ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΣ ΟΛΜΕ 2011-2013Μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας την έκθεση για τα πεπραγμένα του ΔΣ της ΟΛΜΕ 2011-2013 σε μορφή pdf πατώντας κλικ ΕΔΩ.

Α) ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  ΔΣ ΟΛΜΕ 2011-2012
(Η έκθεση πεπραγμένων για το 2011-12 είναι το κείμενο που ψηφίστηκε από τη μετασυνεδριακή ΓΣ –Ιούνης 12)
Κεφάλαιο Α. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Το χρονικό διάστημα από το τελευταίο συνέδριο της ΟΛΜΕ μέχρι σήμερα, αντιμετωπίσαμε μια σκληρή επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα, στους μισθούς και τις συντάξεις καθώς και μεγάλες περικοπές στην εκπαίδευση και την υγεία.  Πιο συγκεκριμένα:
Ο ΝΟΜΟΣ 4024/11 ( ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ-ΕΦΕΔΡΕΙΑ)
Με την εφαρμογή του νέου νόμου 4024/11 έγιναν δυστυχώς πλέον τραγική πραγματικότητα οι στοχεύσεις της εφαρμοζόμενης πολιτικής για τη φτωχοποίηση των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων στο δημόσιο, την υπηρεσιακή και βαθμολογική μας καθήλωση, τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο μέσω της εφεδρείας, του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και των απολύσεων.
Τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων καρατομούνται, οι Δημόσιες Υπηρεσίες διαλύονται, το Κοινωνικό Κράτος εξαφανίζεται. Οι επιπτώσεις από το αυτό το νόμο είναι καταλυτικές:

- Νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο με ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις των αποδοχών μας που ξεπερνούν ακόμα και το 40% φτάνοντας πολύ κάτω από τα όρια φτώχιας. Με ετήσιο καθαρό εισόδημα που ξεκινά μόλις από τις 8.500 €  και μείωση από 20-40%  ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο, από τις ήδη χαμηλές αμοιβές των εκπαιδευτικών. Καταργήθηκαν τα επιδόματα των εκπαιδευτικών (εξωδιδακτικής απασχόλησης και διδακτικής προετοιμασίας) που δεν χαρίστηκαν από τις κυβερνήσεις αλλά η χορήγησή τους ήταν αποτέλεσμα των τριών δίμηνων απεργιών των εκπαιδευτικών το 1988, το 1997 και το 2006.
- Βαθμολόγιο που συνδέει ξανά μετά από πολλά χρόνια το μισθό με το βαθμό και την εκπλήρωση των «στόχων» κάθε υπηρεσίας και μια σκληρή αξιολόγηση – χειραγώγηση. Ακόμα όμως και αν περάσει κάποιος αυτούς τους σκοπέλους θα συναντήσει το φραγμό των ποσοστών από τον ένα βαθμό στον άλλο. Για παράδειγμα από τον Β στον Α βαθμό προχωρεί μόνο το 30% αυτών που συμπληρώνουν τα προσόντα του νόμου!
                   Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την κατάργηση του ν.4024/11 και τη συνολική ανατροπή αυτής της πολιτικής.
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ 26/10/11
Η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. (26/10/11), όσο και αν αυτή παρουσιάζεται ως «Εθνική Σωτηρία», δεν παύει να είναι μια συμφωνία με όρους επαχθέστατους για το λαό και τη χώρα, που θα μας καταδυναστεύουν επί χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα με τη συμφωνία αυτή:
-                      Παραδίνεται η χώρα μας στην τρόικα και τους δανειστές της βαθαίνοντας ακόμα περισσότερο την εξάρτηση. Το άρθρο 10 της συμφωνίας αναφέρει μεταξύ άλλων:  «Πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος, όπως ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση……… Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους της στην τρόικα, θα συγκροτήσει για τη διάρκεια του προγράμματος επιτόπου εποπτική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής εθνικών εμπειρογνωμόνων, σε στενή και συνεχή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και την τρόικα για την παροχή συμβουλών και συνδρομής ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων».
-                      Δεν αντιμετωπίζεται ούτε το θέμα του χρέους αφού το 2020, μετά από 10 χρόνια λιτότητας και περικοπών, θα βρεθούμε αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της τρόικας εκεί που ήμασταν το 2009! Το 12ο άρθρο της συμφωνίας αναφέρει: «Από κοινού με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την ελληνική οικονομία, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να διασφαλίσει την απομείωση της σχέσης του ελληνικού χρέους προς το ΑΕΠ με στόχο να φθάσει το 120% έως το 2020».
-                      Το ξεπούλημα της χώρας γίνεται πρόγραμμα για την αποπληρωμή των δανειστών. Σύμφωνα με το 13ο άρθρο της συμφωνίας: «Η Ελλάδα δεσμεύει μελλοντικές ταμειακές ροές από το πρόγραμμα «Ηλιος» ή άλλα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις πέραν των ήδη περιλαμβανομένων στο πρόγραμμα προσαρμογής για την περαιτέρω μείωση του χρέους της Ελληνικής Δημοκρατίας έως 15 δισ. ευρώ, με σκοπό την αποκατάσταση της δανειοδοτικής ικανότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF)».
-                      Νέα μέτρα χωρίς τέλος με αυστηρή εποπτεία από την τρόικα προβλέπονται στο άρθρο 17: «Όπως αναφέρεται στις εκτελεστικές κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τις πρακτικές του ΔΝΤ, τυχόν νέα (προληπτικά) προγράμματα θα υπόκεινται σε επιβολή αυστηρών όρων. Η Επιτροπή θα ασκεί ενισχυμένη εποπτεία στα οικεία κράτη-μέλη και θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Ευρωομάδα».
-                      Τέλος και σημαντικότερο όλων, το ευρω-μνημόνιο δηλ. το σύμφωνο σταθερότητας θα γίνει άρθρο του συντάγματος, δηλ. λιτότητα και περικοπές για πάντα. Στο άρθρο 26 προβλέπεται η «θέσπιση από κάθε κράτος-μέλος της ζώνης του ευρώ κανόνων σχετικά με την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού σε διαρθρωτικούς όρους που να ενσωματώνουν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στην εθνική νομοθεσία, κατά προτίμηση σε συνταγματικό ή ισοδύναμο επίπεδο, έως το τέλος του 2012».
-                      Προδιαγράφεται έτσι ένας δρόμος που είναι γεμάτος αγκάθια, αφού μονιμοποιεί τη λιτότητα, οδηγεί στην πλήρη καταστροφή του ισχνού κοινωνικού κράτους, στη θεαματική αύξηση της ανεργίας, στην απόλυτη υπονόμευση των ασφαλιστικών ταμείων, των συντάξεων και του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενώ δρομολογεί επιδρομή και λεηλασία της δημόσιας  περιουσίας, υποθηκεύει την κυριαρχία της χώρας, διευρύνει την ύφεση, τη φτώχεια, την υπερφορολόγηση των πιο αδύνατων στρωμάτων.
Τα μνημόνια και οι επιπτώσεις τους στους εργαζόμενους, τα κοινωνικά αγαθά και το δημόσιο τομέα.
Τραγικά είναι τα μέτρα στους εργαζόμενους και οι επιπτώσεις τους στη ζωή μας:
-       Συνεχείς περικοπές μισθών μέχρι και 55% στον  δημόσιο τομέα.
-       Συνεχείς μειώσεις των συντάξεων όλων των εργαζομένων, αύξηση των ορίων ηλικίας, διάλυση των ασφαλιστικών μας ταμείων.
-       Απολύσεις και θεσμοθέτηση εργασιακής εφεδρείας στο δημόσιο τομέα (με παροχή 60% του βασικού μισθού).
-       Τραγικές περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες (παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση) με  αποτέλεσμα την μεγάλη υποβάθμιση όλων των κοινωνικών παροχών, καταργήσεις ή συρρικνώσεις δημόσιων οργανισμών που προσφέρουν κοινωνικό έργο (π.χ. νοσοκομεία, οργανισμοί πρόληψης για τα ναρκωτικά, κοινωνικοί οργανισμοί στους δήμους κ.ά.).
-       Ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών, κυρίως οικονομικά εύρωστων και αυτών που προσφέρουν κοινωνικά αγαθά.
-       Ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου σε ιδιώτες (π.χ. τεράστιες εκτάσεις δημόσιας γης - όπου εκτός από το ξεπούλημα σε ιδιώτες η οικοδόμηση τους θα φέρει και οικολογική καταστροφή σε διάφορες περιοχές- δημόσια κτίρια, ακόμα και τον ορυκτό μας πλούτο).
-       Κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με τη θεσμοθέτηση εργοστασιακών και ατομικών συμβάσεων. Κατάργηση αποζημίωσης εργαζόμενου και ευκολότερες και φθηνότερες απολύσεις για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις. Συγκεκριμένα έχουν απαγορευτεί δια νόμου για τα μισθολογικά θέματα, αλλά και για τα εργασιακά θέματα όπου προβλέπονται διαπραγματεύσεις,  οι κυβερνήσεις δεν εφαρμόζουν το σχετικό νόμο.
-       Συνεχή νέα φορολογικά μέτρα που θίγουν ιδίως τους εργαζόμενους και την πλειοψηφία του λαού ενώ αφήνουν άθικτα την φοροδιαφυγή κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων και αυτών που κατέχουν τον πλούτο στη χώρα (αύξηση ΦΠΑ στο 23% με αύξηση σημαντικών λαϊκών αγαθών – διπλασιασμός της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, έκτακτη φορολογική εισφορά στα δηλωθέντα εισοδήματα αναδρομικά από το 2010, μείωση του ελάχιστου αφορολόγητου των μισθωτών από 12.000 € στις 5.000 € κ.ά.
-       Θεσμοθέτηση σκληρού και άδικου χαρατσιού στα σπίτια που θα πληρώνεται υποχρεωτικά από το λογαριασμό του ρεύματος και αν δεν πληρωθεί θα κόβεται το ρεύμα! Να σημειώσουμε πως στην Ελλάδα η ιδιοκατοίκηση είναι σε πολύ ψηλό ποσοστό (περίπου 85%).
Η προπαγάνδα και τα ψέματα
Για να γίνουν αποδεκτά τα μέτρα, οι κυβερνήσεις με τα φιλικά της μεγάλα ΜΜΕ, έχουν εξαπολύσει μια τεράστια προπαγάνδα γεμάτη ψέματα για να ρίξουν τις αιτίες της κρίσης στους εργαζόμενους και όχι στις πολιτικές των κυβερνήσεων και της ΕΕ που ασκήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας.
«Όλοι μαζί τα φάγαμε», η φράση που είπε ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής κυβέρνησης είναι σε αυτή τη λογική. Να φορτωθούν σε όλο το λαό οι επιπτώσεις μιας πολιτικής σκανδάλων, διαφθοράς, χαριστικών παροχών στο μεγάλο κεφάλαιο και κακοδιοίκησης του δημόσιου τομέα από τους εκάστοτε κυβερνώντες.
Επιχείρησαν να παρουσιάσουν υπερδιογκωμένο τον αριθμό των Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) μιλώντας για 1,5 εκ., ενώ η απογραφή έδειξε πως είναι αυτό που όλοι γνωρίζαμε από τη βάση δεδομένων του ILO (Laborsta, στοιχεία 2008), δηλ. 738.727, αριθμός που έχει μειωθεί με τις χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις των 2 τελευταίων χρόνων. Το ποσοστό των ΔΥ στην Ελλάδα στο σύνολο των εργαζόμενων είναι 16,1%, όταν στο Βέλγιο είναι 22,5%, στη Φιλανδία 26,7%, στη Γερμανία 10,2%, στην Ισπανία 13,8%, στις ΗΠΑ 16,4%, στη Μεγάλη Βρετανία 18,9%, στην Ολλανδία 15,8% κ.λπ.
Επιχείρησαν να παρουσιάσουν τους Δ.Υ. σαν τους υψηλότερα αμειβόμενους, σαν «προνομιούχους» (μ.ο. αμοιβών στην ευρωζώνη 27.600 € και την Ελλάδα 15.000 €).
Επιχείρησαν να πουν ότι το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα είναι γενναιόδωρο, τη στιγμή που δαπανάται κατά κεφαλή σε μ.ο. 3.550 € το χρόνο, ενώ ο μ.ο. στην ευρωζώνη είναι 6.250 €.
Προσπάθησαν να μας πείσουν ότι είμαστε τεμπέληδες και ότι δουλεύουμε λιγότερο από όλους στην Ευρώπη όταν σύμφωνα με τη Eurostat οι Έλληνες εργάζονται κατά μ.ο. 44,3 ώρες τη βδομάδα, ενώ ο μ.ο. στη ΕΕ είναι 41,7 ώρες τη βδομάδα.
Και ενώ όλα τα μέτρα παίρνονται στο όνομα της μείωσης του χρέους, όχι μόνο  αποδεικνύεται και αυτό ένα μεγάλο ψέμα αλλά και η πολιτική τους είναι αδιέξοδη:
Από 120% του ΑΕΠ που ήταν το χρέος το 2009 και αποτέλεσε την αιτία για να ενταχθούμε στα προγράμματα της τρόικας, ανέβηκε σχεδόν στο 162% το 2011 για να φτάσει στο 200% τo 2015 σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και στο 120% το 2020 σύμφωνα με τη νέα συμφωνία της ΕΕ της 26/10/11. Δηλαδή τόσες θυσίες από τους εργαζόμενους και το λαό, για να ξαναφτάσουμε εκεί που ξεκινήσαμε.
ΤΑ ΒΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Δραματικά τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής δείχνουν ακόμα και τα επίσημα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας τελευταία.
Η επίσημη ανεργία διπλασιάστηκε από 9% το 2009 στο 23% το 2011, στους νέους φτάνει στο 50%, με προοπτική να αυξηθεί ακόμη περισσότερο το 2012.
Οι περικοπές των μισθών μειώνουν την αγοραστική αξία του εισοδήματος των εργαζομένων οι οποίοι περιορίζουν ακόμα και βασικές τους ανάγκες για να επιβιώσουν. Η φτώχεια και η εξαθλίωση κτυπά όλο και περισσότερες ομάδες πληθυσμού. Στα σχολεία παρουσιάζονται ήδη φαινόμενα παιδιών που πεινούν.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αυξήθηκε το 2009 η συμμετοχή των μισθωτών και των συνταξιούχων στα φορολογικά βάρη σε σχέση με το 2008, ενώ μειώθηκε αντίστοιχα η συμμετοχή των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων.
Μνημόνια και εκπαίδευση
Η κυβέρνηση υπογράφοντάς τα επικαιροποιημένα μνημόνια «3» και «4» ανέλαβε την ευθύνη απέναντι τρόικα να συστήσει μιαν επιτροπή για να προτείνει λύσεις για την ασφυκτικότερη διαχείριση των ήδη ελάχιστων πόρων που διατίθενται για την εκπαίδευση.
Με το μνημόνιο «4» μάλιστα προχωρά ακόμα περισσότερο ο έλεγχος της ελληνικής εκπαίδευσης από την τρόικα. Πιο συγκεκριμένα στο κείμενο αυτό υπάρχει  η δέσμευση της κυβέρνησης ότι στην ανά τρίμηνο έκθεσή της προς την τρόικα θα πρέπει να δίνει λογαριασμό για το τι έκανε και τι δεν έκανε για την εκπαίδευση. Μέχρι και η ψήφιση νόμου για την ποιότητα της εκπαίδευσης καθώς και για την εφαρμογή του θα ελεγχθεί η κυβέρνηση από την τρόικα!!
Έτσι η ελληνική εκπαίδευση έχει τεθεί ουσιαστικά και τυπικά υπό την κηδεμονία της τρόικας, μιας και θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να υλοποιεί τις προτάσεις της ειδικής ομάδας και αυτό θα ελέγχεται από την τρόικα!! Έτσι πλέον οι αποφάσεις για τη λειτουργία της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων θα λαμβάνονται με αυστηρώς λογιστικά κριτήρια έχοντας ως δηλωμένο στόχο το «φτηνό σχολείο». Με το «νέο σχολείο της αγοράς» πρέπει να υπάρξει με κάθε τρόπο εξοικονόμηση κόστους, οικονομίες κλίμακας και αναζήτηση των φθηνότερων λύσεων αδιαφορώντας για τις σοβαρές εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Ως κακόγουστο αστείο ακούγεται η διακήρυξη της ΕΕ πως η εκπαίδευση αποτελεί θέμα των εθνικών κρατών και σύμφωνα με τις αρχές της η συμβολή της είναι μόνο επικουρική.
 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι κυβερνήσεις με τις εντολές της τρόικας (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ), επέβαλλαν μιαν εξωφρενική και απίστευτη μείωση των δημόσιων δαπανών μέσω των μνημονίων και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.
Έτσι, θα συνεχιστεί χωρίς σταματημό η μείωση των δαπανών για την παιδεία, ώστε το 2015 να φτάσει στον παγκόσμιο πάτο.  Όταν οι δαπάνες για τη δημόσια παιδεία φτάσουν, όπως υπολογίζεται, μόλις στο 2,23 % (!!) επί του ΑΕΠ, αντιλαμβανόμαστε πως οι επιπτώσεις στο δημόσιο σχολείο θα είναι δραματικές.
Η μείωση, λοιπόν, των κρατικών δαπανών από το 2009 μέχρι το 2015 θα είναι της τάξης των 1.436 εκατ. €, δηλ. μείωση κατά 19,2 % (!).
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τις μεγάλες περικοπές άρχισαν ήδη να τις βιώνουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές στην καθημερινότητα της λειτουργίας των σχολείων. Μειώθηκαν δραματικά οι επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών (60%) , με αποτέλεσμα την οικονομική ασφυξία του δημόσιου σχολείου και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις καθημερινές ανάγκες του. Οι γονείς όλο και πιο συχνά καλούνται να συμβάλλουν οικονομικά στην αγορά καθημερινών ειδών πρώτης ανάγκης για τη λειτουργία του σχολείου.
Είναι σίγουρο πως τα σχολεία θα αδυνατούν να αγοράσουν το πετρέλαιο που απαιτείται για τη θέρμανση το χειμώνα, με δεδομένο πως η κυβέρνηση διπλασίασε την τιμή του.
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Το υπουργείο Παιδείας είχε ανακοινώσει την συγχώνευση 1933 σχολείων, χωρίς κανένα ουσιαστικό διάλογο με τους εκπαιδευτικούς και τις τοπικές κοινωνίες. Τελικά με αυτή την απόφαση συγχωνεύτηκαν 1523 σχολεία στην πρωτοβάθμια και 410 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είχε αποτέλεσμα να κλείσουν 1056 σχολεία, 851 από τα 10.798 (7,8%) στην πρωτοβάθμια και 205 από τα 3.185 στη δευτεροβάθμια (6,5%).
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
Κατάργησε την ΠΔΣ στο Λύκειο, την ενισχυτική στο γυμνάσιο, αθλητικές τάξεις και αθλητικά σχολεία καθώς και αρκετά ολοήμερα δημοτικά σχολεία.
 Υποβάθμισε τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε α/θμια και β/θμια εκπαίδευση.
 Καταργεί τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών, την πολιτική αγωγή, την πληροφορική στο λύκειο, μαθήματα  που είναι απαραίτητα για τη μορφωτική συγκρότηση των νέων.
Υποβαθμίζει τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Κλείνει 22 από τα 58 κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Αναστέλλει τη λειτουργία όλων των Συμβουλευτικών  Σταθμών Νέων
Καταργεί τον ΣΕΠ
Υποβαθμίζει σταδιακά και κλείνει τις βιβλιοθήκες των σχολείων (800) που φτιάχτηκαν με προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από ΕΕ και Ελλάδα.
Επιβάλει τμήματα  28-30 μαθητές, από 25 που ήταν,  σε γυμνάσια και λύκεια.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Η σχολική χρονιά ξεκίνησε χωρίς βιβλία. Η αποστολή τους δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.  Η κυβέρνηση κατάργησε τον οργανισμό του τα εκδίδει. Οι οικονομικοί περιορισμοί δημιούργησαν αυτό το πρωτοφανές χάος και οι μαθητές διδάσκονται από φωτοτυπίες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Υπουργείο Παιδείας προγραμμάτιζε παρά την καθολική μας αντίδραση να προχωρήσει άμεσα:
- την αυταρχική διοικητική αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης που έχει σχεδιάσει , τη μετατροπή των διευθυντών των σχολείων σε μάνατζερ με τον παράλληλη περιθωριοποίηση του συλλόγου διδασκόντων,
- τις αντιεκπαιδευτικές αλλαγές για το «νέο σχολείο» (προγράμματα Γυμνασίου, νέο Λύκειο, Τεχνολογικό Λύκειο) που στηρίζονται στη λογική της παροχής αποσπασματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, στην εδραίωση των “αξιών” του “σχολείου της αγοράς” και της κατάρτισης, σε συνάφεια με τις αντίστοιχες αντιεκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του “επιχειρηματικού πανεπιστήμιου»,  που θεσμοθετήθηκαν με το νέο νόμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως διαπιστώνουν με τις αποφάσεις τους οι φετινές ΓΣ προέδρων ΕΛΜΕ «το γεγονός ότι υιοθετούνται αλλαγές χωρίς να αλλάζουν τα βιβλία, δίχως να αμφισβητείται ο εξεταστικοκεντρικός χαρακτήρας του σχολείου, δείχνει υποβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης, ενώ ακλόνητη μένει η θέση της παραπαιδείας. Παράλληλα, προωθείται ραγδαία το ξεθεμελίωμα και η ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών  και καταργούνται σημαντικοί φορείς, όπως ο ΟΕΒΔ, ο ΟΣΚ κ.λπ. Η πολιτική αυτή  οδηγεί στην απαξίωση της δημόσιας, δωρεάν παρεχόμενης εκπαίδευσης και, ουσιαστικά, στο άνοιγμά της σε στρατηγικές επενδύσεις κερδοσκοπικών εταιριών». 
Αποτρέψαμε σε αυτή τη φάση να μην προχωρήσει καμιά νομοθετική πρωτοβουλία για τα παραπάνω εκπαιδευτικά θέματα έχοντας την εκτίμηση πως αν αυτό γινόταν, υπήρχε ο κίνδυνος να υπονομευθεί ακόμα περισσότερο το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης για πολλά χρόνια.
ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σύμφωνα με έκθεση που παρήγγειλε το Υπουργείο Παιδείας στον ΟΟΣΑ, για όλα τα δεινά της εκπαίδευσης στην Ελλάδα ευθύνονται οι εκπαιδευτικοί και όχι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές εδώ και πολλά χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό πως στην έκθεση του ΟΟΣΑ προβάλλεται ως πρώτο μέτρο η αύξηση του εργασιακού φόρτου των εκπαιδευτικών μέσω και της αύξησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών. Να σημειώσουμε πως οι Έλληνες εκπαιδευτικοί διδάσκουν ακριβώς τόσες ώρες όσος είναι και ο Ευρωπαϊκός μ.ο. (18,4 ώρες/βδομάδα, στοιχεία δικτύου Ευρυδίκη).
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Με τις καταργήσεις σχολείων, την αύξηση του ανώτατου αριθμού ανά τμήμα και την κατάργηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών το Υπουργείο Παιδείας δημιουργεί σε αρκετές περιπτώσεις τεχνητές υπεραριθμίες και επιδιώκει να μετακινήσει υποχρεωτικά εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα.
Απειλεί τώρα πλέον ευθέως για μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε άλλες υπηρεσίες, εργασιακή εφεδρεία και απολύσεις χρησιμοποιώντας ως  εργαλείο την αξιολόγηση και τις καταργήσεις σχολείων και θέσεων εργασίας.
Παράλληλα μέσα από το εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Κοινωνική Εργασία»  η Κυβέρνηση προωθεί ακόμη περισσότερο την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και δημιουργεί μεσαιωνικές  συνθήκες για τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς. Οι άνεργοι θα υπογράφουν σύμβαση με μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και στη συνέχεια θα υπενοικιάζονται από τους φορείς αυτούς στους δήμους για να εργαστούν.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Με την ψήφιση του νέου μισθολόγιου – βαθμολόγιου (ν.4024/11), η κυβέρνηση συνέδεσε την μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών με την αξιολόγηση. Επίσης σύμφωνα με τα μνημόνια που ψηφίστηκαν και τις δηλώσεις των αρμόδιων Υπουργών οι σχεδιαζόμενες απολύσεις στο δημόσιο συνδέονται με την αξιολόγηση. Οι κυβερνήσεις έχουν συμφωνήσει με την τρόικα τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 (ανάμεσα τους και εκπαιδευτικών) ως το 2015, βάζοντας επίσης ως στόχο τις 15.000 απολύσεις στο δημόσιο τη φετινή χρονιά.
Με το ν. 4072/12 (αρ. 329 παρ. 1)  λήγει στις 14 Αυγούστου 2012 (!) η προθεσμία για την έκδοση ΠΔ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Είναι εμφανές πως η κυβέρνηση και οι ηγεσίες του Υπουργείου (προωθώντας αυτή την πολιτική, κήρυξαν τον πόλεμο στους εκπαιδευτικούς.
Προωθείται η απόλυτη σύνδεση μισθού και βαθμού με την αξιολόγηση – απόδοση, θέση που απορρίπτεται από ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Ο «ελεύθερα» εξαρτώμενος από την διοίκηση και το υπουργείο εκπαιδευτικός, θέλουν να είναι υποτακτικός και χωρίς αντιστάσεις για τα όσα μας επιβάλλει η καταστροφική «τροϊκανή» εκπαιδευτική και οικονομική πολιτική.
            Την ίδια ώρα σε ΜΜΕ διοχετεύεται η «πληροφορία» πως οι επιδόσεις των μαθητών θα καθορίζουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Είναι προφανές, ότι παρά το γεγονός πως όλοι όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση γνωρίζουν πολύ καλά τις κοινωνικές παραμέτρους της σχολικής επίδοσης, η πολιτική αυτή στοχεύει ξεκάθαρα μέσα από την καθιέρωση της αξιολόγησης στην απόλυτη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών.
Από την άλλη  μεριά, η αξιολόγηση των σχολείων θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση και τελικά στο κλείσιμο αρκετών από αυτά. Τόσο η κατεύθυνση της εφαρμοζόμενης τροϊκανής πολιτικής, όσο και η διεθνής εμπειρία όπου εφαρμόστηκε εκεί οδηγούν.
 Είναι πλέον σαφές πως δεν οδηγεί αυτή η πολιτική σε διαδικασίες για το πώς θα βελτιωθεί το δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο που με την πολιτική τους, κυβέρνηση και τρόικα με τα μνημόνια επιχειρούν να το διαλύσουν: δραματική και συνεχής μείωση δαπανών, συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων και υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών, μαθητές χωρίς βιβλία,  κατάργηση βιβλιοθηκών, κατάργηση ενισχυτικής διδασκαλίας και ΠΔΣ κ.λπ.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι θα αντισταθούμε για να μην περάσει η αξιολόγηση – χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, που φέρνει την υποταγή, την κατάργηση της παιδαγωγικής ελευθερίας, τη διάσπαση του κλάδου, τη μισθολογική καθήλωση, την άρση της μονιμότητας και τις απολύσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις των γενικών Συνελεύσεων του κλάδου μας και να ακυρώσουμε στην πράξη αυτά τα μέτρα.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Οι  κυβερνήσεις για άλλη μια φορά δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία χρησιμοποιώντας τα αποθεματικά τους.
Η διαπραγμάτευση για το κούρεμα των ομολόγων, οδήγησε σε νέο καίριο χτύπημα, ίσως καταλυτικό, για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της Ελλάδας.
Στη διαπραγμάτευση για το PSI οι τράπεζες και τα πιράνχας των Hand Funds καθόρισαν τους όρους ανταλλαγής ομολόγων εξασφαλίζοντας τα δικά τους συμφέροντα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι «κουρεύτηκαν» όχι μόνο τα ομόλογα των ταμείων, αλλά το σύνολο των αποθεματικών τους με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι δε γνωστό, ότι η κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχει φροντίσει να εξαιρέσει από το «κούρεμα» πάνω από 50 δις ομόλογα που κατέχει και μάλιστα με τιμή αγοράς πολύ κάτω από την αξία του χρέους που διεκδικεί.
Με το νέο νόμο προωθείται η μετατροπή των ταμείων σε επαγγελματικά, πράγμα που βρίσκει αντίθετο το σύνολο του εργατικού και εκπαιδευτικού κινήματος της χώρας μας, το σύνολο των εργαζομένων.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΟΠΥΥ
Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών καθημερινά υποβαθμίζεται. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Νοσοκομείων σε συνδυασμό με τις περικοπές στη χρηματοδότηση του  νέου φορέα υγειονομικής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ οδηγούν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας να βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της κατάρρευσης.
 Η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, ο νέος κανονισμός παροχών δεν έρχεται να συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αντίθετα η δημιουργία του κινείται στην κατεύθυνση του περιορισμού των παροχών προς τους πολίτες και της περικοπής της χρηματοδότησης του κράτους για την υγεία.
Οι περικοπές στη χρηματοδότηση έχουν οδηγήσει σε μια ιδιότυπη στάση πληρωμών με αποτέλεσμα να καλούνται οι ασφαλισμένοι, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι να πληρώνουν από την τσέπη τους για γιατρούς φάρμακα και παροχές υγείας.
Ο ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε με ελλείμματα, ενώ η χρηματοδότηση με 1,2 δις ευρώ δεν μπορεί να καλύψει ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες για υγειονομική περίθαλψη.
Την ίδια ώρα τα Δημόσια Νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις και την υποστελέχωση ενώ υπηρεσίες υγείας καθημερινά οδηγούνται στο κλείσιμο.
Για εμάς η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα και διεκδικούμε το δικαίωμα ο κάθε εργαζόμενος, άνεργος, συνταξιούχος να έχουν δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
Με τη λήξη του συνεδρίου συμμετείχαμε στις παλλαϊκές κινητοποιήσεις ενάντια στην ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος (Ιούνης 2011) και των εφαρμοστικών νόμων (Ιούνης –Δεκέμβρης 2012).
Τους καλοκαιρινούς μήνες αντιδράσαμε με ανακοινώσεις για τις νέες περικοπές στους μισθούς μας τις κρατήσεις και τα χαράτσια που μας επιβλήθηκαν με τους εφαρμοστικούς νόμους, στην απαράδεκτη έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση, στην επιχειρούμενη διάλυση των εργασιακών μέσω της θεσμοθέτησης προγράμματος «κοινωνικής εργασίας» μέσω ΜΚΟ, αλλά και στην κατάθεση και ψήφιση του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που προωθεί το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο (κάλεσμα σε δύο συλλαλητήρια 24/8 και 8/9).
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς προχωρήσαμε σε:
-Συσκέψεις με αιρετούς και ΔΣ ΕΛΜΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την καταγραφή των προβλημάτων λειτουργίας των σχολείων.
-Παράσταση στο γενικό Γραμματέα του Υπ.Παιδείας για τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.
-Συμμετείχαμε στη μεγάλη διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
- Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια στις 22/9/11 με στάση εργασίας ενάντια στα νέα μέτρα.
            - Έκδοση επιστολής προς τους εκπαιδευτικούς και αντίστοιχης προς γονείς και μαθητές για τα προβλήματα των σχολείων και τις επιπτώσεις της μνημονιακής πολιτικής στην εκπαίδευς.  Κάλεσμα για κοινό αγωνιστικό μέτωπο.
            -Πρωτοβουλία για κοινή δράση με ομοσπονδίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έκδοση κοινής διακήρυξης για συντονισμό δράσης με ΔΟΕ, ΟΕΙΛΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΕΝΓΕ και συντονιστικού Πρωτοβάθμιων Σωματείων.
            - Συμμετοχή σε κοινές διαμαρτυρίες για τα χαράτσια στις 25/9 στο Σύνταγμα.
            - Γενική Συνέλευση προέδρων ΕΛΜΕ στις 24/9/12 όπου αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
« ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Απέναντι στη λαίλαπα που ήρθε και συνεχίζεται οι εργαζόμενοι βροντοφωνάζουμε πως υπάρχει λύση.   Υπάρχει άλλη πολιτική!  Το χρέος δεν το δημιούργησαν οι εργαζόμενοι.Δεν το αναγνωρίζουμε. Απαιτούμε τη διαγραφή του
·                     ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΗΝ  ΙΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ.
·                     Να καταργηθεί το βάρβαρο και δουλοπρεπές μνημόνιο κυβέρνησης - ΕΕ - Δ.Ν.Τ., το μεσοπρόθεσμο αλλά και όλα τα μέτρα που απορρέουν από αυτά.
·                     ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ,  ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
·                     Να ακυρωθούν όλα τα μέτρα που περικόπτουν τους μισθούς μας και τις συντάξεις. Όχι στο μισθολόγιο των νέων περικοπών. Όχι στη σύνδεση μισθού με την παραγωγικότητα. 1400 € οι καθαρές αποδοχές του νεοδιόριστου με αναλογικές αυξήσεις στα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια. 30 χρόνια πλήρη σύνταξη.
·                     Όχι στην καταστρατήγηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το εργασιακό καθεστώς και τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ.
·                     Καμία απόλυση εκπαιδευτικού καμία ληστρική επιδρομή στο εισόδημά μας. Καμία μετακίνηση εκπαιδευτικού εκτός περιοχής μετάθεσης, σε ΙΕΚ, ΤΕΙ ή άλλους οργανισμούς. Κατάργηση της υποχρεωτικής τριετίας των νεοδιόριστων, ιδιαίτερα σήμερα, σε μία περίοδο απόλυτης χειροτέρευσης του βιοτικού επιπέδου.
·                     Όχι στις περικοπές των δαπανών στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση. Άμεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% τουλάχιστον του ΑΕΠ ή στο 15% του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην εγκατάλειψη της εκπαίδευσης, στις συγχωνεύσεις σχολείων την κατάργηση ολόκληρων τύπων σχολείων και εκπαιδευτικών θεσμών που οδηγούν την ελληνική εκπαίδευση πολλές δεκαετίες πίσω. Να μη χαθεί καμία οργανική θέση. 25 μαθητές ανά τμήμα, 20 στις κατευθύνσεις και την ΤΕΕ, 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια.
·                     Άμεση οικονομική στήριξη των ασφαλιστικών μας ταμείων και του ΟΠΑΔ. Να καταργηθεί Κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που υπονόμευσε το δικαίωμα στην ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
·                     Απαιτούμε δημοκρατία και την παιδαγωγική ελευθερία στο χώρο των σχολείων. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι και θα αντισταθούμε στη νέα αυταρχική διοικητική δομή, την αυτοαξιολόγηση και τη μετατροπή των διευθυντών σε αξιολογητές-μάνατζερς.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Το πρόγραμμα δράσης της Ομοσπονδίας περιλαμβάνει ένα σύνολο πολύμορφων αγωνιστικών δράσεων από το εκπαιδευτικό κίνημα σε συντονισμό με τη ΔΟΕ και τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας (γονείς, μαθητές, φοιτητές, κ.λπ.) αλλά και με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα.
1.                  Οργάνωση Ενημερωτικής Καμπάνιας  για το σύνολο του πληθυσμού με θέμα τις επιπτώσεις των μέτρων κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ (μνημονίων και μεσοπρόθεσμου) στην εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό.
2.                  Συγκρότηση και ανάπτυξη με πρωτοβουλία των ΕΛΜΕ δικτύων αλληλεγγύης για τη στήριξη των μαθητών μας, με οργάνωση βοηθητικών μαθημάτων σε εθελοντική βάση αλλά και ευρύτερα στήριξη των θυμάτων της οικονομικής κρίσης και των κατεδαφιστικών πολιτικών κυβέρνησης, Τρόικας και ΣΕΒ, με τη στήριξη σχετικών πρωτοβουλιών που αρχίζουν να αναπτύσσονται στις γειτονιές και στους δήμους.
3.                  Συμμετέχουμε και συμβάλλουμε ενεργά στα κοινωνικά κινήματα που αναπτύσσονται στις πλατείες και τους δρόμους της χώρας, αλλά και τα κινήματα που ήδη δημιουργούνται ενάντια στα νέα χαράτσια. Αντιδρούμε μαζί με όλους τους πολίτες στην πληρωμή των νέων χαρατσιών στο εισόδημά μας. Σε κάθε περίπτωση αναπτύσσουμε την αλληλεγγύη και τον συντονισμό της δράσης σε όποιον τομέα εκδηλώνεται η επίθεση της κυβέρνησης και της τρόικας. Στηρίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα των εργαζόμενων στις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν κοινωνικά αγαθά (συγκοινωνία, υγεία, ρεύμα, νερό κλπ). Η αλληλεγγύη, η επεξεργασία κοινών στόχων, η δημιουργία κοινών πλαισίων αναφοράς στα μεγάλα ζητήματα, η μάχη κατά των διακρίσεων σε βάρος της νέας γενιάς πρέπει να διαπερνούν  την καθημερινή μας δράση.
4.                  Συνεχίζουμε την προσπάθεια για συντονισμό των ομοσπονδιών της παιδείας και των γονιών για κοινές κινητοποιήσεις. Κάλεσμα σε όλα τα συνδικάτα και ομοσπονδίες δημόσιου αλλά και ιδιωτικού τομέα για κοινό μέτωπο στήριξης των δημόσιων κοινωνικών αγαθών (παιδεία, υγεία, κοιν. ασφάλιση). Να δημιουργήσουμε συμμαχίες που θα λειτουργήσουν ως ασπίδα για την προστασία των κοινωνικών αγαθών στον τόπο μας (παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση-εργασία) σε όφελος των εργαζομένων, των συνταξιούχων και όλου του λαού. Ο συντονισμός να περιλαμβάνει και το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο των αντίστοιχων πρωτοβάθμιων συνδικάτων αλλά και άλλων χώρων, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί η στενή επικοινωνία και ο συντονισμός των δύο εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΟΛΜΕ-ΔΟΕ).
5.                  Μέτρα για την υπεράσπιση των εργασιακών μας σχέσεων και δικαιωμάτων, αλλά και της δημόσιας εκπαίδευση στην πράξη:
-                      Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε αύξηση του ωραρίου μας και δεν επιτρέψουμε να υλοποιηθεί οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για αυτό.
-                      Δεν αναλαμβάνουμε υποχρεωτικές υπερωρίες.
-                      Θα αποτρέψουμε στην πράξη πρόσληψη μέσω ΜΚΟ στα σχολεία.
-                      Ούτε ένα ευρώ από γονείς και εκπαιδευτικούς για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων. άμεση γενναία επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών ώστε να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών των σχολείων.
-                      Τοποθέτηση μαύρων σημαιών και πανό σε όλα τα σχολεία με ευθύνη των ΕΛΜΕ: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΕ-ΔΝΤ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
-                      Αποκλεισμός και καταλήψεις Διευθύνσεων και Περιφερειών όταν επιχειρηθεί να μετακινηθούν εκπαιδευτικοί σε άλλο νομό ή περιφέρεια. Ο αποκλεισμός θα έχει στόχο να μην πραγματοποιείται η σχετική συνεδρίαση. Καλούμε τους αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου και τα ΔΣ των ΕΛΜΕ να κάνουν ότι είναι δυνατόν να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη. Οι αιρετοί να καταγγέλλουν και να αποχωρούν από τέτοιες συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, όταν η διοίκηση επιμένει στις μετακινήσεις.
-                      Εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στην επιβολή της «εργασιακής εφεδρείας» και τις απολύσεις όπως εκφράζεται με την επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους στις μεταφορές  και στους φορείς του Δημοσίου που καταργούνται. Καλούμε τις ΕΛΜΕ να εκφράσουν με κάθε τρόπο την συμπαράστασή τους στους συναδέλφους που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και να συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα και στο προσεχές μέλλον.
-                      Το αίτημά μας για 25 μαθητές ανά τμήμα παραμένει επίκαιρο αυτήν την περίοδο που το Υπουργείο ξεκινά την «εξοικονόμηση» προσωπικού με την κατάργηση και συγχώνευση τμημάτων στα σχολεία. Καλούμε τους συναδέλφους μαζί με τους γονείς και τους μαθητές να προωθήσουν στην πράξη το αίτημα και δηλώνουμε ότι συμπαραστεκόμαστε και στηρίζουμε οποιεσδήποτε ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση.
6.      Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ αποφασίζει την κήρυξη 24ωρης Απεργίας αμέσως, με το που θα ανακοινωθούν απολύσεις ή μετακινήσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ν. 3848/2010, με το που ξεκινήσει η εφαρμογή του θεσμού της εργασιακής εφεδρείας. Ούτε μια απόλυση, ούτε μια μετακίνηση εκπαιδευτικού.
7.    Απεργούμε στις 5 και στις 19 Οκτώβρη 2011 συμμετέχοντας στις απεργίες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που κήρυξαν τα τριτοβάθμια όργανα. Συμμετέχουμε ενεργά και μαχητικά στα συλλαλητήρια που οργανώνονται τις μέρες αυτές σε όλες τις πόλεις χώρας. Νέες ΓΣ για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων».

- Στάση εργασίας για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο Υπουργείο Παιδείας (11/10/11).
- Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12/10/11 στην Αθήνα.
- Συμμετοχή στις πανεργατικές απεργίες  5 και 19 Οκτώβρη με μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια.
- Με τη δημοσιοποίηση του πολυνομοσχεδίου – φονιά για μισθολόγιο, βαθμολόγιο, εφεδρεία, νέο ασφαλιστικό το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφασίζει στις 9/10/11 τα παρακάτω:
«Ως πρώτες αντιδράσεις καλούμε τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν:
1. Στο συλλαλητήριο  (ήδη έχει εξαγγελθεί από την ΠΟΕ-ΟΤΑ) την ΤΡΙΤΗ 11/10/11 στις   12 το μεσημέρι     στην Πλ. Κλαυθμώνος.
2. Στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 13/10/11 στις 1 μμ στα Προπύλαια, στο οποίο θα συμμετάσχουν και άλλες ομοσπονδίες.
3. Στο πανϋπαλληλικό συλλαλητήριο το Σάββατο 15/11/11, στις 11 πμ, στο Σύνταγμα, μέρα Πανευρωπαϊκής αλλά και παγκόσμιας δράσης ενάντια στις πολιτικές λιτότητας και τις περικοπές, που διοργανώνεται από όλες τις ομοσπονδίες του δημοσίου.
Για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα συλλαλητήρια 11/10 και 13/10 κηρύσσουμε 3ωρη στάση εργασίας  (11 πμ -  2 μμ και 2μμ – 5 μμ).
Καλούμε τα ΔΣ των ΕΛΜΕ να αναλάβουν σε συντονισμό με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία της περιοχής ανάλογες πρωτοβουλίες».
-Στις 12/10/11 το ΔΣ της ΟΛΜΕ μετά και από συνεννοήσεις με άλλες ομοσπονδίες, συνεκτιμώντας και τις αποφάσεις της ΓΣ προέδρων, προχώρησε στην ανακοίνωση του παρακάτω προγράμματος κινητοποιήσεων:
1.              «Τη συμμετοχή μας στο πανυπαλληλικό συλλαλητήριο το Σάββατο 15/10/11, στις 11 π.μ., στο Σύνταγμα, μέρα πανευρωπαϊκής αλλά και παγκόσμιας δράσης ενάντια στις πολιτικές λιτότητας και τις περικοπές, που διοργανώνεται από όλες τις ομοσπονδίες του Δημοσίου.
2.              Η εβδομάδα 17 ως 21 Οκτώβρη του 2011 ορίζεται ως εβδομάδα δράσης και απεργιακών κινητοποιήσεων. Τοποθετούμε μαύρες σημαίες και πανό σε όλα τα σχολεία.
3.              Συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα 17/10  στην Αθήνα από κοινού με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Ταυτόχρονα καλούμε όλα τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ μαζί με τους αντίστοιχους συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε. να δώσουν συνεντεύξεις τύπου σε όλη την Ελλάδα.
4.              Την Τρίτη 18/10  οργανώνουμε παραστάσεις διαμαρτυρίας και αποκλεισμούς κτιρίων σε Περιφέρειες και Διευθύνσεις εκπαίδευσης. Στην Αττική κινητοποίηση – διαμαρτυρία στο Υπουργείο Παιδείας.
5.              Την Τετάρτη 19/10 και την Πέμπτη 20/10  συμμετέχουμε στη 48ωρη πανελλαδική πανεργατική – πανυπαλληλική απεργιακή κινητοποίηση. Συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις. Παραμένουμε στην πλατεία Συντάγματος απαιτώντας την μη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. 
6.              Πραγματοποίηση έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των ΕΛΜΕ στις 20 και 21/10 και ΓΣ προέδρων ΕΛΜΕ το Σάββατο 22/10 για την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων».
-Ακολούθησε νέα Γενική Συνέλευση προέδρων στις 22/10/11, όπου το ΔΣ της ΟλΜΕ πρότεινε νέα, 3ήμερη απεργία 24-25-26 Οκτώβρη και νέες ΓΣ για συνέχιση και κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ κάλεσε όλα τα ΔΣ των ΕΛΜΕ να πυκνώσουν τις επόμενες μέρες τις περιοδείες τους στα σχολεία για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και την επιτυχία του απεργιακού αγώνα, να συγκροτήσουν απεργιακές επιτροπές και να περιφρουρήσουν την απεργία. Να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης και συγκρότησης κοινών συντονιστικών επιτροπών με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία της περιοχής τους θεωρώντας πως είναι αναγκαία η ενημέρωση και η κοινή δράση με γονείς και μαθητές.
-Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ δεν ενέκρινε την πρόταση του ΔΣ για 3ήμερη απεργία. Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ διαπίστωσε όμως :
·                «την αναγκαιότητα της συνέχισης των μαζικών αγώνων με κάθε μορφή:  απεργίες, καταλήψεις, συλλαλητήρια κ.λπ. σε συντονισμό και με άλλες Ομοσπονδίες και Σωματεία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα,
·                την αναγκαιότητα οι αγώνες να έχουν πανεργατικό και πανυπαλληλικό χαρακτήρα και απαιτεί από την ΑΔΕΔΥ να προχωρήσει άμεσα σε κήρυξη νέων απεργιακών κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα. Ενδεικτικά προτείνουμε την 26η Οκτωβρίου, ημέρα της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε.,
·                την αναγκαιότητα της συμπόρευσης με άλλα συνδικάτα και ομοσπονδίες εργαζομένων στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης για κοινές συντονισμένες αγωνιστικές δράσεις.
Οι εργαζόμενοι θα νικήσουμε. Αυτή η πολιτική θα ανατραπεί».

-Σχετικά με τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, η ΓΣ αποφάσισε να γραφτεί κείμενο το οποίο θα αποσταλεί σε όλα τα σχολεία και θα επικαιροποιεί το περήφανο ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού και τη μεγαλειώδη αντίσταση στη σημερινή συγκυρία προκειμένου να διαβαστεί στις σχολικές εκδηλώσεις της 27ης Οκτώβρη.
Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ κλήθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί να φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια στις παρελάσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
-Συμμετοχή στη στάση εργασίας και τα συλλαλητήρια που οργάνωσε η ΑΔΕΔΥ στις15/11/11, και στις 24/11/11 με αιχμή την αποτροπή των απολύσεων στο δημόσιο.
- Παράσταση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία της Πορτογαλίας, για συμπαράσταση στους εργαζόμενους της χώρας αυτής που πραγματοποιούσαν 24ωρη απεργία την ίδια μέρα.
- Πανϋπαλληλική Απεργία και συλλαλητήρια στις 1/12/11, ενάντια στις περικοπές μισθών και στις απολύσεις.
-Συμμετοχή στο συλλαλητήριο (2/12/11) για το χαράτσι της ΔΕΗ έξω από το ΣτΕ, όπου εκδικάζονταν η προσφυγή ακύρωσής τους.
- Στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας (8/12/11) στη Περιφέρεια Στ. Ελλάδας για μετακίνηση εκπαιδευτικού σε άλλο νομό.
- Στάση εργασίας (13/12/11) στη Δυτική Αττική για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε συλλαλητήριο συμπαράστασης στους απεργούς της Ελλ. Χαλυβουργίας.
- Στάση εργασίας (13/12/11) για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών στο συλλαλητήριο του αναπηρικού κινήματος.
- Συμμετοχή στο συλλαλητήριο συμπαράστασης στους απεργούς της Ελλ. Χαλυβουργίας στην   Αθήνα (17/12/11).
-Συμμετοχή στο παναττικό συλλαλητήριο και τη στάση εργασίας (17/1/12) ενάντια στα μέτρα και συμπαράστασης στους απεργούς της Ελλ. Χαλυβουργίας.
- Συμμετοχή στο συλλαλητήριο ενάντια στα χαράτσια στην Αθήνα (27/1/12).
- Συμμετοχή στην κινητοποίηση για τα δικαιώματα αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, ενάντια στις ελαστικές σχέσεις εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας (30/1/12).
- Στις 4/2/12 πραγματοποιείται νέα ΓΣ προέδρων στην οποία επιβεβαιώνεται το πλαίσιο αιτημάτων με τα αιτήματα και συνθήματα των τελευταίων ΓΣ συνελεύσεων των προέδρων των ΕΛΜΕ (Σεπτέμβρης, Οκτώβρης 2011) και προστίθενται τα αιτήματα: «Όχι στη δανειακή σύμβαση και τα μέτρα που τη συνοδεύουν. Ρήξη με αυτές τις πολιτικές σε όλη την Ευρώπη». Στο πρόγραμμα δράσης αποφασίζονται τα παρακάτω:
«Η κατάσταση χειροτερεύει σε όλα τα επίπεδα και απαιτείται ενημέρωση, ενεργοποίηση και κινητοποίηση του κλάδου για την αποτροπή και τη ριζική ανατροπή των εφαρμοζόμενων πολιτικών.
Το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα έδωσε σημαντικές μάχες που είχαν αποτελέσματα στη διαμόρφωση κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης σε ευρύτερα τμήματα των εργαζομένων και πρέπει να συνεχίσει με πιο έντονο, συντονισμένο και αποφασιστικό τρόπο να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
Απέναντι σε αυτή την πολιτική, συνεχίζουμε και εντείνουμε τους συλλογικούς μας αγώνες. Τώρα είναι η εποχή του λαού  και των εργαζομένων, να αγωνιστούν για την επιβολή των δικών τους  αναγκών και δικαιωμάτων ενάντια  στη πιο ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική.
Ζητήματα άμεσης ανάδειξης και διεκδίκησης είναι τα θέματα των επικουρικών ταμείων, του ΕΟΠΥΥ, της συνεχιζόμενης λεηλασίας των εισοδημάτων μας, του νέου Λυκείου (Γενικού και Τεχνολογικού) καθώς και τα ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.
Κορυφαία στιγμή που πρέπει να προετοιμαστεί το συνδικαλιστικό κίνημα να δώσει την αποφασιστική μάχη είναι η μάχη για τη ψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης και των μέτρων που θα την συνοδεύουν που θα διαλύσει ό,τι έχει απομείνει.
Οφείλουμε να συμβάλουμε με τη δράση μας ώστε οι εργατικοί και κοινωνικοί αγώνες του επόμενου τριμήνου να έχουν πολιτικούς στόχους, αποτελέσματα και προοπτική με τους εξής  τρόπους:
Με το σπάσιμο του κλίματος τρομοκράτησης των εργαζόμενων ότι, εάν δεν υποταχτούν, τους περιμένουν χειρότερες μέρες.
Με τις δράσεις μας μέσα στα κινήματα αλληλεγγύης στους ανέργους, τους φτωχούς, τους αστέγους, τους απεργούς και στα θύματα της κρίσης, σε αντιπαράθεση με την κυβερνητική κοινωνική αναλγησία και την υποκριτική φιλανθρωπία, Όπως επίσης και στο μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης από συνδικάτα, δήμους και κοινωνικά κινήματα με αίτημα να μη διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα σε όσους δεν πληρώνουν τον έκτακτο φόρο για τα σπίτια τους. Στηρίζουμε το κίνημα της συλλογικής, μαζικής αντίδρασης που αναπτύσσεται ενάντια στα χαράτσια. Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε την αντισυνταγματική και αντικοινωνική εφαρμογή του νόμου και να πληρώσουμε το άδικο και εξοντωτικό χαράτσι της ΔΕΗ. Οργανώνουμε συλλογικά και μαζικά την αντίστασή μας .
Ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε ελπίδα στους εκπαιδευτικούς και σε όλο το λαό ότι υπάρχει άλλος δρόμος απ’ αυτόν του μνημονίου και ότι αξίζει ν’ αγωνιστούμε γι’ αυτόν. Πρέπει επομένως να προωθήσουμε με υπομονή, σοβαρότητα και συνέπεια κοινές κινηματικές δράσεις τοπικά περιφερειακά και κεντρικά.
Αποφασίζουμε ένα διαρκές πρόγραμμα δράσης με ένα σύνολο δράσεων που θα έχει πολυμορφία, συνέχεια, στάδια και προοπτική το επόμενο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα:
-Περιοδείες του ΔΣ της ΟΛΜΕ σε όλη την Ελλάδα, συσκέψεις ΕΛΜΕ και συζητήσεις στα σχολεία στην κατεύθυνση της συσπείρωσης και αγωνιστικής ενεργοποίησης των συναδέλφων. Στόχος να γίνει συζήτηση με αφορμή την εισήγηση αυτή σε κάθε σύλλογο διδασκόντων με ευθύνη και προγραμματισμό από τα ΔΣ των ΕΛΜΕ.
- Επιστολές προς τους εκπαιδευτικούς και  προς τους γονείς που θα τυπωθούν σε χιλιάδες αντίτυπα.
- Συμμετοχή των ΕΛΜΕ και των συναδέλφων σε πρωτοβουλίες ενάντια στα χαράτσια της ΔΕΗ, σε κινήματα αυτό-οργάνωσης και αλληλεγγύης, συντονισμός σε τοπικό επίπεδο με συλλόγους και πρωτοβάθμια σωματεία για δράσεις. Με ευθύνη των ΔΣ των ΕΛΜΕ δημιουργούνται επιτροπές αγώνα σε κάθε περιοχή.
- Συντονισμός της ΟΛΜΕ με Ομοσπονδίες, σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομές σε αγωνιστική κατεύθυνση. Δημιουργία προϋποθέσεων για μαζική κοινή δράση μεγάλων κλάδων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θα δημιουργεί τους όρους γενικού ξεσηκωμού.
24ωρη γενική απεργία στις 14  Φλεβάρη η οποία μπορεί να μεταφερθεί για να συμπέσει με ευρύτερη κινητοποίηση είτε ομοσπονδιών δημόσιων και ιδιωτικού τομέα είτε πανδημοσιουποαλλικής  ή γενικής απεργίας.
- 5νθήμερη εβδομάδα (13-17/2) δράσεων και κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα με συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες, αποκλεισμοί δημόσιων κτιρίων, πορείες κ.ά. Οργανώνουμε συγκεκριμένες κινητοποιήσεις κάθε ημέρα με κεντρικό σχεδιασμό. Αποχή από τα διοικητικά καθήκοντα (εκτός της ενημέρωσης των γονέων) όλη την εβδομάδα.
Ενδεικτικά ο προτεινόμενος προγραμματισμός:
1η μέρα: Ενημέρωση γονιών. Συνεδρίαση Συλλόγου διδασκόντων.  Συγκρότηση επιτροπών αγώνα σε κάθε σχολείο ή ομάδες σχολείων, με ευθύνη των ΕΛΜΕ. Αφίσες και πανό στα σχολεία.
2η μέρα: Απεργία, περιφρούρηση από τις επιτροπές αγώνα. Συλλαλητήρια στις μεγάλες πόλεις.
3η μέρα: (αφιερωμένη στους μαθητές): Συλλογή τροφίμων, σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων, για την ενίσχυση οικογενειών μαθητών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
4η μέρα: Παραστάσεις – αποκλεισμός στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή εναλλακτικά το απόγευμα τοπικά συλλαλητήρια.
5η μέρα: εκδηλώσεις ή συσκέψεις με άλλα σωματεία της περιοχής με θέμα: οικ. κρίση, επιπτώσεις στην εκπαίδευση και τη εργασία, αγώνες για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.
-Νέες Γενικές Συνελεύσεις και ΓΣ πρόεδρων αμέσως μετά.
-Νέος κύκλος κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων που θα περιλαμβάνει απεργιακές κινητοποιήσεις και ένα πολύμορφο κύκλο δράσεων και κινητοποιήσεων την περίοδο που θα συζητιέται στη Βουλή η νέα δανειακή σύμβαση και τα μνημόνια νέων μέτρων που θα την ακολουθήσουν.
-Αν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία απόλυσης συναδέλφου, ξεκινάμε αυτόματα απεργιακές μορφές διάρκειας σε πανελλαδική κλίμακα.        η
Είναι φανερό ότι απαιτείται η συνειδητοποίηση όλων ότι η κατάσταση θα αλλάξει μόνο με γενικό ξεσηκωμό με τα χαρακτηριστικά της πολιτικής απεργίας μέχρι να φύγει κυβέρνηση και τρόικα  και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εργαστούμε όλοι».
Με βάση τις αποφάσεις της ΓΣ, τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και το γεγονός της ξαφνικής και fast-track προώθησης για ψήφισης της νέας δανειακής σύμβασης και του νέου μνημονίου αποφασίζονται οι παρακάτω κινητοποιήσεις, με κορυφαίο αίτημα την άμεση ανατροπή αυτής της πολιτικής και την μη ψήφιση του 2ου μνημονίου :
            -Δύο 24ωρες απεργίες και συλλαλητήρια στις 7/2/12 και στις 10/2/12.
-Συλλαλητήρια το Σαββατοκύριακο 11 και 12/2/12, με αποκορύφωση αυτό της 12/2/12 στο Σύνταγμα, όπου ήταν ίσως το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών και το οποίο η αστυνομία κτύπησε αλύπητα με δακρυγόνα, χημικά, επιθέσεις σε πολίτες και συλλήψεις.
- Το ΔΣ της ΟΛΜΕ χαιρέτισε με ανακοίνωσή του (13/2/12 τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις ενάντια στη δανειακή σύμβαση, καλώντας παράλληλα τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις ομοσπονδίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων την για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό οργανώσαμε: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αποκλεισμό του Υπουργείου Υγείας, την Τετάρτη 15-2-12, για να διαμαρτυρηθούμε για την διάλυση της υγειονομικής μας περίθαλψης, καθώς και διαμαρτυρία και αποκλεισμό της Περιφερειακής διεύθυνσης Αττικής την Παρασκευή 17-2-12, προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για τις νέες σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων.
-Συνεχίσαμε τον αγώνα μας με συμμετοχή στα απογευματινά συλλαλητήρια στο Σύνταγμα, την Κυριακή 19-2-12 και την Τετάρτη 22-2-12. 
- Συμμετείχαμε στη συγκέντρωση-συναυλία στο Σύνταγμα στις 29/2/12, ημέρα πανευρωπαϊκής δράσης, ενάντια στην πολιτική της λιτότητας και των περικοπών.
- Συμμετείχαμε στην παράσταση διαμαρτυρίας στο ΤΕΑΔΥ για να μη λάβει απόφαση για το «κούρεμα» των αποθεματικών του στις 6/3/12, μαζί με συνδικαλιστικά στελέχη της ΑΔΕΔΥ και των ομοσπονδιών του δημοσίου.
- Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ διαπιστώνοντας την αναγκαιότητα της συνέχισης των κινητοποιήσεων με στόχο την πλήρη ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής Κυβέρνησης – Ε.Ε. – ΔΝΤ και της κυβέρνησης που την εφαρμόζει αποφασίζει στις 6/3/12:
«Να προτείνει στην Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ την προκήρυξη 24ωρης Πανδημοσιοϋπαλληλικής ή Γενικής Απεργίας μέσα στο Μάρτη. Να προτείνει στα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ τη διοργάνωση το επόμενο 15νθήμερο Γενικών Συνελεύσεων (μετά τις 12/3) , με στόχο την συζήτηση της απόφασης της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης των Προέδρων των ΕΛΜΕ (καθώς και της απόφασης του Δ.Σ. για την Αξιολόγηση με στόχους την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών και την οργάνωση και υλοποίηση των συλλογικών δράσεων που αυτές προβλέπουν.  Στις συνελεύσεις των ΕΛΜΕ θα παρευρεθούν μέλη του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ μετά από συνεννόηση».
-Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις για ένα δωρεάν, δημόσιο και ποιοτικό σύστημα υγείας στις 29/3/12 (στάση εργασίας και συλλαλητήριο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη) που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ.
- Στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας για την κατάργηση του μαθήματος «Πολιτική και Δίκαιο» από το Λύκειο (26/4/12).
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ- ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το Δ.Σ στην προσπάθεια του να προβάλλει τις θέσεις του κλάδου αυτή τη δύσκολη περίοδο, προχώρησε σε διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου, τόσο στην Αθήνα, όσο και στην επαρχία με την ευθύνη μελών του Δ.Σ (κατά τη διάρκεια των περιοδειών). Ενδεικτικά αναφέρουμε:
·                     Πραγματοποιήθηκε στις 17-10-11, κοινή συνέντευξη τύπου (ΟΛΜΕ- ΔΟΕ) όπου δημοσιοποιήθηκαν οι θέσεις των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών και η αντίθεση μας στην ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική και το νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο.
·                     Σε συνέντευξη τύπου του ΔΣ της ΟΛΜΕ (7-12-11) παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ΟΛΜΕ για την πολιτική κατάσταση, στοιχεία από τα προβλήματα σχολείων και εκπαιδευτικών, τις συνεχιζόμενες ελλείψεις σε βιβλία και προσωπικό.
·                     Με ευθύνη των μελών των Δ.Σ των ΕΛΜΕ, κατά τη διάρκεια των περιοδειών τους για τη στήριξη του απεργιακού αγώνα, δόθηκαν συνεντεύξεις τύπου στα περιφερειακά-επαρχιακά ΜΜΕ.
·                     Σε συνέντευξη τύπου στις 5/6/12 με παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκή έρευνα των συνδικάτων εκπαίδευσης για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των εφαρμοζόμενων πολιτικών στην εκπαίδευση. Στην ίδια συνέντευξη παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των συνδικάτων εκπαιδευτικών και της συνομοσπονδίας εργαζομένων της Αργεντινής, οι οποίοι μίλησαν για την εμπειρία στη χώρα τους (κρίση και πως ξεπεράστηκε) αλλά και τις επιπτώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Ήταν μια σημαντική στιγμή για να αναδείξουμε ξανά προεκλογικά το θέμα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ προχώρησε επίσης:
-Στην έκδοση και παρουσίαση έρευνας που έγινε από το ΚΕΜΕΤΕ, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές των εκπαιδευτικών στις χώρες της Ευρώπης αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου, που  καταρρίπτουν το μύθο του «λιγότερο εργαζόμενου»  Έλληνα εκπαιδευτικού.
-Παρουσιάστηκε στην Αθήνα, μαζί με το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ και τη ΔΟΕ, η έκδοση της μελέτης με θέμα: «όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση».
-Στη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων (σε συνεργασία με ΕΛΜΕ) για το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό, το νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο  και την αξιολόγηση. Η ΟΛΜΕ θα προχωρήσει στην πρόσληψη συνεργάτη ως συμβούλου για το ασφαλιστικό, στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται τα μέλη μας για πληροφορίες.
-Στην έκδοση ετήσιων καρτών ΟΑΣΑ  με έκπτωση (μετά από συμφωνία ΑΔΕΔΥ-ΟΑΣΑ) για τα μέλη των ΕΛΜΕ που το επιθυμούσαν. Έγινε συνεννόηση για εκπτωτικές κάρτες στον ΟΣΕ.
-Στον πολιτιστικό τομέα συνεχίστηκε ο θεσμός των εκπτώσεων σε εκπαιδευτικούς – μέλη των ΕΛΜΕ σε θέατρα, κινηματογράφους και βιβλιοπωλεία. Πραγματοποιήθηκε παράσταση για τα παιδιά των εκπαιδευτικών. Οργανώθηκε στην Αθήνα η παρουσίαση  θεατρικής παράστασης με εκπαιδευτικούς από την Κάλυμνο.
-Πραγματοποιήθηκαν  μετά από προτροπή της ΟΛΜΕ, αντιρατσιστικές εκδηλώσεις στα σχολεία.
-Σε σχέση με την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, συνεχίσαμε και διευρύναμε σε περισσότερες ΕΛΜΕ και στην ΟΛΜΕ το δίκτυο των εθελοντών αιμοδοτών, οργανώνοντας σταθερά, 2 φορές το χρόνο, εθελοντική αιμοδοσία.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Συνεχίστηκε και αυτή την περίοδο η πολύπλευρη ανάπτυξη των διεθνών  σχέσεων της ομοσπονδίας μας.
-          Εκδόθηκε με πρότασή μας ψήφισμα συμπαράστασης στους αγώνες των Ελλήνων εκπαιδευτικών από το παγκόσμιο συνέδριο της Εκπαιδευτικής Διεθνούς στο Κέηπ Τάουν (Ιούλης 2011).
-          Ενημερώσαμε σε ειδική συνεδρίαση τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών συνδικάτων και την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία εκπαιδευτικών (ETUCE, Σεπτέμβρης 2011) , όπου και εκδόθηκε σχετικό ψήφισμα υποστήριξης.
-          Προτείναμε πρωτοβουλίες για ανάληψη κοινής πανευρωπαϊκής δράσης ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην Ευρώπη.
-          Συμμετείχαμε σε διάφορα ευρωπαϊκά φόρουμ και εκδηλώσεις όπου παρουσιάσαμε την κατάσταση στην Ελλάδα και εκφράστηκε η αλληλεγγύη εκπροσώπων από διάφορες χώρες στους αγώνες μας: Λονδίνο, Ευρωπαϊκό Συνέδριο ενάντια στη λιτότητα (1/10/11), Μαδρίτη, συνάντηση συνδικάτων με αφορμή την εκεί διαδήλωση για την παιδεία (16-12-11), Βρυξέλλες, ευρωπαϊκή κοινωνική συνδιάσκεψη (2-5-12), Παρίσι, διεθνή συγκέντρωση συνδικαλιστών (13-10-11) κ.ά.
-          Αξιοποιήσαμε ιδιαίτερα τη δυνατότητα επαφής με τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους στη Γερμανία. Μετά από πρόσκληση της ομοσπονδίας των εκπαιδευτικών GEW,  έγιναν ανοικτές εκδηλώσεις και συνεντεύξεις σε 4 πόλεις της Γερμανίας, προκειμένου να ενημερώσουμε τους Γερμανούς πολίτες για τα πραγματικά προβλήματα και την κατάσταση στην Ελλάδα. Θεωρούμε πολύ σημαντική αυτές τις πρωτοβουλίες γιατί ανοίγουν διαφορετικές δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς μας, μακριά από τις επιλογές της Μέρκελ.
-          Σε αρκετά εθνικά συνέδρια ομοσπονδιών εκπαιδευτικών πήραμε μέρος, όπως της  SNES (Γαλλία), NUT (Μ. Βρετανία), FENPROF (Πορτογαλία) κ.λπ.
-          Συμμετείχαμε στην συνδιάσκεψη της άλλης παγκόσμιας συνομοσπονδίας εκπαιδευτικών της FISE.
-          Εκδώσαμε ψηφίσματα αλληλεγγύης στους εκπαιδευτικούς της Τουρκίας, της Μ. Βρετανίας, της Ουγγαρίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας κ.λπ.
-          Αποτέλεσμα της πολύ σημαντικής διεθνούς δράσης της ΟΛΜΕ είναι η έκδοση ψηφισμάτων συμπαράστασης στους αγώνες από διάφορες ομοσπονδίες εκπαιδευτικών από Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Αργεντινή, Ιράν, Κεντροαφροκανική Δημοκρατία κ.λπ.
-          Συμμετείχαμε με αντιπροσωπεία μας στις πανευρωπαϊκές δράσεις (εκδηλώσεις και διαδήλωση) στην Φρανκφούρτη (17-19/5/12) ενάντια στη δικτατορία των τραπεζών και του ευρωσυμφώνου σταθερότητας.
-          Συμμετείχαμε στην πανευρωπαϊκή έρευνα των συνδικάτων εκπαίδευσης για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των εφαρμοζόμενων πολιτικών στην εκπαίδευση. Παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου τα αποτελέσματά της.
-          Ανοίξαμε δίαυλο επικοινωνίας και αλληλεγγύης με τα συνδικάτα εκπαιδευτικών  (SUTEBA) και όλων των εργαζομένων (CTA) της ΑργεντινήςJ, οργανώσαμε εκδήλωση με εκπροσώπους τους στην Αθήνα.
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ (ΕΛΜΕ)
Όλη η παραπάνω δραστηριότητα διεξήχθη σε ένα δυσμενές κοινωνικό περιβάλλον για την Ομοσπονδία και τα συνδικάτα γενικότερα. Η γενικευμένη κυβερνητική προπαγάνδα περί αναγκαιότητας των μέτρων στηρίχτηκε απροκάλυπτα από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (ιδιωτικά και δημόσια). Τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, παρουσιάστηκαν ως μονόδρομος.   Μέσα σε αυτό το δυσμενές κλίμα η Ομοσπονδία:
·  Συμμετείχε στον αγώνα για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης – ΕΕ - ΔΝΤ. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ στήριξε τον απεργιακό αγώνα με περιοδείες των μελών του Δ.Σ. και απεργιακό υλικό. Η Ομοσπονδία συμμετείχε σε κοινές συσκέψεις με άλλες ομοσπονδίες του Δημόσιου Τομέα.
·  Στα μεγάλα απεργιακά συλλαλητήρια η Ομοσπονδία κατόρθωσε να κινητοποιήσει μεγάλο αριθμό συναδέλφων, οι οποίοι συμμετείχαν με δυναμισμό στο μπλοκ της ΟΛΜΕ. Σε όλα τα συλλαλητήρια το μπλοκ της ΟΛΜΕ-ΔΟΕ ήταν από τα πλέον πολυπληθή και χαρακτηριζόταν από την αγωνιστικότητα του.
Θα πρέπει όμως, να επισημαίνουμε και τις αδυναμίες που προέκυψαν την προηγούμενη περίοδο. Συγκεκριμένα :
·  Δε μπορέσαμε να έχουμε υψηλό ποσοστό συμμετοχής στις περισσότερες απεργίες. Αποδείχθηκε ότι η κυβερνητική προπαγάνδα με την επικουρία των διαπλεκόμενων ΜΜΕ κατόρθωσε να αδρανοποιήσει μεγάλη μερίδα συναδέλφων μας, οι οποίοι πίστεψαν ότι κάθε αγώνας για την ανατροπή της βάρβαρης κυβερνητικής πολιτικής είναι μάταιος. Η αδυναμία αυτή αφορά τόσο το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, όσο και στις κατά τόπους ΕΛΜΕ.
·  Δε μπορέσαμε να κινητοποιήσουμε επαρκώς τους ελαστικά εργαζόμενους (αναπληρωτές, ωρομίσθιους), οι οποίοι επλήγησαν βάναυσα από την κυβερνητική πολιτική.
·  Η Ομοσπονδία δεν κατόρθωσε να εξουδετερώσει την κυβερνητική προπαγάνδα για το κακό δημόσιο και την αναγκαιότητα της μνημονιακής πολιτικής.
·  Καταγράφηκε αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ της ΟΛΜΕ και αρκετών ΕΛΜΕ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η μη ανταπόκριση αρκετών ΕΛΜΕ στα αιτήματα της ΟΛΜΕ να καταγραφούν και να αποσταλούν αναλυτικά στοιχεία για τα προβλήματα των σχολείων σε κάθε περιοχή.
·  Για άλλη μία συνδικαλιστική χρονιά διαπιστώθηκαν σοβαρές οργανωτικές αδυναμίες στην πλειοψηφία των ΕΛΜΕ. Παρά την κρισιμότητα των καταστάσεων δεν είχαμε μαζικές Γενικές Συνελεύσεις και πολλές ΕΛΜΕ ήρθαν στις Γενικές Συνελεύσεις των Προέδρων των ΕΛΜΕ με αποφάσεις των Δ.Σ.
·  Επίσης διαπιστώσαμε τη μη πληροφόρηση των συναδέλφων για τη δραστηριότητα του Δ.Σ της ΟΛΜΕ σε σχέση με τα επιμέρους προβλήματα, που αντιμετώπισαν οι συνάδελφοι στην εκπαιδευτική τους καθημερινότητα. Παρά τη ανάρτηση όλων των ανακοινώσεων, των παρεμβάσεων και των Δελτίων Τύπου της Ομοσπονδίας στην ιστοσελίδα μας και την γνωστοποίηση της δράσης μας στις ΕΛΜΕ και στις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, πολλοί συνάδελφοι φαίνεται να αγνοούν τη δράση μας. Για να καλυφθεί αυτό το κενό ενημέρωσης, το Δ.Σ της ΟΛΜΕ βελτίωσε αισθητά την παρουσία της ομοσπονδίας στο διαδίκτυο και για πρώτη φορά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αξιοποιώντας και το σχολικό δίκτυο επιδιώξαμε τα κείμενα και οι πρωτοβουλίες της ΟΛΜΕ να πάνε σε κάθε εκπαιδευτικό.
·  Το ΔΣ της ΟΛΜΕ είχε να αντιμετωπίσει τη χρονιά αυτή μια αδιάλλακτη πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Παιδείας. Ολόκληρη τη χρονιά έγινε μόνο μια συνάντηση με την Υπουργό κα Διαμαντοπούλου και μια με την Υφυπουργό κα Χριστοφιλοπούλου. Ακόμα και για επιμέρους ζητήματα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης δεν υπήρχε η παραμικρή διάθεση από την μεριά τους για διαπραγματεύσεις. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου συνέχισε την πολεμική της τακτική απέναντι στον κλάδο και τους εκπροσώπους του. Με την αλλαγή Υπουργού έγιναν δύο συναντήσεις, κατά βάση επικοινωνιακού χαρακτήρα με τον νέο Υπουργό κ. Μπαμπινιώτη.

Σχετικά με τη λειτουργία του ΔΣ της ΟΛΜΕ αυτή την περίοδο έχουμε να επισημάνουμε και τα παρακάτω:
          Η συλλογική δράση του ΔΣ και η ενεργοποίηση όλων των μελών του, αλλά και όλων των μελών του ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση όσων, ο κλάδος με τις δημοκρατικές του διαδικασίες και η ομοσπονδία με τα όργανά της, αποφασίζει. Αρνητικά σε αυτή τη σημαντική παράμετρο η άρνηση μελών του ΔΣ να αναλάβουν  συγκεκριμένες  ευθύνες σε τομείς εργασίας της ΟΛΜΕ, ακόμα και ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους  ή όχι στο προεδρείο. 
          Η υλοποίηση των αποφάσεων και η συμβολή όλων των μελών στη «ζωή» και τη δράση της ομοσπονδίας  είναι  όχι μόνο καταστατική υποχρέωση όλων, αλλά πολύ περισσότερο στοιχειώδης αναγκαία υποχρέωση όλων ιδιαίτερα στην περίοδο που διανύουμε και την ολομέτωπη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι από τις πολιτικές που εφαρμόζονται.
          Αυτό το ζήτημα οφείλει να επανεξετάσει το ΔΣ την επόμενη περίοδο και να κάνει τις ανάλογες διορθωτικές κινήσεις.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ανακοινώσεις, ψηφίσματα, υπομνήματα, κ.λπ.) ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2011 ΕΩΣ ΜΑΪΟ 2012:
ΙΟΥΛΙΟΣ 2011:
α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

1.      Ανακοίνωση για το νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπ/ση
β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ι) Ψηφίσματα-καταγγελίες 15ου Συνεδρίου Ιούλιος 2011:
1.      Συμπαράστασης στους συναδέλφους της ΕΛΜΕ Λασιθίου
2.      Πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα
3.      Για τα Μουσικά Σχολεία
4.      Για την Κινητοποίηση ενόψει της ψήφισης του Μεσοπρόθεσμου
5.      Για το πρόγραμμα Μείζονος Επιμόρφωσης
6.      Για τις επιλογές στελεχών
7.      Για τη λειτουργία ειδικών εξεταστικών κέντρων σε κάθε πρωτεύουσα Νομού
8.      Δικαστική δίωξη Συλλόγου 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών
9.      Για τη δίωξη εναντίον των προεδρείων της ΟΛΜΕ και της ΕΛΜΕ Σερρών από βουλευτή του ΛΑΟΣ
10.  Για τη στοχοποίηση του συν. Π. Αντωνόπουλου
11.  Για το επίδομα παραμεθορίων περιοχών
12.  Για τη μη πληρωμή πάσης φύσεως οικ/κών εκκρεμοτήτων προς τους εκπ/κούς από το Υπ. Παιδείας και Οικονομικών
13.  Για τους απολυμένους συναδέλφους από τα φροντιστήρια «Ένεκα Παιδείας»
ΙΙ) ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011:
1.      Ψήφισμα για την άγρια επίθεση των ΜΑΤ ενάντια στους διαδηλωτές στο κέντρο της Αθήνας
γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
1.      Υπόμνημα προς το Υπ. Παιδείας για τις προσλήψεις πολύτεκνων εκπ/κών ως αναπληρωτών
2.      Υπόμνημα σχετικά με επείγουσα εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας για τον αποκλεισμό Δ/ντών σχολείων από την επιλογή των σχολ. συμβούλων
3.      Διορισμοί εκπαιδευτικών
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2011:
α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
1.      Ανακοίνωση για τις τραγικές ελλείψεις βιβλίων: Μια ακόμα επίπτωση της πολιτικής του Μνημονίου στην εκπαίδευση
2.      Με αφορμή τις εξαγγελίες της Υπουργού για το «Νέο Λύκειο, ανακοίνωση με θέμα: «Τίποτα για το Μαθητή», «Τίποτα για το Δημόσιο σχολείο».
β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
1.      Κάλεσμα σε παράσταση στον Άρειο Πάγο και ψήφισμα ενάντια στην απέλαση της Gulaferit Unsal
2.      Ψήφισμα συμπαράστασης στου απεργούς εργαζόμενους του Καζακστάν
3.      Καταγγελία του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά για την απαγόρευση της συνδικ/κής και πολιτικής δράσης στα σχολεία
4.      Ανακοίνωση – καταγγελία για αυθαιρεσίες ορισμένων Δ/ντών, Υποδ/ντών, Γονέων, ενάντια σε μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων που συμμετέχουν σε καταλήψεις
β i) ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 26/9/2011
1.    Ψήφισμα με θέμα τα χαράτσια: «Δε χρωστάμε, Δεν πληρώνουμε»
2.    Καταγγελία ενάντια στον αποχαρακτηρισμό της Γυάρου
3.    Ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων του Υπ. Υγείας
4.    Ψήφισμα για την απόφαση του Άρειου Πάγου να εκδώσει την Gulaferit Unsal
5.                  Ψήφισμα για παραπομπή στις ΓΣ των σωματείων με το ερώτημα της διαγραφής διοικητικών παραγόντων που προωθούν με ενέργειές τους εργασιακή εφεδρεία, υποχρεωτικές μετακινήσεις, κ.λπ.
6.    Ψήφισμα – καταγγελία για την κατάσταση των συγχωνευμένων Γυμνασίων
8ου – 47ου Αθήνας
γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
1.      Παράσταση διαμαρτυρίας για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
2.      Υπόμνημα για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
3.      Ανακοίνωση για τους μόλις 600 διορισμούς στην Α/θμια και Β/θμια
ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011:
Β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
1.      Καταγγελία για την αυταρχική συμπεριφορά του Περιφ. Αττικής εναντίον των συγκεντρωμένων εκπ/κών
2.      Καταγγελία για την ενεργοποίηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και κήρυξη 3ωρης στάσης
3.      Συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους της Ισπανίας
Β i) ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ Γ.Σ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ 22/10/12
1.      Για την επιστράτευση των απεργών εργαζομένων στους Δήμους
2.      Για τη συμμετοχή στο Αντιρατσιστικό συλλαλητήριο της 3/12/11
3.      Για την προκαταρκτική εξέταση της Υπ. Παιδείας εναντίον του Μπ. Κόκλα
4.      Λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ
Γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
.      Σχετικά με την εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών
2.      Υπόμνημα προς το Υπ. Παιδείας για τα κριτήρια και τη διαδικασία απόδοσης 2ης ειδικότητας
3.      Σχετικά με το ωράριο των εκπ/κών που διατίθενται στην Α/θμια (γνωμοδότηση Καζάκου)
ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2011:
Α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
1.      Σχετικά με την έξωση των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων από το «Νέο Λύκειο»
Β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
1.      Για τις κινητοποιήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας στις παρελάσεις της 28ης  Οκτωβρίου
2.      Για τη δίωξη του Κώστα Τουλγαρίδη
3.      Για τους πρόσφυγες του Λαυρίου
4.      Για την απαράδεκτη απόφαση του Περιφ. Δ/ντή Αττικής να γίνει αναπλήρωση μαθημάτων κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου
5.      Για τη δίωξη του Δ. Μαντζουράτου και επτά εργαζομένων στα σπήλαια του πρώην Δήμου Σάμης
6.      Για την παραπομπή του ΔΣ της Ε ΕΛΜΕ Ανατ. Αττ. και του Συλλ. Του 2ου Γυμν. Γέρακα επειδή κατήγγειλαν συν/λφο που κάλεσε την αστυνομία στο σχολείο
7.      Συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων της Χαλυβουργίας
8.      Για την επέμβαση των ΜΑΤ στο κτίριο έκδοσης εντολών διακοπής της ΔΕΗ
Γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
1.      Υπόμνημα για τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
2.      Υπόμνημα για τις οφειλόμενες αμοιβές εκπ/κών από τις Πανελλαδικές του Ιουνίου 2011
3.      Υπόμνημα προς Υπουργούς Παιδείας, Οικ/μικών για τα μισθολογικά κλιμάκια αναπληρωτών σχολ. έτους 2011-12
4.      Για τα πιλοτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στα Γυμνάσια
5.      Για την επιδότηση Α΄ κατοικίας
6.      Σχετικά με την προφορική εντολή του Περιφ. Δ/ντή Εκπ/σης για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα σχολεία της Γ ΔΔΕ Αθήνας
7.      Για το περιστατικό βίας σε Λύκειο της Αττικής
8.      Σχετικά με την παρατυπία που έγινε με την ανάρτηση πινάκων της ΑΣΠΑΙΤΕ για το 3μηνο πρόγραμμα παιδ. Επιμόρφωσης για το έτος 2011-12 στους εκπ/κούς ΤΕ και ΔΕ
9.      Σχετικά με την αναπλήρωση διδακτικών ωρών τα Σάββατα
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011:
Α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
1.      Υπόμνημα προς το Υπ. Παιδείας για τα τρέχοντα προβλήματα της εκπ/σης και των εκπ/κών
2.      Υπόμνημα προς το Υπ. Παιδείας για το δικαίωμα συμμετοχής στις Ειδ. Παν/κές Εξετάσεις για ΑΤΕΙ στους μαθητές των ΕΠΑΛ που είναι απόφοιτοι Λυκείων άλλων τύπων
Β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
1.      Ψήφισμα για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου
2.      Άμεση επίλυση των προβλημάτων στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία
Γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
1.                Για το μικρό αριθμό αποσπάσεων
2.                Μετεγγραφή αναπληρωτών στην ΑΣΠΑΙΤΕ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012:
Α.        ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
1.      Ανακοίνωση με αφορμή δηλώσεις της Υπουργού: «Οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στην πολιτική σας, κα Διαμαντοπούλου».
Β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
1.      Συμπαράσταση στον απεργιακό αγώνα των εργαζομένων στο ΑΛΤΕΡ, την Ελευθεροτυπία και τον Κόσμο του Επενδυτή
2.      Για το σοβαρό τραυματισμό του Μανώλη Κυπραίου από τις δυνάμεις καταστολής των ΜΑΤ
3.      Για το θάνατο του Θόδ. Αγγελόπουλου
4.      Για την κατάργηση του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στα πιλοτικά Δημοτικά Σχολεία και στα Γυμνάσια
Γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
1.      Σχετικά με την απάντηση του Περιφ. Δ/ντής Εκπ/σης στην εξώδικη διαμαρτυρία της ΟΛΜΕ για την υπερωριακή απασχόληση των συν/φων Σάββατα και αργίες
2.      Παρέμβαση προς το Υπ. Οικ/κών, το Ταμ. Παρακατ. & Δανείων και το Ταχ. Ταμ. για τα δάνεια των εκπ/κών
3.      Ενημερωτικό για την κατάργηση της διάταξης για την κλοπή του πλεονάζοντα χρόνου στο μισθολόγιο
4.      Πιλοτική προσφυγή για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών ως χρόνων υπηρεσίας για την εξέλιξη σε ΜΚ σε όλους τους εκπ/κούς
5.      Σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση τα Σάββατα (κήρυξη 3ωρων στάσεων)
6.      Σχετικά με την αναπλήρωση μαθημάτων την 30η Ιανουαρίου (εορτή τριών Ιεραρχών
7.      Οικονομικές εκκρεμότητες στην ΠΔΣ
8.      Τρίμηνη επιμόρφωση εκπ/κών Τ.Ε. σε Βόλο και Θεσ/νίκη
9.      Ορισμός ειδικών εξεταστικών κέντρων ΕΠΑΛ – Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012:
Α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
1.      Δελτίο τύπου με θέμα «Όχι στις νέες συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων»
2.      Σχετικά με τις εξαγγελίες του Υπ. Παιδείας για το «Νέο Λύκειο» και την πρόσβαση στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
3.      Η θέση της ΟΛΜΕ για την ίδρυση «Αγροτικού Τεχνολογικού Λυκείου»
4.      Ανακοίνωση με θέμα: «Ακυρώνουμε στην πράξη την προσπάθεια επιβολής της αξιολόγησης που οδηγεί σε απολύσεις εκπ/κών και κλείσιμο σχολείων»
Β.        ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
1.      Αιτήματα προς τις συνδικαλιστικές ομοσπονδίες για αποστολή ψηφισμάτων συμπαράστασης ενόψει της δίκης των Προεδρείων της ΟΛΜΕ και της ΕΛΜΕ Σερρών με τον βουλευτή του ΛΑΟΣ
2.      Καταγγελία για την αναίτια σύλληψη του φοιτητή Αντ. Βουτσίνου
3.      Ψήφισμα – χαιρετισμός στη μαζική κινητοποίηση της 12ης /2 ενάντια στο Νέο Μνημόνιο
4.      Καταγγελία της πρόθεσης της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε ουσιαστική απαγόρευση των διαδηλώσεων και την επίθεση των ΜΑΤ εναντίον μαθητών που διαδήλωναν στο Σύνταγμα
Β i) ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ Γ.Σ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ 4/2/2012
1.      Για το «χαράτσι» της ΔΕΗ
2.      Για άμεση κήρυξη πανεργατικής απεργίας
3.      Για τους διοριστέους εκπαιδευτικούς – προϋπηρεσία αναπληρωτών
4.      Για την οικονομική στήριξη των απεργών της Χαλυβουργίας α.ε.
5.      Για τη συμμετοχή των καθηγητών στις σχολικές επιτροπές
6.      Για την παράνομη είσοδο της αστυνομίας στο Μουσικό σχολείο Αγρινίου και τη σύλληψη συναδέλφου
7.      Για τη συλλογική στοχοποίηση από την Δ/ντρια Εκπ/σης του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χίου
8.      Για την απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης που δικαιώνει το γερμανικό κράτος έναντι των αποφάσεων των ιταλικών δικαστηρίων για τις αποζημιώσεις των θυμάτων του Διστόμου
9.      Για την σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση στην Ειδική Αγωγή
Γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
1.      Σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησης Σχολ. Συμβούλων
2.      Τροποποίηση Υ.Α. για απόδοση 2ης ειδικότητας στους εκπ/κούς
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012:
Α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
1.      Δελτίο τύπου σχετικά με το νέο σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας για το Τεχνολογικό Λύκειο
Β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
1.      Για την απουσία τριών εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ από την κρίσιμη συνεδρίαση του ΤΠΔΥ για το «κούρεμα» των ομολόγων του Ταμείου
2.      Για το θάνατο του συναδέλφου Ν. Καλογερόπουλου
3.      Για την απρόκλητη σύλληψη της Προέδρου της Ε Ανατ. Αττ. Άννας Μπαχτή και 23 πολιτών και τη χρήση ωμής βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις
Γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
1.      Συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων διαπολιτισμικών σχολείων
2.      Καταβολή οδοιπορικών σε μαθητές εσπερινών σχολείων
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012:
Α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
1.      Ανακοίνωση με θέμα: «Όχι στην αξιολόγηση των απολύσεων και της χειραγώγησης των εκπαιδευτικών»
Γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
1.      Σχετικά με το Ινστιτούτο Εκπ/κής Πολιτικής και τη «συνεργασία» της ΟΛΜΕ
2.      Τροποποίηση της ΚΥΑ για την αμοιβή εκπ/κών που συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα
3.      Σχετικά με το χρόνο παραίτησης των εκπ/κών λόγω συνταξιοδότησης τον Ιούλιο
4.      Σχετικά με την τροπολογία του Υπ. Παιδείας για την ιδιωτική εκπ/ση και την αφαίρεση του ελέγχου της καταχρηστικότητας των απολύσεων από τα ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ
5.      Κατάργηση της υποχρεωτικής διετίας των νεοδιόριστων εκπ/κών
6.      Εκπ/κοί με «μπλοκάκια»
7.      Απόδοση του «Οικοπέδου Μαρμάρων Μόσχου» για την ανέγερση σχολείου
ΜΑΪΟΣ 2012:
Α.         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
1.      Ανοιχτή επιστολή στα κόμματα ενόψει των εκλογών της 6ης /5 με θέμα: «Αντιστεκόμαστε στην προσπάθεια επιβολής της αξιολόγησης, που οδηγεί σε απολύσεις εκπ/κών και κλείσιμο σχολείων»
Β.         ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
1.      Για την ανακοίνωση της «Χρυσής Αυγής» στο Κιλκίς ενάντια σε εκπ/κό που οργάνωσε αντιρατσιστική επίσκεψη στο σχολείο μεταναστών «Οδυσσέας» της Θεσ/νίκης
2.      Για τη δίωξη της Δ/ντριας του Γυμν. Σκιάθου επειδή αρνήθηκε να συμπτύξει τμήματα
Γ.         ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
1.      Καταγγελία για την απόφαση της Περιφ. Δ/νσης Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας για τις Άδειες
2.      Σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργείται στο 1ο ΓΕΛ Ηρακλείου από τη συμπεριφορά του Δ/ντή
3.      Επιδρομές ελεγκτών δημόσιας διοίκησης στα σχολεία
4.      Καταγγελία για την επί πληρωμή επιμόρφωση
5.      Παραίτηση Διευθυντών σχολείων που είναι υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές
6.      3η αναθεώρηση των αναθέσεων μαθημάτων στα ΕΕΕΕΚ
7.      Αποσπασματικές αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα των Λυκείων (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ)
8.      Πληρωμή από τους ίδιους τους υποψήφιους για τις στρατιωτικές σχολές των παραβόλων για ιατρικές εξετάσεις
Β. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Δ.Σ. 2012-2013
Η  2η περίοδος δράσης του Δ.Σ. άνοιξε με την έγκριση των εισηγήσεων της Ο.Λ.Μ.Ε. στη μετασυνεδριακή Γ.Σ. και την υπερψήφιση των προγραμμάτων δράσης.
1.                  ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΛΜΕ
Πραγματοποιήθηκαν δύο Γ.Σ.
Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 29/09/20123
Βασίστηκε στο πλαίσιο αιτημάτων που αποφάσισε η μετασυνεδριακή Γ.Σ. και υπερψήφισε το πρόγραμμα δράσεως της  Ο.Λ.Μ.Ε. .
« ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Το πλαίσιο αιτημάτων βασίζεται στη μετασυνεδριακή ΓΣ και είναι το παρακάτω:
·       Όχι στα νέα βάρβαρα μέτρα που ετοιμάζουν κυβέρνηση και τρόικα.
·                               Ανατροπή όλων των μνημονίων και συμβάσεων που υπέγραψαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις Παπανδρέου και Παπαδήμου με ΕΕ, ΔΝΤ και Τρόικα.
·                     Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος στο δημόσιο, να ανατρέψουμε τα σχέδια τους για απόλυση 150.000 εργαζομένων. Όχι στην εφεδρεία-εργασιακή διαθεσιμότητα ή όπως αλλιώς την βαφτίσουν
·                                 Καμιά μείωση των δαπανών για την παιδεία, αύξηση των κρατικών δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ ή στο 15% του προϋπολογισμού.
·                                 Πλήρης κατοχύρωση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση.
·                                 Να μην περάσουν τα σχέδια νόμων για το Γενικό και το Τεχνολογικό Λύκειο που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας το προηγούμενο έτος.
·                                 Να μη περάσει το σχέδιο νόμου για τη διοίκηση της εκπαίδευσης που καταργεί το σύλλογο διδασκόντων από όργανο διοίκησης του σχολείου και μετατρέπει το διευθυντή σε μάνατζερ-αξιολογητή και μονάρχη της σχολικής ζωής
·                                 Να μη κλείσει κανένα σχολείο και να νομοθετηθεί το ανώτατο όριο μαθητών ανά τμήμα στους 25 για τα γενικά μαθήματα, στους 20 για τις κατευθύνσεις και την ΤΕΕ και ένας καθηγητής ανά 10 μαθητές στα εργαστήρια.
·                                  Άμεσα να γίνουν διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών για να καλυφτούν οι ανάγκες, μόνιμη και σταθερή εργασία. Να καταργηθεί η υποχρεωτική διετής παραμονή στην οργανική θέση
·                                 Ουσιαστική και πολύπλευρη στήριξη του εκπαιδευτικού και του έργου του. Καθιέρωση ετήσιας επιμόρφωσης. Καμιά αύξηση του διδακτικού ωραρίου.
·                                 Όχι στο κλείσιμο των ειδικών και των διαπολιτισμικών σχολείων,  όπως και των ελληνόγλωσσων σχολείων εξωτερικού.
·                                 Άμεση επαναλειτουργία των δημόσιων οργανισμών που έκλεισαν με μνημονιακές αποφάσεις (ΟΕΔΒ, ΟΣΚ, ΟΕΚ, Εργ. Εστία κλπ).     
·                                 Κατάργηση του Βαθμολόγιου - Μισθολόγιου (ν.4024/11) που εξαθλιώνει οικονομικά τους εκπαιδευτικούς και συνδέει τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη με την απόδοση και την αξιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, να επανέλθει η ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
·                                 Ως συνδικαλιστικό κίνημα αντιστεκόμαστε για να μην περάσει η αξιολόγηση – χειραγώγηση, που φέρνει την υποταγή, τη διάσπαση του κλάδου, τη μισθολογική καθήλωση, την άρση της μονιμότητας και τις απολύσεις. Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση του ν.2986 και του καθηκοντολόγιου. Λέμε όχι στην «αυτοαξιολόγηση» και την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Κανένας εκπαιδευτικός μέντορας – αξιολογητής. Δεν θα επιτρέψουμε, συλλογικά και με αλληλεγγύη, να μπει κανένας αξιολογητής στην τάξη.
·                                 Άμεση επίλυση των σοβαρών ζητημάτων των αναπληρωτών (αναγνώριση χρόνων υπηρεσίας, έγκαιρη πληρωμή, αναγνώριση προϋπηρεσίας και μετά το 2010 για τους πίνακες).
·                                 Άμεση επίλυση του σοβαρού προβλήματος των μετακινήσεων των μαθητών.
·                                 Έκτακτη επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών για να ανταποκριθούν στα λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Εξαίρεση των σχολικών επιτροπών από την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
·                                 Άμεση ανάκληση όλων των μειώσεων μισθών στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με διόρθωση των μισθολογικών ανισοτήτων και αδικιών που είχαν προκαλέσει οι προηγούμενες επιδοματικές πολιτικές. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στα πριν του 2009 επίπεδα.
·                                 Άμεση κατάργηση όλων των χαρατσιών για τους μισθωτούς και τους αυτοαπασχολούμενους – επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ.
·                                 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, της μείωσης συντάξεων και της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Να μη μετατραπούν τα επικουρικά μας ταμεία σε επαγγελματικά και χάσουν το δημόσιο και κοινωνικό τους χαρακτήρα.
·                                 Να ανατρέψουμε το ευρωπαϊκό σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας που καταργεί κάθε έννοια ανεξάρτητης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
·                                 Απέναντι στη λαίλαπα που ήρθε και συνεχίζεται οι εργαζόμενοι βροντοφωνάζουμε πως υπάρχει λύση. Υπάρχει άλλη πολιτική! Το χρέος δεν το δημιούργησαν οι εργαζόμενοι. Δεν το αναγνωρίζουμε. Απαιτούμε τη διαγραφή του.
·                                 ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΝΤ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ.
Είναι φανερό πως για την νικηφόρα έκβαση των αγώνων μας σήμερα απαιτείται η συσπείρωση και ο συντονισμός ευρύτερων τμημάτων εργαζομένων και όχι η μεμονωμένη δράση. Στόχος μας είναι ο συντονισμός της δράσης μας με όλες τις Ομοσπονδίες του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Τελική μας επιδίωξη η δημιουργία ενός πανίσχυρου μετώπου εργαζομένων, που θα ανατρέψει την πολιτική κυβέρνησης και τρόικας (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ), με τελικό στόχο μια πολιτική προς όφελος του εργαζόμενου λαού.
Πρόγραμμα δράσης
1.   Συμμετοχή στην 24ωρη πανεργατική απεργιακή κινητοποίηση στις 26/9/12 που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ και στα συλλαλητήρια. Δίνουμε τη μάχη για την επιτυχία της.
2.   Νέα 24ωρη ή 48ωρη απεργία το διάστημα της κατάθεσης, συζήτησης και ψήφισης των νέων αντιλαϊκών μέτρων στη βουλή, σε συντονισμό με άλλες ομοσπονδίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με ενσωμάτωση σε αυτές ενδεχόμενες γενικές απεργίες.
3.  Συλλαλητήρια στην Αθήνα με κατάληξη στο Σύνταγμα, αλλά και στις άλλες πόλεις, και όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις.
4.   Επιπλέον διοργάνωση απογευματινών συλλαλητηρίων ή συλλαλητηρίων τα Σαββατοκύριακα, ανάλογα με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τη συζήτηση και ψήφιση των μέτρων.
5.  Μέτρα συντονισμού και πολύμορφων δράσεων σε τοπικό επίπεδο.
6.  Συντονισμός δράσης με άλλες ομοσπονδίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
7. Νέες γενικές συνελεύσεις αμέσως μετά για την κλιμάκωση του αγώνα μας.
8. Καλούμε ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ να κλιμακώσουν τη δράση τους μετά τις 26/9 με νέες γενικές απεργιακές κινητοποιήσεις.»
Η Δεύτερη Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε στις 23/02/2013.Το πλαίσιο αιτημάτων παρέμεινε το ίδιο εμπλουτισμένο κυρίως με τις   εξελίξεις ψήφισης των 3ων μνημονίων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γ.Σ.:
«Με το 3ο Μνημόνιο, που ψηφίστηκε στη Βουλή το Νοέμβριο του 2012 περνούν βαριές αλυσίδες στο λαό. Χτυπούν όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  Μας  οδηγούν πίσω ολοταχώς, στον εργασιακό μεσαίωνα.
Τα μέτρα που ψηφίστηκαν με το ν.4093/12 είναι ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα στις εργασιακές μας σχέσεις και στους μισθούς μας, τις συντάξεις και το ασφαλιστικό σύστημα στο σύνολό του, στην παιδεία και σε όλα τα δημόσια αγαθά, ένα ακόμη βήμα που οδηγεί στη φτωχοποίηση των εργαζομένων και στη βαθειά υποβάθμιση της ζωής μας. Η δραματική μείωση των αποδοχών μας που στους νέους εκπαιδευτικούς έφτασε το 45% του μισθού, οδηγεί στην εξαθλίωση του κλάδου.
Διαθεσιμότητα και αργία ακόμα και όσων απλά παραπέμπονται στα πειθαρχικά συμβούλια, υποχρεωτική μετάθεση σε όλη τη χώρα ανεξάρτητα από οργανική θέση με απόφαση Υπουργού, κατάργηση δώρων, αύξηση ορίων ηλικίας στα 67 με 40 χρόνια υπηρεσίας για τη σύνταξη, κατακρεούργηση του εφάπαξ και διάλυση των επικουρικών μας ταμείων, απαγόρευση προσλήψεων μονίμων και ελαχιστοποίηση αριθμού αναπληρωτών το 2013 στο 13% του αριθμού τους το 2011 (μόλις 2.000 πιστώσεις) είναι μερικές από τις επιπτώσεις της πολιτικής του μνημονίου στους εκπαιδευτικούς.
Με το σχέδιο Π.Δ. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών υλοποιείται ο ν. 4024/11 που τη συνδέει με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. Επίσης, σύμφωνα με τους μνημονιακούς νόμους αλλά και με τις κατά καιρούς δηλώσεις των αρμόδιων Υπουργών οι απολύσεις στο δημόσιο (με όποιο όνομα και να παρουσιάζονται) συνδέονται με την αξιολόγηση. Οι κυβερνήσεις έχουν συμφωνήσει με την τρόικα τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Οι επιπτώσεις από τη εφαρμογή αυτών των σχεδίων θα είναι η διάλυση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, ο ανταγωνισμός, η μετατροπή των σχέσεων στο σχολείο σε ζούγκλα, η κατάργηση κάθε συλλογικότητας που είναι η βάση ενός δημοκρατικού σχολείο. Τα μονοπρόσωπα πρόσωπα αξιολόγησης θα οδηγήσουν σε εποχές «επιθεωρητισμού». Η ουσιαστική στόχευση της αξιολόγησης είναι ο έλεγχος και η τιμωρία των εκπαιδευτικών.
Το σχέδιο της αξιολόγησης συνδέεται άμεσα με το νέο σχολείο του ανταγωνισμού, της φτηνής κατάρτισης, της αποσπασματικής και επιφανειακής γνώσης που θέλουν να δημιουργήσουν. Η προτεινόμενη αξιολόγηση των σχολείων θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση, στην υποβάθμιση και τελικά στο κλείσιμο αρκετών από αυτά.
Στην παιδεία συνολικά, με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2013, μειώνονται δραματικά οι, ήδη χαμηλές, κρατικές δαπάνες (η μείωση σε σχέση με το 2009 φτάνει το 33 %), προωθούνται νέες συγχωνεύσεις σχολείων με κύριο στόχο τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ.
Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προωθούν συμπτύξεις τμημάτων, στοιβάζουν ακόμα και 30 μαθητές στην τάξη, ενώ μοιράζουν έναν καθηγητή σε περισσότερα τμήματα, μειώνοντας ταυτόχρονα τον εβδομαδιαίο χρόνο διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, δίνουν εντολές για υποχρεωτικές υπερωρίες κ.λπ. Με αυτό τον τρόπο, προσπαθούν να κρύψουν τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών που ξεπερνούν τις 2000, παρότι βρισκόμαστε στον 6ο μήνα του σχολικού έτους.
Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά και πριν στεγνώσει το μελάνι από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού πως «είναι τα τελευταία μέτρα», έρχεται και το φορολογικό νομοσχέδιο με νέες επιβαρύνσεις για τους εργαζόμενους και φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους και το μεγάλο κεφάλαιο.
Και έπονται νέα μέτρα και περικοπές τη επόμενη περίοδο, όταν δεν πιάνονται οι στόχοι.
Οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για : να ανατρέψουμε την πολιτική των μνημονίων κυβέρνησης και τρόικας (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ) και των εφαρμοστικών τους νόμων, που πλήττουν τους εκπαιδευτικούς αλλά  και όλους τους εργαζόμενους, τη δημόσια  εκπαίδευση αλλά και όλα τα κοινωνικά αγαθά (υγεία, νερό, ρεύμα, συγκοινωνίες κ.λπ.).»

Στη Γ.Σ. αυτή εγκρίθηκε το παρακάτω Πρόγραμμα δράσης
1.              Κήρυξη εβδομάδας πανεκπαιδευτικής δράσης, μαζί με τη ΔΟΕ, τη 2η ή την 3η εβδομάδα Μαρτίου 2013, που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
- 48ωρη απεργία
- συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις
- συσκέψεις ενημέρωσης και κοινών δράσεων με τους συλλόγους και τις ενώσεις γονέων
- συσκέψεις ενημέρωσης συντονισμού δράσεων  με σωματεία από όλους τους χώρους εργαζομένων σε τοπικό επίπεδο
- διαμαρτυρίες και αποκλεισμούς στις Περιφερειακές διευθύνσεις Εκπαίδευσης
- νέες Γενικές Συνελεύσεις την Παρασκευή της Εβδομάδας Δράσης και Γ.Σ. προέδρων το Σάββατο της Εβδομάδας Δράσης για τη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
2.  Καμπάνια για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, για τις επιπτώσεις των πολιτικών των μνημονίων στους εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευση και την αναγκαιότητα ανάπτυξης κοινού μετώπου για την ανατροπή τους.
3. Επιδιώκουμε το αγωνιστικό συντονισμό δράσης μας με άλλες ομοσπονδίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Συμμετέχουμε και ενισχύουμε τις κινητοποιήσεις σε πανδημοσιοϋπαλληλικό ή και πανεργατικό επίπεδο.
4. Καλούμε να Δ.Σ. των ΕΛΜΕ να πάρουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για τη μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις. Προτείνουμε να αφιερωθεί χρόνος για τη συζήτηση των αποφάσεων σε κάθε σύλλογο διδασκόντων με την παρουσία εκπροσώπων των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ και της ΟΛΜΕ.
5. Συμμετοχή στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο το Σάββατο 2 Μάρτη στα Προπύλαια στις 12 μ.
6.Μήνας Πανελλαδικής Δράσης με καταλήψεις στις κατά τόπους Εφορίες με σύνθημα «Δεν έχουμε, δεν μπορούμε, δεν πληρώνουμε. Κάτω τα χαράτσια και η φοροληστεία. Να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο» σε συνεργασία με άλλα Σωματεία σε κάθε περιοχή. 

2.                                          ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (2012-2013)
Α) 31-08-12     Διαμαρτυρία στο Υπ.Παιδείας για διορισμούς
Β)12-09-12   Κοινό συλλαλητήριο με ΔΟΕ και στάση εργασίας ενάντια  στις                             περικοπές στην παιδεία
Γ) 26-09-12   24ωρη γενική απεργία κ συλλαλητήρια για την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης ΔΝΤ
Δ)2&6-10-12 Κινητοποίηση για μουσικές κ καλλιτεχνικές   π.χ. σχολεία σε Αθήνα  και         Θεσσαλονίκη
Ε) 6&8-10-12   Συμμετοχή σε πανεργατικά συλλαλητήρια για να μην ψηφιστούν  νέα μέτρα
Στ) 23-10-12   Συγκέντρωση και διαμαρτυρίες στην Αθήνα για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Στης 19/10/2012 κάλεσμα συμμετοχής για το ίδιο θέμα στην κινητοποίηση της  ΑΣΓΜΕ.
Ζ)7-11-12     Συμμετοχή στην πανεργατική απεργία κ στα συλλαλητήρια για να μην ψηφιστουν τα νέα μέτρα (3ο μνημόνιο).
Η)2-11-12   Τρίωρη στάση εργασίας και διαμαρτυρία εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, Πληροφορικής  και    θεατρικών  σπουδών στο Υπ.Παιδείας     
Θ)17-11-12     Συμμετοχή στην πορεία του Πολυτεχνείου
Ι) 30-11-12      Στάση εργασίας στα σχολεία της Ικαρίας για την υποβάθμιση υγείας στο νησί.
Ια)30-11-12   Συμμετοχή διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα και στάση εργασίας για τις απολύσεις στο δημόσιο.
Ιβ)5-12-12    Διαμαρτυρία στο Υπ.Παιδείας και σε όλες των ΔΔΕ με τρίωρη στάση εργασίας για τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία
Ιγ)11-12-12  Διαμαρτυρία στο Υπ.Παιδείας κ στάση εργασίας για την ειδ. αγωγή .
Ιδ)14-12-12  Κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ
ΙΕ)19-12-12  Συμμετοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ και στα συλλαλητήρια ενάντια στις απολύσεις και στα νέα βάρβαρα μέτρα.
Ιστ)9-01-13   Συγκέντρωση –πορεία στην Πάτρα στη μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα
Ιζ)22-01-13   Κάλεσμα για συμμετοχή στη διαμαρτυρία ενάντια στο χαράτσι της ΔΕΗ.
ΙΗ)25-01-13  Κάλεσμα σε συγκέντρωση και στάση εργασίας για την εκδήλωση συμπαράστασης στους απεργούς του ΜΕΤΡΟ.
ΙΘ)29-01-13  Στάση εργασίας στην Πελοπόννησο    κ διαμαρτυρία στην Τρίπολη για δίωξη  συναδέλφου
Κ)30-01-13   Συμμετοχή στη διαμαρτυρία της ΠΕΑΕ στο Υπ.Παιδείας  για κενά –διορισμούς.
Κα)30-01-13 Συμμετοχή στη διαμαρτυρία μουσικών κ καλλιτεχνικών σχολείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και  Ηράκλειο.
Κβ)31-01-13  Κινητοποίηση για την Υγεία με συγκέντρωση κ στάση εργασίας
Κγ)7-02-13   Στάση εργασίας και διαμαρτυρία σε Ρέθυμνο και Χάνια για  τις διώξεις συναδέλφων.
Κδ)20-02-13   Συμμετοχή στην πανεργατική απεργία και στα συλλαλητήρια  ενάντια στην πολιτική κυβέρνηση κ τρόικας (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ)
ΚΕ) 2-03-13     Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια στα Προπύλαια στην Αθήνα ενάντια στις επιπτώσεις του μνημονίου στην παιδεία.  
Κστ)13-03-13  Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα.
Κι)  11 – 22 Μάρτη 2013  ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
με κεντρικό θέμα: «Οι επιπτώσεις των Μνημονίων στην Εκπαίδευση και η Αξιολόγηση»
 Μετά την απόφαση της Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ και με δεδομένο ότι δεν επιτεύχθηκε συντονισμός με τη ΔΟΕ ή άλλες Ομοσπονδίες, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε την υλοποίηση όλων των δράσεων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Δράσης (πλην της 48ωρης απεργίας).
11 - 15/3/13:       
-                      Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, με προγραμματισμό από τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ. Ενημερωτική συζήτηση με βάση τα κείμενα της Ομοσπονδίας.
-                      Συσκέψεις με τους συλλόγους γονέων σε κάθε σχολείο και ενημέρωσή τους
-                      Συναντήσεις των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ με τις Ενώσεις, τις Ομοσπονδίες αλλά και τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων
-                      Εκδηλώσεις – συζητήσεις που διοργανώνουν οι ΕΛΜΕ με ανοικτό κάλεσμα σε δημόσιο χώρο με επιδίωξη να κληθούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων και σωματείων
            19/3/13:          Συναντήσεις με διευθυντές σχολείων και σχολικούς συμβούλους προκειμένου να συζητηθεί ο ρόλος τους στο πλευρό του κλάδου και των αποφάσεών του για το θέμα της αξιολόγησης, για να αγωνιστούμε συλλογικά να μην περάσει στην πράξη η αξιολόγηση.
20/3/13:          Συλλαλητήρια απογευματινά σε όλες τις πόλεις
            21/3/13:          Μαζικές παραστάσεις διαμαρτυρίας σε ΔΔΕ και Περιφερειακές ΔΠΔΕ

Για όλο το 15ήμερο:
-                      Τοποθέτηση πανώ στα σχολεία με συνθήματα όπως:
·                     ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΊΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
·                     ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Οργάνωση περιοδειών από τα μέλη του ΔΣ των ΕΛΜΕ με τη συμμετοχή και των μελών του ΔΣ της ΟΛΜΕ.

Κστ)14-03-13  Στάση εργασίας στο Ν. Λασιθίου για συμμετοχή στο εκεί συλλαλητήριο.3) ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΛΜΕ

5-07-2012 Έγγραφο για τις κατασκηνώσεις για τα παιδιά των εκπαιδευτικών
23-07-2012 Δελτίο τύπου ¨Οι Συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών είναι και συνθήκες μάθησης των μαθητών¨. Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα για την πρόθεση της κυβέρνησης να αυξήσει το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών στην έκθεση του ΟΟΣΑ .
30-07-2012 Υπόμνημα του ΔΣ της ΟΛΜΕ προς το Υπ. Παιδείας με θέμα ¨Η λύση των προβλημάτων της δημόσιας εκπαίδευσης απαιτεί την ανατροπή της πολιτικής των μνημονίων .Άμεσα μέτρα για τη νέα σχολική χρονιά¨
Στο υπόμνημα γίνονται αναφορά στα παρακάτω θέματα:
Μισθολόγιο Βαθμολόγιο, Αξιολόγηση, Σχολικές επιτροπές, Υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές και αλλαγές σε εκπαιδευτικά προγράμματα, Αριθμός μαθητών ανά τμήμα-συγχωνευσεις /καταργήσεις σχολείων, Λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ, Εργασιακές σχέσεις εκπαιδευτικών, Σχετικά με το χρόνο παραίτησης των εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης, Οφειλόμενες αμοιβές εκπαιδευτικών, Καταβολή οδοιπορικών σε εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για συμπλήρωση ωραρίου, Διορισμοί εκπαιδευτικών και αναπληρωτές, Αμοιβές εκπαιδευτικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, Αφαίρεση από την αρμοδιότητα του Υπ.Παιδείας  θεμάτων που αφορούν στη Δια βίου Μάθηση, Για τα κονδύλια του ΕΠΕΔΜΒ(ΕΣΠΑ), Για τη δίωξη του συλλόγου διδασκόντων στο 2Ο ΓΕΛ Γιαννιτσών, Περικοπή εκπαιδευτικών αδειών, Εγγραφές μαθητών στα Ελληνικά Λύκεια της Γερμανίας, Κατασκηνώσεις για τα παιδιά των εκπαιδευτικών, Πιστοποιητικό Διοικητικής και καθοδηγητικής επάρκειας εκπαιδευτικών

07-08-2012 Έγγραφο προς το Υπ.Παιδείας για την απαράδεκτη απόφαση κατάργησης της ελεύθερης εισόδου εκπαιδευτικών σε Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία
23-08-2012 Ανακοίνωση για τη συγκρότηση Επιτροπής για την Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου κ  του εκπαιδευτικού
23-08-2012 Έγγραφο προς τον  Υπ.Παιδείας με αίτημα οι αναπληρωτές συνάδελφοι που παραιτούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους τιμωρούνται με διαγραφή τους από τον πίνακα της επόμενης σχολικής χρονιάς.
23-08-2012  Έγγραφο προς τον  Υπ.Παιδείας με τίτλο «Η συνέχιση της πολιτικής των μνημονικών περικοπών στην παιδεία, υποβαθμίζει  δραματικά το δημόσιο σχολείο και εξοντώνει τους εκπαιδευτικούς» και αναφορά στις περικοπές των σχολικών επιτροπών, τους ελάχιστους διορισμούς και τα νέα μέτρα που σχεδιάζονται.
01-09-2012 Ανοιχτό Γράμμα του ΔΣ της ΟΛΜΕ σε μαθητές-γονείς- εκπαιδευτικούς για κοινή εκστράτευση για τη δημόσια παιδεία.
03-09-2012 Δελτίο Τύπου για το γεγονός ότι αθωώθηκαν πανηγυρικά πρώην και νυν μέλη των Προεδρείων του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και της ΕΛΜΕ Σερρών με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (66/2012) για την αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον των συνδ. Οργανώσεων για ανακοίνωση που είχαν εκδώσει, ο τότε βουλευτής Σερρών του ΛΑΟΣ κ. Ηλίας Πολατίδης.
18-09-2012 Δύο Ενημερωτικά Σημειώματα σχετικά με το ωράριο εκπαιδευτικών που διατίθενται στην Α/ιμια Εκπ/ση
13-09-2012 Όχι στην αναστολή λειτουργίας του 6ου Εσπερινού Γυμνασίου Αθήνας.
21-09-2012 Έγγραφο προς τον  Υπ.Παιδείας για την άμεση λύση στα προβλήματα μεταφοράς μαθητών.
28-09-2012 Παρέμβαση για την προτεινόμενη αναθεώρηση του ΕΠΕΔΒΜ.
Καταψηφίζουμε συνολικά το σχεδιασμό και την προτεινόμενη αναθεώρηση του προγράμματος και ζητάμε τον συνολικό ανασχεδιασμό των κονδυλίων του ΕΠΔΜΒ (ΕΣΠΑ) και την υιοθέτηση των προτάσεων της Ομοσπονδίας μας, όπως αναλυτικά τις έχουμε καταθέσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.
28-09-2012 ΤΟ Δ.Σ. της ΟΛΜΕ χαιρετίζει τις χιλιάδες εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην πανεργατική απεργία και τα συλλαλητήρια και μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας πλημμύρισαν τους δρόμους στην Αθήνα αλλά και σε όλες τις πόλεις.
02-10-2012 Διακήρυξη για την 5Η Οκτωβρίου 2012 :Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών.
03-10-2012 Παρέμβασης προς τον Υπ.Παιδείας για την αποδέσμευση συναδέλφων που έχουν πάρει απόσπαση.
02-10-2012 Σχετικά με τα ερωτηματολόγια του Υπ.Παιδείας για την αξιολόγηση το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς να μη συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση που ανακοίνωσε το Υπ.Παιδείας.
12-10-2012  Έγγραφο για την άμεση κάλυψη των κενών εκπαιδευτικών
12-10-2012  Καταγγελία για την είσοδο της αστυνομίας σε σχολεία.
12-10-2012 Καταγγελία για να σταματήσει αμέσως η δίωξη συνδικαλιστών στην Ευρυτανία.
17-10-2012 Νέα παρέμβαση προς τον Υπ.Παιδείας για το ωράριο εκπαιδευτικών Δευτοροβάθμιας Εκπαίδευσης που διατίθενται στην Α/θμια Εκπ/ση.
24-10-2012 Ανακοίνωση –Καταγγελία για τις καταργήσεις τμημάτων
24-10-2012 Ανακοίνωση προς της ΕΛΜΕ : Τώρα μαζικός ανυποχώρητος διαρκής αγώνας για να μην περάσουν  τα νέα βάρβαρα μέτρα κυβέρνησης –τρόικας.
«Ενόψει των πολύμορφων κινητοποιήσεων που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες ενόψει της συζήτησης στη βουλή των νέων μέτρων, προτείνουμε να γίνουν τα παρακάτω:
1.                  Πραγματοποίηση ΓΣ των ΕΛΜΕ την επόμενη εβδομάδα (29/10-2/11) για συζήτηση και λήψη μέτρων στήριξης των κινητοποιήσεων. Βάση για τις συζητήσεις το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταθέτει αυτό το κείμενο.
2.                  Περιοδείες των ΔΣ των ΕΛΜΕ, και όπου είναι δυνατόν μαζί με μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ, συσκέψεις ΕΛΜΕ και συζητήσεις στα σχολεία, στην κατεύθυνση της συσπείρωσης και αγωνιστικής ενεργοποίησης των συναδέλφων. Στόχος μας είναι να γίνει συζήτηση με αφορμή το κείμενο αυτό σε κάθε σύλλογο διδασκόντων με ευθύνη και προγραμματισμό από τα ΔΣ των ΕΛΜΕ.
3.                  Συμμετοχή των ΕΛΜΕ σε τοπικούς συντονισμούς με συλλόγους και πρωτοβάθμια σωματεία για αγωνιστικές δράσεις.
4.                  Με ευθύνη των ΔΣ των ΕΛΜΕ δημιουργούνται επιτροπές αγώνα σε κάθε περιοχή, σε κάθε σχολείο ή ομάδες σχολείων.
5.                  Ενημέρωση συλλόγων γονέων.
6.                  Πανό σε όλα σχολεία με συνθήματα όπως: ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΕ – ΔΝΤ.
7.                  Ανάληψη πρωτοβουλιών από τις ΕΛΜΕ για οργάνωση παραστάσεων ή αποκλεισμών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή εναλλακτικά απογευματινών  συλλαλητηρίων.
8.                   Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε ήδη τη διοργάνωση απογευματινού συλλαλητηρίου στην Αθήνα, την Τετάρτη 31/10, στις 6 μ.μ. στα Προπύλαια, με πορεία στο Σύνταγμα και θα προτείνει σε όλα τα συνδικάτα να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής σε αυτό. Καλούμε τα ΔΣ των ΕΛΜΕ σε όλη τη χώρα να πάρουν ανάλογες αποφάσεις».
25-10-2012 Έγγραφο προς τον  Υπ.Παιδείας για τον Επανακαθορισμό των περιοχών μετάθεσης
30-10-2012  Κάλεσμα στην Παν.Ενωση Σχολ.Συμβούλων να σταθεί δίπλα στον κλάδο των εκπαιδευτικών, σύμμαχος του και όχι σύμμαχος των διωκτών του για μην  περάσει η πολιτική Κυβέρνησης-Τρόικας.
30-10-2012  Έγγραφο σχετικά με τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
01-11-2012 Παρέμβαση για να σταματήσουν τώρα οι διαδικασίες αξιολόγησης στα πειραματικά σχολεία.
07-11-2012 Ανακοίνωση ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΕΤΡΑ
«Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση συνολικά για τις απαράδεκτες και αντιεκπαιδευτικές διατάξεις που προωθούνται μαζί με τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα στη βουλή με το 3ο μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο 2013-2016 και τον προϋπολογισμό.
Μέτρα που διαλύουν τη δημόσια εκπαίδευση και εξαθλιώνουν τους εκπαιδευτικούς.
Εκτός από τις νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, τις δραματικές  περικοπές στις κρατικές δαπάνες για την παιδεία για μια ακόμη φορά, το νέο κύκλο συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων, προωθείται  ανάμεσα στις «κρυφές» διατάξεις των νέων μέτρων, η υποχρεωτική μετακίνηση των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία της χώρας και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από οργανική θέση και μόνο με απόφαση υπουργού!!
Καταγγέλλουμε σε όλους τους εκπαιδευτικούς την αντιεκπαιδευτική αυτή διάταξη που μετατρέπει τους εκπαιδευτικούς σε περιπλανώμενους φαντάρους, διαλύοντας οικογένειες και εργασιακές σχέσεις».
14-11-2012 Ανακοίνωση μετά την ψήφιση του 3ου μνημονίου «  Να μην επιτρέψουμε να εφαρμοστεί το τερατούργημα της κυβέρνησης.
Μπλόκο στις απολύσεις και σ’ όλα τα αντιλαϊκά μέτρα!»
19-11-2012 Έγγραφο προς τον Υπ.Παιδείας με αίτημα την κατάργηση υποχρεωτικής διετίας εκπαιδευτικών.
17-11-2012 Διακήρυξη για την επέτειο της Εξέργεσης του Πολυτεχνείου.
20-11-2012 Διαμαρτυρία σχετικά για την αμοιβή εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα ως επιμορφωτές  Β’ Επιπέδου.
21-11-2012 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την πολιτική του Υπ.Παιδείας και την τακτική των Προϊσταμένων ΔΔΕ να δίνουν εντολές συγχωνεύσεων τμημάτων.
23-11-2012 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο με εγκύκλιό του καλεί τους διευθυντές και προέδρους των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να συντάξουν λίστα «προγραφών» εκπαιδευτικών. Με την εγκύκλιο αυτή γίνεται απόπειρα κατάλυσης κάθε έννοιας δημοκρατικής νομιμότητας στη διοίκηση της εκπαίδευσης, καθώς στην ουσία επιχειρείται η στέρηση του πολίτη – εκπαιδευτικού από το φυσικό του δικαστή.
13-12-2012 Απάντηση σε δημοσιεύματα της εφημερίδας Καθημερινή για ωράρια εκπ/κων στην Αν.Αττική
13-12-2012 Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος της Κυριακής» για «ακατάλληλους» εκπαιδευτικούς .
13-12-2012 Υπόμνημα προς  Υπ.Παιδείας σχετικά με το σχέδιο νόμου "Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμάτων Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις" και ειδικά άρθρο 39, "θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης".
17-12-2012 Απάντηση σε δημοσιέυμα της εφημεριδάς «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» για τα ΕΠΑΛ.
17-12-2012 Κατάθεση αίτηση ακύρωσης στο συμβούλιο της επικρατείας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στα πρότυπα πειραματικά σχολεία.
20-12-2012 Κατάθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αίτηση ακύρωσης που αναφέρεται στο ωράριο των εκπαιδευτικών των δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται ή διατίθενται στην πρωτοβάθμια.
05-0-2013 Γράμμα στον Νίκο Τεμπονέρα.
07-01-2013 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλει την αιφνιδιαστική απόφαση του Υπ.Παιδείας να αλλάξει τις περιοχές μετάθεσης εκπαιδευτικών διευρύνοντας τις στα όρια των νομών.
16-01-2013 Καταγγελία για την απόφαση του Υπουργείου  Παιδείας να τοποθετήσει ως σχολικό σύμβουλο τον πρώην Δ/ντή του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών που μήνυσε ολόκληρο το σύλλογο καθηγητών για το «έγκλημά» του να δικαιολογήσει απουσίες μαθητών.
17-01-2013 Έγγραφο για να αποσυρθεί η απαράδεκτη εγκύκλιος για τις αναρρωτικές άδειες και το χρόνο προϋπηρεσίας των αναπληρωτών.
17-01-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ με αφορμή την κλήση σε κατάθεση σχετικά με την κατάληψη του Μουσικού Σχολείου Ιλίου του Διευθυντή του σχολείου.
24-01-2013 Έγγραφο στο Υπ.Παιδείας σχετικά με την εγκύκλιο μεταθέσεων σχολικού έτους 2012-2013.
01-02-2013 Νέα παρέμβαση ΟΛΜΕ για κάρτα Μουσείων.
06-02-2013 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την άγρια καταστολή, τις συλλήψεις και τους τραυματισμούς στελεχών και διαδηλωτών του ΠΑΜΕ έξω από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
15-02-2013 Έγγραφο για το χαρακτηρισμό των επιπρόσθετων αποοδχών εκπαιδευτικών με εκπαιδευτική άδεια εξωτερικού ως επιμίσθθοο αλλοδαπής.
18-02-2013 Έγγραφο για τα πειθαρχικά συμβούλια και την « ομηρία» συναδέλφων μας.
15-02-2013 Ανακοίνωση για τις νέες περικοπές στην εκπ/ση από την επικαιροποιήση του μεσοπρόθεσμου.
18-02-2013 Παρέμβαση σχετικά με τις ομάδες σχολειών εντός ΠΥΣΔΕ.
18-02-2013 Αίτημα επανεξέταση των περιοχών μετάθεσης.
04-03-2013 Αίτημα προς Υπ.Παιδείας για αντιρατσιστικές εκδηλώσεις στα σχολεία.
07-03-2013 Καταγγελία για τις προσαγωγές μαθητών στην ΙΕΡΙΣΣΟ και την ρίψη χημικών σε σχολεία.
07-3-2013        η ΟΛΜΕ εκδίδει 4σελιδο με τις βασικές εκτιμήσεις της για τις  «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» με το παρακάτω περιεχόμενο:
            «Δραματικές είναι οι επιπτώσεις της πολιτικής των μνημονίων που ασκείται στη χώρα μας από την κυβέρνηση και την τρόϊκα (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ).
            Τα μέτρα που ψηφίστηκαν με το ν.4093/12 (3ο μνημόνιο) είναι ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα στις εργασιακές μας σχέσεις και στους μισθούς μας, τις συντάξεις και το ασφαλιστικό σύστημα στο σύνολό του, στην παιδεία και σε όλα τα δημόσια αγαθά, ένα ακόμη βήμα που οδηγεί στη φτωχοποίηση των εργαζομένων και στη βαθιά υποβάθμιση της ζωής μας.
Οι κυριότερες επιπτώσεις της μνημονιακής  πολιτικής είναι οι παρακάτω:
1.         Οι δαπάνες για την παιδεία μειώθηκαν κατά 33% (2009-2013), γεγονός που έχει ήδη δραματικές επιπτώσεις στο δημόσιο σχολείο και το πενιχρό εισόδημα των εκπαιδευτικών. Αν συνυπολογίσουμε και την προβλεπόμενη, από τη νέα επικαιροποίηση του νέου μεσοπρόθεσμου (!!), που ψηφίστηκε στις 19/2/13 (ν.4127),  μείωση κατά 14% μέχρι το 2016, οι δαπάνες για την παιδεία μέσα σε επτά χρόνια θα μειωθούν κατά 47%!
2.         Η εφαρμοζόμενη πολιτική οδηγεί στην εξαθλίωση του εκπαιδευτικού μέσα από τις συνεχείς περικοπές μισθών, συντάξεων και «εφάπαξ». Οι μειώσεις των μισθών μας έφτασαν ακόμα και στο 45% (στους νέους εκπαιδευτικούς) και η μείωση του «εφάπαξ» στο 38%.
Ο μισθός του νέου εκπαιδευτικού στο λύκειο, σύμφωνα με τη μελέτη του ΚΕΜΕΤΕ, ισοδυναμεί μόλις με το 19% του συναδέλφου του στο Λουξεμβούργο, με το 45% στην Ισπανία ή με το 53% στην Κύπρο, και με το 56% του μέσου όρου των χωρών της Ευρώπης. Η μείωση του ετήσιου καθαρού εισοδήματος των εκπαιδευτικών από το 2009 μέχρι και το 2013 κυμαίνεται από 4.740 € για έγγαμους με 33 χρόνια υπηρεσίας, μέχρι 6.870 € για τους νεοδιόριστους. Ποσοστιαία η μείωση αυτή κυμαίνεται από περίπου 21% έως 45%. Και βέβαια, δεν υπολογίζεται η νέα αφαίμαξη μισθών από την πρώτη κιόλας μέρα του 2013 με βάση το φοροληστρικό σύστημα που ψηφίστηκε πρόσφατα. Από τα στοιχεία του ευρωπαϊκού δικτύου «Ευριδίκη» προκύπτει ότι ο ανώτερος μεικτός ετήσιος μισθός εκπαιδευτικού σε λύκειο στις χώρες της ευρωζώνης ανέρχεται κατά μέσο όρο 48.690 €, ενώ στην Ελλάδα, που κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις του σχετικού πίνακα, πάνω μόνο από Μάλτα, Εσθονία και Σλοβακία, μόλις 25.756 €. Όσον αφορά τον εισαγωγικό μισθό, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, πάνω μόνο από την Εσθονία και τη Σλοβακία με 14.104 €, έναντι 28.939 €, που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη.
3.         Αυστηροποιήθηκε το πειθαρχικό δίκαιο (ν.4057/12, ν.4093/12) με αποτέλεσμα να παραπέμπεται ο εκπαιδευτικός για το παραμικρό στα πειθαρχικά συμβούλια και με την παραπομπή του αυτή, πριν ακόμα κριθεί η υπόθεση,  να τίθεται αυτόματα σε αργία! Είναι χαρακτηριστικό ότι, αν παραπεμφθεί εκπαιδευτικός στο πειθαρχικό συμβούλιο ακόμα και για το «αδίκημα» της «αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας», στο οποίο χωρούν τα πάντα, τίθεται σε αργία.
4.    Μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών κατά 12% (2010-2012) και παράλληλα απολύσεις αναπληρωτών με μείωσή τους κατά 87%, από 15.500 (το 2011-12) σε 2.000 (το 2013-14) στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
            Παράλληλα, με τη διαφαινόμενη νέα μαζική συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών το επόμενο καλοκαίρι και τον ουσιαστικό μηδενισμό των νέων προσλήψεων, την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι ιδιαίτερα οξυμένο το πρόβλημα των κενών διδακτικού προσωπικού. Ας σημειώσουμε πως εφέτος είναι η πρώτη φορά που θα τελειώσει η σχολική χρονιά με σοβαρότατα κενά (32.000 ώρες την εβδομάδα χωρίς εκπαιδευτικούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
5.    Η σχεδιαζόμενη αύξηση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών (με το ν. 4127/13 προϋπολογίζονται και πόσα χρήματα θα εξοικονομηθούν), οι υποχρεωτικές μετακινήσεις (ν. 37848/10) και μεταθέσεις (ν. 4093/12), η αύξηση του αριθμού των μαθητών στην τάξη και οι νέες συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολείων θα επιφέρουν, εκτός του αυξημένου εργασιακού φόρτου, ανακατανομή των οργανικών θέσεων σε όλη τη χώρα. Αυτά θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στις εργασιακές σχέσεις και στην οικογενειακή ζωή των εκπαιδευτικών, αλλά και στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.
 Στην Ελλάδα του 2013 υπάρχουν εκπαιδευτικοί που διδάσκουν και μετακινούνται ακόμα και σε 6 σχολεία και από το ένα χωριό στο άλλο διανύοντας ατέλειωτα χιλιόμετρα! Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες χώρες τείνουν να μειώνουν τον εβδομαδιαίο διδακτικό χρόνο των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο μέσος όρος των διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα των καθηγητών στην Ευρώπη είναι 19,1 για το γυμνάσιο και 18,4 για το λύκειο, ενώ στη χώρα  μας είναι 18,5 (στοιχεία του ευρωπαϊκού δικτύου «Ευριδίκη», σχετική μελέτη ΚΕΜΕΤΕ).
Για την αξιολόγηση
Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών», τον νομοσχέδιο για την «Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση»  (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), ο ν. 4024/11, το νέο πειθαρχικό δίκαιο και η έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελληνική εκπαίδευση (2011) συνιστούν ένα πλαίσιο με το οποίο συνδέεται απόλυτα η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη αλλά και με τις απολύσεις εκπαιδευτικών. 
Είναι εμφανές πως η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, προωθώντας αυτή την πολιτική, έχουν κηρύξει τον πόλεμο στους εκπαιδευτικούς.
            Μαζί με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σχεδιάζεται και η προωθούμενη αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση των σχολείων, που θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση  και την υποβάθμισή τους και τελικά στο κλείσιμο αρκετών από αυτά. Το σχέδιο της αξιολόγησης συνδέεται άμεσα με το νέο σχολείο του ανταγωνισμού, της φτηνής κατάρτισης, της αποσπασματικής και επιφανειακής γνώσης, που θέλουν να δημιουργήσουν. Η λεγόμενη αυτοαξιολόγηση των σχολείων συνδέεται με την εξωτερική αξιολόγησή τους και την ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Όπως αναφέρεται στην έκθεση ΟΟΣΑ (σελ. 67), «η αυτοαξιολόγηση πρέπει να οργανωθεί, με τρόπο ώστε να είναι συγκρίσιμη μεταξύ σχολικών μονάδων και ώστε να μπορεί να επικυρώνεται και να συμπληρώνεται από εξωτερική αξιολόγηση».
            Εάν υιοθετηθεί η πιο ακραία μορφή - ισοπεδωτικού χαρακτήρα - «αξιολόγηση» της σχολικής μονάδας, η οποία στην πιο ακραία έκφρασή της θα συνδέεται με τις εξεταστικές επιδόσεις των μαθητών, πέρα από τον ισοπεδωτικό της χαρακτήρα, θα οδηγήσει στο διαχωρισμό των σχολείων σε κατηγορίες, θα οξύνει τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, δηλητηριάζοντας εκπαιδευτικές και κοινωνικές σχέσεις, διαφοροποιώντας τους τρόπους χρηματοδότησης, βάζοντας τους χορηγούς «από το παράθυρο» στην εκπαίδευση και τους γονείς να στηρίζουν οικονομικά τη λειτουργία των σχολείων, και τελικά θα οδηγήσει πολλά σχολεία στο μαρασμό και τελικά στο κλείσιμο. Η έκθεση του ΟΟΣΑ προτείνει (σελ. 63 παρ. 113) “να σχεδιαστεί στην Ελλάδα ένα εθνικό σύστημα αξιολόγησης μαθητή, κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε πολλά επίπεδα: σε επίπεδο μαθητή, τάξης, σχολικής μονάδας, περιφέρειας και συστήματος. …. Μέρος της στρατηγικής αυτής μπορεί να περιλαμβάνει ανάπτυξη ευρείας κλίμακας τυποποιημένων τεστ….
            Βασική, επίσης, στόχευση της προωθούμενης αξιολόγησης είναι η απόκρυψη-συσκότιση των ευθυνών της πολιτείας για τη κατάσταση της Δημόσιας Εκπαίδευσης και η μεταφορά των ευθυνών για τα προβλήματα, τα κενά, και τις στρεβλώσεις του σχολείου στις πλάτες των εκπαιδευτικών.
            Όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας για την «Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση»  (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.),  αλλά και στην έκθεση του ΟΟΣΑ (σελ. 66 – παρ. 126/127), οι επιδόσεις των μαθητών θα συνυπολογίζονται για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά και για την παραμονή τους στο σχολείο! «Οι αξιολογήσεις να έχουν ουσιώδεις συνέπειες για τους αξιολογούμενους, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα», αναφέρει ο ΟΟΣΑ. Και συνεχίζει: «Η αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευτικών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να καθοριστεί η εξέλιξη της σταδιοδρομίας, να ανταμειφθεί η καλή επίδοση ή να επιβληθούν κυρώσεις για εκπαιδευτικούς με χαμηλές επιδόσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο, βοηθά επίσης τα σχολεία να κρατούν τους ικανούς εκπαιδευτικούς και καθιστά τη διδασκαλία ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας».
Είναι προφανές ότι, παρά το γεγονός πως όλοι όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση γνωρίζουν πολύ καλά τις κοινωνικές παραμέτρους που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη σχολική επίδοση, η πολιτική αυτή στοχεύει ξεκάθαρα, μέσα από την καθιέρωση της αξιολόγησης, στην απόλυτη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών. Και με αυτό τον τρόπο η προωθούμενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα πλήξει την ίδια την ουσία του εκπαιδευτικού λειτουργήματος, χειραγωγώντας τη συνείδησή του και υπονομεύοντας την παιδαγωγική ελευθερία και ανεξαρτησία του, που είναι βασικές προϋποθέσεις της ύπαρξης και λειτουργίας του Δημόσιου Σχολείου.
Μια σημαντική επίπτωση της υλοποίησης των σχεδίων του Υπουργείου για την αξιολόγηση θα είναι η διάλυση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών. Ουσιαστικά οδηγούμαστε σε ατομικές συμβάσεις εργασίας.
Ο ανταγωνισμός και η μετατροπή των ανθρώπινων σχέσεων μέσα στο σχολείο σε «ζούγκλα» θα είναι το επακόλουθο αυτής της πολιτικής, γεγονός που, βεβαίως, δεν μπορεί παρά να εκφραστεί και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι αποκαλυπτικό πως, σύμφωνα με το νόμο για το βαθμολόγιο-μισθολόγιο (ν.4024/11), δεν φτάνει να είναι «καλός» και «αποδοτικός» ο εκπαιδευτικός, αλλά, για να έχει μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, χρειάζεται να υπερτερεί των άλλων συναδέλφων του.
Η αξιολόγηση έχει ήδη ουσιαστικά προκαθοριστεί, αφού υπάρχουν συγκεκριμένα ποσοστά εκπαιδευτικών που θα προάγονται από βαθμό σε βαθμό ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα αξιολογούνται «θετικά». Για παράδειγμα το 70% του συνόλου (το ανώτερο) των εκπαιδευτικών θα προάγεται από το Γ΄ στον Β΄ βαθμό και το 30% (το ανώτερο) από το Β στον Α΄ βαθμό. Είναι προφανές ότι με τις βαθμολογικές καθηλώσεις τελικά μέχρι το 50% του συνόλου των εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να φτάσει στον Β΄ βαθμό και μόλις μέχρι το 15% στον Α΄ βαθμό!  Επίσης στο άρθρο 7, παρ. 7 του ν. 4024/11 όχι μόνο προβλέπονται  συγκεκριμένα ποσοστά  αυτών που θα προάγονται, αλλά αυτά κάθε 2 χρόνια μπορεί και να μειώνονται με υπουργική απόφαση, «ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες». Άλλωστε, ας μην ξεχνούμε πως με τους μνημονιακούς νόμους έχει παγώσει μέχρι το 2014 κάθε βαθμολογική εξέλιξη. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η αξιολόγηση γίνεται με καθαρά δημοσιονομικά κριτήρια και στόχο έχει τη μισθολογική καθήλωση όσο το δυνατόν περισσότερων εκπαιδευτικών.
Εξωφρενική είναι, επίσης, και η παρ. 6 του άρθ. 8 του ν.4024/11,  που προβλέπει ότι ο εκπαιδευτικούς που κρίνεται αρνητικά «τιμωρείται» και δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την προαγωγή του τα επόμενα δύο χρόνια. Επίσης, ο εκπαιδευτικός «ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό, παραπέμπεται ….. στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο ….. μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό» (άρθ. 95 του ν. 3528/2007).
            Η ουσιαστική στόχευση, λοιπόν, του Π.Δ. και του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης είναι ο έλεγχος και η τιμωρία των εκπαιδευτικών.  Έτσι, η διαρκής επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, σε ένα πλαίσιο όπου οι εκπαιδευτικοί χειραγωγούνται, δεν στηρίζονται επιστημονικά και εξαθλιώνονται οικονομικά, μοιάζει με κακόγουστο ανέκδοτο. Άλλωστε, ούτε για τα προσχήματα το σχέδιο Π.Δ. δεν προβλέπει κάτι για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση είναι εξαφανισμένη γιατί κοστίζει, αλλά και δεν ενδιαφέρει το Υπουργείο. Εξάλλου, στο προοίμιο του σχεδίου Π.Δ. αναφέρεται πως «από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη»…
Το πλαίσιο της αξιολόγησης που επιδιώκεται να επιβληθεί με το σχέδιο Π.Δ. ορίζει τον διευθυντή σχολείου και τον σχολικό σύμβουλο ως κριτές που με τις εκθέσεις τους θα καθορίζουν τις τύχες και την εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Δίνοντας τέτοιες εξουσίες σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης δημιουργούν τους όρους της από τα πάνω επιβολής, με αυθαίρετο και υποκειμενικό τρόπο, των εκπαιδευτικών επιλογών τους.
            Υπονομεύεται ο επιστημονικός ρόλος των σχολικών συμβούλων και επιδιώκεται αυτοί να μετατραπούν σε μηχανισμό ιδεολογικής επιβολής της κυρίαρχης εκπαιδευτικής άποψης και κριτή απολύσεων και μισθολογικής καθήλωσης των εκπαιδευτικών.
             Υπονομεύεται  η δυνατότητα δημοκρατικής λειτουργίας στο σχολείο από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών, αφού θα επικυρώνει απλώς τις αποφάσεις των Διευθυντών.
Δημιουργείται μια κάθετη ιεραρχική δομή που καλλιεργεί κλίμα φόβου και ανταγωνισμού στο σχολείο και θρυμματίζει τις όποιες ελάχιστες περιπτώσεις συνεργατικής κουλτούρας υπάρχουν, εδραιώνοντας ταυτόχρονα έναν αυξανόμενο διαχειριστικό έλεγχο των σχολείων και των εκπαιδευτικών και μια απίστευτη γραφειοκρατία
            Μέσα από τις διατάξεις του Π.Δ. με απίστευτη ευκολία  ποσοτικοποιούνται, αυθαίρετα και αντιεπιστημονικά, ποιοτικά μεγέθη όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες, το  παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη, η οργάνωση της σχολικής τάξης κ.ά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ελλοχεύει σε μεγάλο βαθμό η υποκειμενικότητα του αξιολογητή, ανοίγοντας και αυτό ακόμα το ενδεχόμενο ενός οργίου αυθαιρεσιών από τη μεριά του αξιολογητή μη αποδείξιμων πρακτικά από τον αξιολογούμενο.
            Η απόρριψη των σχεδίων του Υπουργείου Παιδείας για τη αξιολόγηση δεν είναι ένα συντεχνιακό αίτημα που αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς. Αφορά ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, ολόκληρη την κοινωνία. Ισχυρίζεται η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πως η αξιολόγηση θα βελτιώσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είναι όμως πλέον ορατό σε όλους πως αυτή η πολιτική όχι μόνο δεν οδηγεί στη βελτίωση του δημόσιου σχολείου αλλά, αντίθετα, έχει τραγικές συνέπειες: συνεχή μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση, συγχωνεύσεις / καταργήσεις σχολείων και υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών,   κατάργηση βιβλιοθηκών, κατάργηση ενισχυτικής διδασκαλίας και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, μεγάλη μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών, ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών, εκατοντάδες κενά στα σχολεία ακόμα και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους  κ.λπ.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα δεσμευόμαστε ότι θα πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα για να ακυρώσουμε στην πράξη την υλοποίηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολείων.
Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, υλοποιώντας τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και των συνεδρίων του κλάδου μας, να αντισταθούμε συλλογικά για να μην περάσουν τα σχέδια κυβέρνησης και τρόϊκας.
Απαιτούμε τη συνολική ανατροπή αυτής της πολιτικής, που διαλύει το δημόσιο σχολείο και εξαθλιώνει τους εκπαιδευτικούς».
    
13-03-2013 Ανακοίνωση για να μη συμπεριληφθούν τα ερωτηματολόγια των σχολείων που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του νέου Προγράμματος Σπουδών.
13-03-2013 Διαμαρτυρία σχετικά με τα σεμινάρια του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ στα δημόσια σχολεία.
19-03-2013 Έγγραφα για προβλήματα μαθητών ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ: Επαγγελματικά δικαιώματα, Πρόγραμμα Πανελληνίων, Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων
19-03-2013 Επιστολή της ΟΛΜΕ προς τους γονείς.

4) ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Στις  2/8/2012 με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κων. Αρβανιτόπουλο και τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Θεόδ. Παπαθεοδώρου. Κατατέθηκε αναλυτικό υπόμνημα,  στο οποίο περιγράφονται οι επιπτώσεις της πολιτικής του Μνημονίου στο δημόσιο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς.
Στις 10/09/2012 με τον Υπουργό  κ.Αρβανιτόπουλο για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το δημόσιο σχολείο κ τους εκπαιδευτικούς.
Στις  12-11-12 με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Θ. Παπαθεοδώρου. Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η εφαρμογή του ν.3699/11 για τα πρότυπα-πειραματικά σχολεία. Επίσης το ΔΣ διαμαρτυρήθηκε για τη συνολική εκπαιδευτική μνημονιακή πολιτική της κυβέρνησης, τη δραματική μείωση των δαπανών, τη μείωση των διορισμών, των υποχρεωτικών μετακινήσεων εκπαιδευτικών και της συνολικής επιδείνωσης των εργασιακών μας σχέσεων.
Στις 19/11/2012  με  τον Υπουργό Παιδείας  κ.Αρβανιτόπουλο με αφορμή το πόρισμα της επιτροπής του Υπουργείου για την αξιολόγηση. «Ζητήσαμε για ακόμη φορά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, την ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και την κατάργηση της σχετικής διάταξης του ν.4024/11 που συνδέει αξιολόγηση με μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. Τονίσαμε ότι δεν αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς  πλαίσιο συζήτησης κανένα πόρισμα επιτροπής, όσο παραμένουν οι σχετικές διατάξεις του  ν.4024/11 σε ισχύ».
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και τα κενά εκπαιδευτικών που είχε διοργανωθεί από την ΟΛΜΕ στο Υπουργείο Παιδείας, στις 5/12/12, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΟΛΜΕ και εκπροσώπων ΕΛΜΕ της Αττικής με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Θ. Παπαθεοδώρου.
Τη Δευτέρα 14/1/12 με τον Υφυπ. Παιδείας κ. Θεόδ. Παπαθεοδώρου. Στη συνάντηση τέθηκαν εργασιακά και εκπαιδευτικά ζητήματα όπως, οι αλλαγές στις περιοχές μετάθεσης, η αυστηροποίηση του πειθαρχικού δικαίου και η τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε αργία, το Π.Δ. για την αξιολόγηση, τα ν/σχ για το γενικό και τεχνολογικό λύκειο, η διαδικασία αξιολόγησης στα πειραματικά σχολεία, τα κενά εκπαιδευτικών.
Στης 14-02-2013 με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το προτεινόμενο Π.Δ. για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Στη συνάντηση αυτή κατατέθηκε με απόλυτη σαφήνεια η αντίθεση του κλάδου στο προτεινόμενο Π.Δ. που στηρίζεται στο νόμο 4024/11.

5) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ- ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Το Δ.Σ στην προσπάθεια του να προβάλλει τις θέσεις του κλάδου αυτή τη δύσκολη περίοδο, προχώρησε σε διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου, τόσο στην Αθήνα, όσο και στην επαρχία με την ευθύνη μελών του Δ.Σ (κατά τη διάρκεια των περιοδειών). Ενδεικτικά αναφέρουμε:
·                     Πραγματοποιήθηκε στις 11-9-12, κοινή συνέντευξη τύπου (ΟΛΜΕ- ΔΟΕ) για την ανάδειξη των προβλημάτων στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς.
·                     Σε συνέντευξη τύπου του ΔΣ της ΟΛΜΕ (17-12-12) παρουσιάστηκαν στοιχεία από τα προβλήματα σχολείων και εκπαιδευτικών, τις συνεχιζόμενες ελλείψεις εκπαιδευτικό προσωπικό. Παρουσιάστηκε επίσης η μελέτη στοιχείων του ΚΕΜΕΤΕ για τους μισθούς των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις σε αυτούς της πολιτικής λιτότητας.
·                     Στις 7/2/13 στη συνέντευξη τύπου παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της GEW, της μεγαλύτερης Ομοσπονδίας Εκπ/κών της Γερμανίας. Οι εκπρόσωποι της GEW εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους αγώνες μας στην Ελλάδα, την αντίθεσή τους στις πολιτικές λιτότητας και την αναγκαιότητα κοινής δράσης των εργαζομένων στην Ευρώπη. Στη συνέντευξη τύπου επίσης, έγινε αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ελληνικό δημόσιο σχολείο και παρουσιαάστηκαν στοιχεία για τα κενά εκπαιδευτικού προσωπικού.
·                     Με ευθύνη των μελών των Δ.Σ των ΕΛΜΕ, κατά τη διάρκεια των περιοδειών τους δόθηκαν συνεντεύξεις τύπου στα περιφερειακά-επαρχιακά ΜΜΕ.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ προχώρησε επίσης:
- Στη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων (σε συνεργασία με ΕΛΜΕ) για το νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο  και την αξιολόγηση και το ωράριο των εκπαιδευτικών.
- Στην πρόσληψη συνεργάτη ως συμβούλου για το ασφαλιστικό, στον οποίο απευθύνονται τα μέλη μας για πληροφορίες  μέσω της ιστοσελίδας.
-Στην έκδοση ετήσιων καρτών ΟΑΣΑ  με έκπτωση (μετά από συμφωνία ΑΔΕΔΥ-ΟΑΣΑ) για τα μέλη των ΕΛΜΕ που το επιθυμούσαν.
-Στον πολιτιστικό τομέα συνεχίστηκε ο θεσμός των εκπτώσεων σε εκπαιδευτικούς – μέλη των ΕΛΜΕ σε θέατρα, κινηματογράφους και βιβλιοπωλεία. Πραγματοποιήθηκε παράσταση για τα παιδιά των εκπαιδευτικών σε 4 πόλεις.
- Πραγματοποιήθηκαν  μετά από προτροπή της ΟΛΜΕ, αντιρατσιστικές εκδηλώσεις στα σχολεία στις 21 Μάρτη.
- Σε δράσεις για την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ σε περισσότερες ΕΛΜΕ και στην ΟΛΜΕ, οργανώνοντας σταθερά, 2 φορές το χρόνο, εθελοντική αιμοδοσία.
- Στη βελτίωση της παρουσίας της ΟΛΜΕ στο ιντερνέτ και τα κοινωνικά δίκτυα
- Στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τα φαινόμενα βίας στα σχολεία. Στο πλαίσιο αυτό το ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ έχει ξεκινήσει τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με στόχο να μελετήσει συστηματικά τα σχετικά προβλήματα και να προωθήσει τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς και παράγοντες. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ κάλεσε όλες τις ΕΛΜΕ, τους συλλόγους διδασκόντων, όλους τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν το επόμενο διάστημα πρωτοβουλίες και δράσεις σε όλα τα επίπεδα για τα θέματα της βίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του φασισμού και σε συνεργασία με τους άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας (γονείς και μαθητές) αξιοποιώντας και κάθε δυνατότητα που δίνει το σχολικό πρόγραμμα.
- Στη διοργάνωση δύο συσκέψεων με τους αιρετούς εκπροσώπους στα υπηρεσιακά συμβούλια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς.
- Σε τρεις συσκέψεις με τη ΔΟΕ και μια με άλλες ομοσπονδίες για τον συντονισμό της δράσης μας. Συμμετείχε σε όλες τις συσκέψεις ομοσπονδιών που κάλεσε η ΑΔΕΔΥ.

6) Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Συνεχίστηκε και αυτή την περίοδο η πολύπλευρη ανάπτυξη των διεθνών  σχέσεων της ομοσπονδίας μας.
-                      Εκδόθηκε με πρότασή μας ψήφισμα συμπαράστασης στους αγώνες των Ελλήνων εκπαιδευτικών από το Πανευρωπαϊκό συνέδριο της Εκπαιδευτικής Διεθνούς (Νοέμβρης 2012, ETUCE).
-                      Πήραμε πρωτοβουλίες για ανάληψη κοινής πανευρωπαϊκής δράσης ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην Ευρώπη. Εγκρίθηκε κοινό κείμενο Γερμανικών, Γαλλικών, Ισπανικών, Πορτογαλικών, Ιταλικών και Ελληνικών ομοσπονδιών ενάντια στις πολιτικές λιτότητας και το σύμφωνο σταθερότητας.
-                      Συμμετείχαμε σε διάφορα ευρωπαϊκά φόρουμ, εκδηλώσεις και συνέδρια εθνικών ομοσπονδιών εκπαιδευτικών (Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Παλαιστίνη, Γαλλία κ.λπ.) όπου παρουσιάσαμε την κατάσταση στην Ελλάδα και εκφράστηκε η αλληλεγγύη εκπροσώπων από διάφορες χώρες στους αγώνες μας.
-                      Αξιοποιήσαμε και αναπτύξαμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μας με τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους στη Γερμανία.
-                      Εκδώσαμε ψηφίσματα αλληλεγγύης στους εκπαιδευτικούς της Τουρκίας, του Σικάγο, της
-                      Αποτέλεσμα της πολύ σημαντικής διεθνούς δράσης της ΟΛΜΕ είναι η έκδοση ψηφισμάτων συμπαράστασης στους αγώνες από διάφορες ομοσπονδίες εκπαιδευτικών από Αγγλία, Πορτογαλία, Γερμανία, Γαλλία, Αργεντινή κλπ
-                      Συμμετείχαμε με αντιπροσωπεία μας στις πανευρωπαϊκές δράσεις και κινητοποιήσεις στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο.
-                      Συμμετέχουμε στην πανευρωπαϊκή έρευνα των συνδικάτων εκπαίδευσης για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των περικοπών στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού και την εκπαίδευση.
-                      Συμπαρασταθήκαμε στους δικαζόμενους συνδικαλιστές στην Τουρκία, συμμετέχοντας και στις διεθνείς αντιπροσωπείες στις δικές τους.

7) ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

1.                  12-07-2012  ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ:ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ  «ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΛΕΓΙΑ»
2.                  17-07-2012  ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Κ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.                  17-07-2012  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
4.                  17-07-2012 ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
5.                  05-09-2012  ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Ν.ΑΦΡΙΚΗ
6.                  05-09-2012  ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ NEVZAT KALAYCI
7.                  05-09-2012  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
8.                  14-09-2012 ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟ
9.                  16-11-2012  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
10.              16-11-2012  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕΙΝ
11.              22-11-2012  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ
12.              12-12-2012  ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
13.              13-12-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
14.              12-12-2012  ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ 3 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
15.              10-01-2013  ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΠΕΤΡΟ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟ
16.              17-01-2013  ΝΑ ΑΘΩΩΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
17.              23-01-2013  ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ
18.              29-01-2013  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ ΣΤΑ ΔΙΟΣΙΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
19.              29-01-2013  ΝΑ ΠΑΥΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
20.              06-02-2013  ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΝΟ
21.              7-02-2013    ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΑ Ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ
22.              21-02-2013  ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ
23.              19-03-2013   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ