Ενεργοποίηση εκπαιδευτικών - συνδέσμων στα σχολεία

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσής μας, σε κάθε σχολείο ευθύνης μας προβλέπεται ο ορισμός ενός συναδέλφου – συνδέσμου με το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ, με κύριο καθήκον την ενημέρωση των συναδέλφων για τις δράσεις της Ένωσης αλλά και του ΔΣ για πιθανά προβλήματα στη σχολική μονάδα του.
Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από περισσότερους του ενός συναδέλφου, οι σύνδεσμοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία. Παρακαλούμε, να συζητήσετε στους Συλλόγους διδασκόντων για την πρόθεση της Ένωσής μας να ενεργοποιήσει την παραπάνω καταστατική πρόβλεψη και να μας γνωρίσετε ποιος συνάδελφος επιθυμεί να αναλάβει αυτό το ρόλο στη σχολική μονάδα σας.