ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΑΣΚ )

                                                                                                                                  18/04/2017
Η κυβέρνηση, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της 2ης αξιολόγησης, πρόκειται να προχωρήσει στη δραστική μείωση του αφορολογήτου, με συνέπεια την απώλεια σχεδόν ενός ολόκληρου μισθού για τους ήδη φτωχοποιημένους εκπαιδευτικούς, προχωρά παραπέρα στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και απελευθέρωση μαζικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε νέες μειώσεις συντάξεων. Επιπλέον, μεθοδεύει νέες απολύσεις στο δημόσιο, δημιουργώντας ολόκληρες κατηγορίες πλεοναζόντων εκπαιδευτικών, ενώ έχει ήδη πραγματοποιήσει –μεταξύ άλλων- ένα νέο χτύπημα στο πιο ευαίσθητο κοινωνικά τομέα της εκπαίδευσης, την Ειδική Αγωγή.

Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση των άρθρων 16 και 21 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) από το άρθρο 48 του ν. 4415/2016 προωθείται απροκάλυπτα η προώθηση μόνιμων εκπαιδευτικών της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω αποσπάσεων και/ή συμπλήρωσης ωραρίου προς την ΕΑΕ  ακόμα και όταν δεν κατέχουν την απαραίτητη (σύμφωνα με τις διατάξεις του παλαιού νόμου) ειδική για το σκοπό αυτό εκπαίδευση ή προϋπηρεσία!
Πιο συγκεκριμένα, με την τροποποίηση του άρθρου 21 που προήλθε από το άρθρο 48 του ν. 4415/16, «...Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορισμό, δύνανται να αποσπώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Τμήματα Ένταξης, προγράμματα παράλληλης στήριξης, πρώιμης παρέμβασης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι, μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ως ακολούθως:...» και αφού στη συνέχεια αναφέρονται κατά προτεραιότητα μόνιμοι εκπαιδευτικοί της γενικής ή επαγγελματικής εκπ/σης με πτυχίο στην ΕΑΕ ή διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ΕΑΕ, δίνεται δυνατότητα απόσπασης και σε μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει απλά σεμινάρια στην ΕΑΕ, ενώ η τροπολογία καταλήγει στο εκπληκτικό: «γ) Αν εξακολουθεί να συντρέχει αδυναμία πλήρωσης των κενών διατίθενται εκπαιδευτικοί χωρίς κανένα από τα ανωτέρω προσόντα ή χαρακτηριστικά.Με την τροποποίηση του νόμου μπορούν να «διατίθενται» εκπαιδευτικοί χωρίς ειδική εκπαίδευση ή προηγούμενη προϋπηρεσία, κατόπιν «υποχρεωτικής παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης από αρμόδιους φορείς»!

Μόνον εφόσον παραμένουν κενές θέσεις μετά από τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα παραπάνω, τότε μόνον μπορούν να γίνουν έκτακτες προσλήψεις αναπληρωτών σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3699/2008. Στην πράξη βέβαια, με βάση τις τεχνητές υπεραριθμίες και κενά, που με διάφορες μεθοδεύσεις δημιούργησε η νεομνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και με τις δρομολογούμενες αυξήσεις ωραρίου με βάση τις προσταγές του ΟΟΣΑ οι κενές θέσεις στην ΕΑΕ θα καλύπτονται ως επί το πλείστον από ανειδίκευτους και χωρίς σχετική εμπειρία μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα καλούνται να επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε αμφιβόλου ποιότητας σεμινάρια μόνον και μόνον για να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Στην πράξη λοιπόν αποκλείονται διορισμοί αναπληρωτών, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση στην ΕΑΕ, με σχετικό βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές.

Όπως άλλωστε κυνικά ομολογεί και η αιτιολογική έκθεση του ΥΠΕΠΘ, η τροπολογία καθίσταται αναγκαία καθαρά λόγω της αδυναμίας διορισμών/προσλήψεων: «... Η προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία ενόψει α) των ισχυόντων και για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 περιορισμών διορισμών/προσλήψεων προσωπικού στο δημόσιο τομέa, οι οποίοι υπαγορεύονται και κατά την περίοδο αυτή από εξαιρετικά σοβαρούς και επιτακτικούς δημοσιονομικούς λόγους.  Σύμφωνα με το μνημονιακό δόγμα «όλοι κάνουν όλα» υποβαθμίζεται και το κοινωνικά ευαίσθητο κομμάτι της εκπαίδευσης που ονομάζεται Ειδική Αγωγή στα πλαίσια των νέων περικοπών δαπανών στην παιδεία, για να επιτευχθούν τα εξωφρενικά πλεονάσματα του 3,5% του ΑΕΠ όπως επιθυμούν οι «δανειστές» και δέχονται όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις, παλιές και νέες.

 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

·       Να καταργηθεί άμεσα η τροπολογία του άρθρου 21 του ν. 3699/08 σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4415/16 και να επανέλθει στην παλιά διατύπωση. ΟΧΙ στην υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης!

·       Μόνιμους διορισμούς στην γενική, επαγγελματική και ΕΑΕ τώρα!

·       Πλήρη εργασιακά δικαιώματα αδειών, ασφάλισης και περίθαλψης στους αναπληρωτές, ίδια με εκείνα των μόνιμων συναδέλφων. Άδειες μητρότητας λοχείας και ανατροφής σε όλες τις αναπληρώτριες συναδέλφους.

·       Κατάργηση της υποχρεωτικής κινητικότητας των μονίμων εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη ή σε άλλους φορείς εντός ή εκτός τυπικής εκπαίδευσης.

·       Μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τμήμα (20 μαθητές σε γυμνάσια και ΓΕΛ. 15 μαθητές στις ομάδες προσανατολισμού στα ΕΠΑΛ και 10 μαθητές στα εργαστήρια).

·       Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και επίδομα στέγασης σε όλους τους αναπληρωτές συναδέλφους που αναγκάζονται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο τους.