Εκδήλωση από την Περιβαλλοντική Ομάδα του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου