Ανακοίνωση της ΕΣΑΚ-ΔΕΕΝόμιμο έκρινε το ΠΔ για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις το Συμβούλιο της Επικρατείας και προχωρά η εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής μετάθεσης των εκπαιδευτικών που κρίνονται υπεράριθμοι. Όσο το ΠΔ βρισκόταν για επεξεργασία στο ΣτΕ, το υπουργείο Παιδείας είχε δρομολογήσει τις υπόλοιπες διαδικασίες που οδηγούν στις υποχρεωτικές μεταθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαίδευσης να έχουν συνεδριάσει μέχρι τις 30 Μάη για να καταρτίσουν τους πίνακες υπεράριθμων με «εργαλεία» τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής survey και κριτήρια που υπαγορεύονται από την πολιτική της αδιοριστίας, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, του «νέου σχολείου». Έτσι οι πλασματικές υπεραριθμίες, έφτασαν σε απίστευτα νούμερα όταν όλοι γνωρίζουν πως όχι μόνο δεν περισσεύουν αλλά λείπουν κιόλας εκπαιδευτικοί από τα σχολεία.(περίπου 50 φέτος στην Αιτωλοακαρνανία).


Το Ε' Τμήμα του ΣτΕ με την υπ' αριθμό 151/2013 γνωμοδότησή του έκρινε νόμιμο το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα με κάποιες επιμέρους νομοτεχνικές παρατηρήσεις. Μεταξύ άλλων το σχέδιο ΠΔ αναφέρει: «Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα χρόνια προϋπηρεσίας και πλεονάζουν εξολοκλήρου στην περιοχή μετάθεσης που υπηρετούν και δεν συμπληρώνουν το 60% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολικών μονάδων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας, χαρακτηρίζονται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, εξολοκλήρου υπεράριθμοι (εφεξής και ολικά υπεράριθμοι) στην οικεία περιοχή μετάθεσης». Σε άλλο σημείο καθορίζει ότι «όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση καθώς και όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση, κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας».

Με το διάταγμα μεταξύ άλλων καθορίζονται οι προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό των εκπαιδευτικών ως υπεράριθμων, η διαδικασία κατάταξής τους σε πίνακες μεταθέσεων, τα κριτήρια κατάταξης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών στους πίνακες μετάθεσης κλπ.

Καμία αναμονή καμιά επανάπαυση όλοι και όλες στη Γενική Συνέλευση για οργάνωση  αγώνα για την αποτροπής των απολύσεων (αναπληρωτές) και υποχρεωτικών μεταθέσεων.

ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΊΟ

4 Ιουνίου 2013
Μαργαρίτης Θ.