ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΙ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΕΙ ΝΑ  ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

O  Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) διοργανώνει την 1η Φεβρουαρίου 2018 Ημερίδα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων και των φορέων άσκησης πολιτικής με θέμα :
«Σύγχρονες Δεξιότητες για Διεθνώς Ανταγωνιστικές Επιχειρήσεις:12 + 1 προκλήσεις για να μειώσουμε το χάσμα δεξιοτήτων στην Ελλάδα.»
Έχουμε μπροστά μας ως κοινωνία, ως οικονομία, ως επιχειρήσεις, ως εργαζόμενοι, ως άνεργοι, ως πολίτες, ως συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μία μείζονα πρόκληση. Εν μέσω διεθνών τεχνολογικών και παραγωγικών ανακατατάξεων, να δράσουμε ώστε να μην εγκλωβιστεί και να μην καθηλωθεί η Ελλάδα, στις χώρες περιορισμένης παραγωγικής βάσης, χαμηλής προστιθέμενης αξίας, χαμηλών ειδικοτήτων και χαμηλών μισθών.
Το παρόν Special Report περιγράφει και εντοπίζει τις κύριες όψεις αυτής της πρόκλησης αναλύοντάς την σε 12+1 προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει το σύστημα παραγωγής δεξιοτήτων στην Ελλάδα, τόσο από την πλευρά των
δημοσίων πολιτικών, όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων και της παραγωγής, ώστε η χώρα μας και η κοινωνία μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας εξωστρεφούς, δυναμικής, τεχνολογικά προηγμένης και διεθνώς ανταγωνιστικής οικονομίας.
Επίσης, παρουσιάζει προτάσεις για το πώς οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στη δημιουργία μιας
κρίσιμης μάζας γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, θα τις καταστήσουν διεθνώς ανταγωνιστικές και επομένως, εταίρους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Για να τύχουν αυτά τα ζητήματα ενός συστηματικού δημοσίου διαλόγου.

Πρόκληση 1:Ριζική μεταρρύθμιση και αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και παραγωγής δεξιοτήτων.
Πρόκληση 2:Ανάγκη για ανάπτυξη επαγγελματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων. Τι θεωρούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις;
Πρόκληση 3:Η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία και η ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων.
Πρόκληση 4: Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων.
Πρόκληση 5:Συμμετοχή φοιτητών και αποφοίτων σε προγράμματα πρακτικής άσκησης για εργασιακή εμπειρία και δεξιότητες, οριζόντιες και επαγγελματικές.
Πρόκληση 6:Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση ανέργων για επανένταξη στην αγορά εργασίας
Πρόκληση 7:Ενδυνάμωση της πρακτικής άσκησης νέων σε περιβάλλον για την ανάληψη πρωτοβουλιών από τις επιχειρήσεις.
Πρόκληση 8: Η μαθητεία, θεμελιώδες συστατικό της αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Πρόκληση 9:Συνεργασία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων προς διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση.
Πρόκληση 10:Για τις διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους είναι μια άμεσης προτεραιότητας συνεχής διαδικασία.
Πρόκληση 11: Αξιοποίηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων με εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
Πρόκληση 12: Ο ρόλος των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού στη μετάβαση προς την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0).
Πρόκληση 13: Εμπέδωση της συστημικής διοίκησης για την ενσωμάτωση των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Απλά και ξεκάθαρα οι κύριοι ζητούν ριζική αναπροσαρμογή εκπαίδευσης ,κατάρτισης με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων σε όλες τις βαθμίδες και  γενίκευση της μαθητείας για να έχουν αυξημένη παραγωγική βάση, αυξημένη προστιθέμενη αξία στα εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες για να τα κάνουν πιο ανταγωνίσιμα στις διεθνείς αγορές.