Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ για τη νέα σύνθεση του ΠΥΣΔΕ ΑιτωλοακαρνανίαςΣυνάδελφοι,
Με την υπ. Αριθμόν Φ.30.1/11344/2-12-2015 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου, ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση του ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας.
Με λύπη διαπιστώσαμε ότι στη νέα σύνθεση δεν περιλαμβάνεται κανένα τακτικό μέλος προερχόμενο από την Α’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, περιοχή που υπηρετούν περίπου το 1/3 των συναδέλφων της Αιτωλοακαρνανίας, πλην του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εκ θέσεως) που επίσης έχει οργανική σε σχολείο της Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας.
Προφανώς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε με τους συναδέλφους που ορίστηκαν μέλη και είναι βέβαιο ότι θα ανταποκριθούν άψογα στα καθήκοντά τους.
Το γεγονός όμως από μόνο του είναι αξιοπρόσεκτο, αφού δεν έχει παρατηρηθεί τα (πολλά) προηγούμενα χρόνια να μην υπάρχει αντιπροσώπευση από εκπαιδευτικό με οργανική σε σχολείο της Α’ ΕΛΜΕ.
Μας θλίβει επίσης το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπήρχε συνάδελφος από την περιοχή με μεγάλη εμπειρία, βαθμό Α και αποδεδειγμένα επαρκής στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί στο παρελθόν αλλά και επίσης έμπειρος συνάδελφος που θα μπορούσε να εκπληρώσει με επιτυχία τις υποχρεώσεις του ως τακτικό μέλος, που επιλέχθηκαν όμως τελικά και οι δύο ως αναπληρωματικά μέλη…
Ενημερώνουμε ότι η ΔΑΚΕ Α’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, θα θέσει κατά προτεραιότητα το θέμα αυτό στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της Α’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μείζον για την περιοχή και τους εκπαιδευτικούς της.
Η σύσταση του νέου ΠΥΣΔΕ, όπως ανακοινώθηκε, είναι:

TAKTIKA ΜΕΛΗ
1. Παπαθανασίου Σπυρίδων, εκπ/κός κλ. ΠΕ01, με βαθμό Β΄, Διευθυντής Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας, ως Πρόεδρος.
2. Πίτσας Ευστάθιος, εκπ/κός κλ. ΠΕ03, Διευθυντής του 3ου ΓΕΛ Αγρινίου, με βαθμό Γ΄, ως Αντιπρόεδρος.
3. Μαδιά Παρασκευή, εκπ/κός κλ. ΠΕ02, Διευθύντρια του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου, με βαθμό Β΄, ως μέλος.
4. Βάρδιας Ευστάθιος, εκπ/κός κλ. ΠΕ04.01, Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Αγρινίου, με βαθμό Β’, ως αιρετό μέλος
5. Καραμητσόπουλος Γεώργιος, εκπ/κός κλ. ΠΕ03, του ΓΕΛ Θέρμου, με βαθμό Δ΄ ως αιρετό μέλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)
1. Πατσέλας Γεώργιος, εκπ/κός κλ.ΠΕ03, Διευθυντής του ΓΕΛ Αστακού, με βαθμό Β΄.
2. Γιώτης Ασημάκης, εκπ/κός κλ. ΠΕ11, Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου, με βαθμό Α΄.
3. Δημοβασίλη Βενετία, εκπ/κός κλ. ΠΕ02, του 3ου ΓΕΛ Αγρινίου, με βαθμό Β΄.
4. Σαρδέλης Αθανάσιος, εκπ/κός κλ. ΠΕ 02, Διευθυντής του ΓΕΛ Εμπεσού, με βαθμό Δ΄.
5. Κίντας Παναγιώτης, εκπ/κός κλ. ΠΕ04.01, του ΓΕΛ Αστακού, με βαθμό Ε’.