών βιομηχάνων για «τη μεγάλη σημασία που έχει η συμπλήρωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και με πρακτική άσκηση σε μια επιχείρηση για τη μείωση της ανεργίας των νέων», ενώ αναφέρεται σε αυτό το σημείο στα προγράμματα του ΟΑΕΔ.
Από τις διαπιστώσεις του ΣΕΒ αναδεικνύεται μεταξύ άλλων και η ταύτιση των αξιώσεών του με την κατεύθυνση στην οποία κινούνται οι εκπαιδευτικές «μεταρρυθμίσεις». Είναι χαρακτηριστικό ότι επισημαίνει πως «η στενότερη συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας είναι αναπόσπαστα δεμένη με την αυξημένη αυτονομία τους, η οποία με τη σειρά της απαιτεί και αποτελεσματική αξιολόγηση». Δηλαδή εκπαιδευτικά ιδρύματα «αυτόνομα» και στην «αγκαλιά» της αγοράς, η οποία και θα αξιολογεί και θα αποτιμά το κατά πόσο ανταποκρίνονται στην αποστολή την οποία τους αποδίδει.
Ο ΣΕΒ χρησιμοποιεί τις διαπιστώσεις του αντίστοιχου οργάνου στην Ισπανία για να ανοίξει επίσης τα θέματα της «προσαρμογής στις τοπικές ανάγκες της κάθε μονάδας, με διαδικασίες και υποδομές εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα, σχολικών μονάδων και προσωπικού», «ενίσχυση του μηχανισμού επιλογής του διδακτικού προσωπικού», «ενίσχυση των υποδομών εξειδικευμένης και συνεχούς εκπαίδευσης αυτών και την εδραίωση διασύνδεσης της αξιολόγησης με την αμοιβή και την προαγωγή τους». "Ρ" 30/6/2017