Ψήφισμα συμπαράστασης στην Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Εύβοιας

Το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε. Εύβοιας δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή
του στην Πρόεδρο του σωματείου, Χαρά Νίκα, η οποία καλείται σε
Ένορκη Διοικητική Εξέταση μετά από αναφορά-καταγγελία του
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Δ. Κυριτσόπουλου, “για
κακόβουλη (sic) άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής”.
Η προϊσταμένη αρχή επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να τρομοκρατήσει και
να φιμώσει την ελεύθερη συνδικαλιστική έκφραση και να παρακωλύσει τη
συνδικαλιστική δράση της δημοκρατικά εκλεγμένης Προέδρου του
σωματείου καταπατώντας κατάφωρα το άρθρο 23 του Συντάγματος που
αναφέρει ότι “το Kράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση
της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών
μ' αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους”
Όσο και να προσπαθεί η προϊσταμένη αρχή να φιμώσει την ελεύθερη
συνδικαλιστική έκφραση δεν θα το καταφέρει. Διενέργειες Ε.Δ.Ε. που
εντέχνως θέλουν να περιορίσουν τον έλεγχο των παραλείψεων της
διοίκησης και να οδηγήσουν σε δίωξη την Πρόεδρο της ΕΛΜΕ Εύβοιας,
μας βρίσκουν εντελώς αντίθετους και δεν πρόκειται να μας αποθαρρύνουν
στον αγώνα μας για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

                                 Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Εύβοιας