ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ
Η περσινή άστοχη βιασύνη του ΥΠΕΠΘ στη ρύθμιση των υπηρεσιακών μεταβολών ελπίζω να μην επαναληφθεί  γιατί μόνο αναστάτωση και προβλήματα  δημιούργησε με συνέπεια να επαναληφθούν συνεδριάσεις των ΠΥΣΔΕ και να ανακληθούν αποσπάσεις αφού νέα στοιχεία προέκυψαν όσο αφορά τις μεταβολές .  

Η διαδικασία που οφείλει να γνωρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός είναι η παρακάτω όπως προβλέπεται για τις μεταβολές από την νομοθεσία .
α).Συνεδρίαση των συλλόγων στα σχολεία κατανομές και αναθέσεις μαθημάτων. Η αναθέσεις διαμορφώνουν σε κάθε σχολείο τα κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικών.
β). Το ΠΥΣΔΕ αξιολογεί τα στοιχεία που αποστέλλουν τα σχολεία στην ΔΔΕ συνεδριάζει επικυρώνει τα κενά και  αναρτά πίνακα-πρόσκληση ώστε να γίνουν οι αιτήσεις τοποθέτησης .
Η τοποθετήσεις στην συνέχεια  με βάσει το νόμο ακολουθούν απαρέγκλιτα την εξής σειρά.
1. Τοποθέτηση ειδικής  κατηγορίας εκπαιδευτικών με προβλήματα υγείας
2. Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων (πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί στα σχολεία με ωράριο άνω των 12 ωρών).
3.Τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ευρισκομένων στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ
4.Τοποθέτηση αποσπασμένων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.
5.Ακολουθεί η διαδικασία  διαθέσεων για συμπλήρωση διδακτικού  ωραρίου σε άλλη σχολική μονάδα .
Κάθε προσπάθεια του υπουργείου παιδείας  να επιταχύνει -  παραβιάσει μια διαδικασία του χαρακτηρίζεται από την διαδοχικότητα και χρονική συνέχεια  μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει.
Έλπίζω το ΥΠΕΠΘ να αντιληφθεί ότι δεν είναι δυνατό να παραβιάζονται βασικές διαδοχικές λειτουργίες που έχουν  νομική υπόσταση, αφού σε καμιά περίπτωση οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αριθμοί ή το λιγότερο τα σχολεία  δεν είναι επιχειρήσεις, αλλά χώροι εκπαίδευσης και αγωγής ευαίσθητων ηλικιών  όπου απαιτείται σταθερό παιδαγωγικό κλίμα  με τις λιγότερες δυνατές μεταβολές ώστε να μπορεί παραχθεί παιδαγωγικό έργο.
                                                                                                       
                                                                                                             Μεσολόγγι 20/08/17 
                                                                          Κων/νος  Κούστας ΠΕ11 αιρετός ΠΥΣΔΕ