Κατατέθηκε η τροπολογία για τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσειςΚατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας για τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, τις οποίες η κυβέρνηση τις μεταθέτει το Σεπτέμβρη αντί για τον Ιούλη όπως ήταν μέχρι τώρα και τους προσδίδει έναν τιμωρητικό χαρακτήρα υποχρεώνοντας τους υποψήφιους που θα συμμετάσχουν σε αυτές να δίνουν όλα τα μαθήματα, και όχι μόνο αυτό ή αυτά στα οποία δεν εξετάστηκαν στην τακτική περίοδο.
Σύμφωνα με την τροπολογία, στις επαναληπτικές εξετάσεις «έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι υποψήφιοι γενικού και επαγγελματικού λυκείου, εφόσον, είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας είτε λόγω ψυχικής οδύνης, συνεπεία θανάτου συγγενούς α' βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β' βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών, δεν έλαβαν μέρος στην εξέταση ενός ή περισσότερων μαθημάτων κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου». Με άλλα λόγια, αφορούν τους υποψηφίους που είτε ασθένησαν κατά την τακτική περίοδο των εξετάσεων είτε έχασαν γονείς, τέκνα ή αδέρφια αυτή την περίοδο. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ακόμα οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, που θα εξετάζονται όμως στα ίδια θέματα με αυτούς των ημερήσιων.
Για την εισαγωγή των υποψηφίων των επαναληπτικών εξετάσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση προβλέπονται επιπλέον θέσεις σε κάθε Τμήμα, σε ποσοστό 0,5% του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων στο Τμήμα. Το μηχανογραφικό τους θα το καταθέτουν μαζί με τους υποψήφιους της τακτικής εξεταστικής περιόδου και προϋπόθεση για την εισαγωγή τους σε κάποιο τμήμα είναι να λάβουν «βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου (...) στη συγκεκριμένη σχολή», δηλαδή να πιάσουν τη βάση του Τμήματος που θα είναι ήδη γνωστή, καθώς οι βάσεις ανακοινώνονται στα τέλη Αυγούστου.
Ορίζεται ακόμα ρητά ότι «στις επαναληπτικές εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή με την αίτηση-δήλωση που υπέβαλαν τον Φεβρουάριο (Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Ειδικά Μαθήματα και Μαθήματα Ειδικότητας)» και σημειώνεται ότι «με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις, η συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ακυρώνεται, όπως και η βαθμολογία και η επίδοσή του σε μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες, στα οποία έχει ήδη εξεταστεί».
Τέλος, σημειώνεται ότι με Υπουργική Απόφαση θα καθοριστούν οι περαιτέρω λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των επαναληπτικών εξετάσεων (οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής τους, το πρόγραμμά τους, οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή και η προθεσμία υποβολής τους, ο ορισμός εξεταστικών κέντρων κ.ο.κ.).