ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - Ποιος είπε ότι καταργήθηκαν τα δώρα το Πάσχα;Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Σήμερα στο περίφημο πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε και η αναμενόμενη αύξηση του ωραρίου μας.

Συγκεκριμένα :
« Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1/9/2013 ως εξής:
 α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.  β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10. γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16. δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20. ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας. στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας  ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28.  η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.».

 3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών, με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, και για το σχολικό έτος 2013 – 2014.»

  Όλα τα παραπάνω αποφασίστηκαν παρότι υπήρχαν φωνές ότι δεν χρειάζεται αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών αλλά έφτανε απλώς η σωστότερη ανακατανομή του προσωπικού και επιστροφή των αποσπασμένων και ακόμα ότι  με διάλογο με το Υπουργείο θα βρισκόταν η λύση χωρίς αγώνες και συγκρούσεις. Όμως όλα αυτά αποδεικνύονται λόγια του αέρα.
Αντίθετα αποδεικνύονται τα εξής:
Ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν ενδιαφέρεται να προσέλθει σε διάλογο με σκοπό την εξεύρεση μιας λύσης κοινώς αποδεκτής. Αν ήθελε θα το είχε ήδη κάνει. Και όποτε το έχει κάνει ο διάλογος ήταν απόλυτα προσχηματικός(βλ. περιοχές, μετάθεσης ,ερωτηματολόγιο κ.τ.λ)
1.       Ότι το Υπουργείο Παιδείας αδιαφορεί για την όποια λογική και το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι να συμμορφωθεί προς τας υποδείξεις εκ των άνωθεν-βλέπε Τρόϊκα. Και αν ακόμα δεν ισχύει το παραπάνω τότε αδυνατεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Δηλαδή είτε το Υπουργείο Παιδείας είναι ανίκανο, είτε ακολουθεί κάποιο σχέδιο ερήμην των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας με άλλους απώτερους στόχους. Είτε συμβαίνει το ένα είτε το δεύτερο δεν παύει να είναι επικίνδυνο.
2.       Ότι η αύξηση του ωραρίου ακολουθεί τις μεγάλες μειώσεις των μισθών μας. Με λίγα λόγια όχι μόνο αμειβόμαστε πολύ λιγότερο αλλά θα πρέπει να δουλεύουμε και περισσότερες ώρες.
3.       Ότι η αύξηση του ωραρίου προηγείται και της αξιολόγησης, η οποία ήδη έχει αποδειχθεί ότι έχει περισσότερο τιμωρητικό  χαρακτήρα παρά επικουρικό στο έργο μας. Και βέβαια οι ίδιες φωνές μας προτείνουν διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας το οποίο όμως ήδη απέδειξε τις «αγαθές»  προθέσεις του.
4.       Ότι όλα αυτά συνδέονται άμεσα και με τις –πόσες άραγε;- απολύσεις στον Δημόσιο Τομέα. Άλλωστε πολλοί συνάδελφοι με την αύξηση του ωραρίου θα περισσεύουν και ίσως-κατά την γνώμη της τρικομματικής  Κυβέρνησης-να μην πρέπει να τους πληρώνουμε. Μην ξεχνάμε βέβαια και τους 10.000 αναπληρωτές που του χρόνου δεν θα βρίσκονται ανάμεσα μας, οι οποίοι ουσιαστικά απολύονται και για κάποιο λόγο δεν υπολογίζονται στους απολυόμενους λες και αυτοί δεν έχουν οικογένειες ή προσλήφθηκαν χαριστικά και δεν προσφέρουν έργο.
Επίσης κατατέθηκε Π.Δ. για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο ΣτΕ σύμφωνα με το οποίο οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν και δεν συμπληρώνουν το 75% τουλάχιστον του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολικών μονάδων, της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας, «με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας, χαρακτηρίζονται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, εξ' ολοκλήρου υπεράριθμοι». Για να μετατεθούν υποχρεωτικά με τη διαδικασία που ορίζεται στο σχετικό ΠΔ σε σχολεία της περιφέρειας που ανήκουν. Όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση, καθώς και όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση, κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας. Και όλα αυτά θα επιβληθούν χωρίς να προηγηθεί κανένας διάλογος!

  Συνάδελφοι ο διάλογος προϋποθέτει αγαθή πρόθεση, διάθεση συμβιβασμού, ειλικρίνεια, ισοτιμία. Αν τα παραπάνω εκλείπουν τότε ο διάλογος δεν έχει νόημα και απλώς ρίχνει στάχτη στα μάτια αυτών που θα θιχτούν τελικά από τις ενέργειες της εκάστοτε Κυβέρνησης. Επίσης αν κάποιος πιστεύει ότι χωρίς συλλογικούς αγώνες και χωρίς τίμημα θα αντιμετωπίσει την λαίλαπα που μας πλήττει είναι γελασμένος.

Μόλις πριν δυο ημέρες  στην  συνέλευση  ο εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ – και πρόεδρος της ΕΛΜΕ – στην συνέλευσή μας, κατήγγειλε την ΑΣΚ ότι κινδυνολογεί με την αύξηση του ωραρίου και ότι δεν θέλει τον διάλογο. Ξέχασε (!!) βέβαια να καταγγείλει την κυβέρνηση, αλλά να που τα κομματικά δεκανίκια και ο στρουθοκαμηλισμός, δεν μπορούν να σε πάνε μακριά. Η διάψευση των ελπίδων του συνδικαλιστή της ΔΑΚΕ ήλθε δυο μέρες αργότερα. 
Γι’ αυτό προετοιμαστείτε ψυχικά γιατί οι εποχές που ζούμε όχι μόνο είναι ζοφερές αλλά απαιτούν εγρήγορση, αγωνιστικότητα και κυρίως να σταματήσουμε να στρουθοκαμηλίζουμε πιστεύοντας ότι με κάποιο μαγικό τρόπο όλα θα λυθούν χωρίς εμείς να  δράσουμε.

Ας   επαναλάβουμε λοιπόν, αυτό  που  τονίζαμε  και  πριν  λίγες  ημέρες.

Αν θέλουμε να δούμε τ’ αστέρια,
πρέπει να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι.

Η μόνη ανάπτυξη που πρέπει να έρθει, είναι η ανάπτυξη των αγώνων μας.

Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα με υγεία, δύναμη, αντοχές και αγωνιστική διάθεση.

                                                                        Α.Σ.Κ.       26/4/ 2013