ΕΣΑΚ- ΔΕΕ: Υποχρεωτικές μεταθέσεις και πανελλαδικής εμβέλειας!Σχέδιο υποχρεωτικών μεταθέσεων (και πανελλαδικά κι όχι μόνο στην ίδια περιφέρεια) στην εκπαίδευση προωθεί η κυβέρνηση, όπως προκύπτει από Προεδρικό Διάταγμα που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε αυτό διατυπώνονται οι προϋποθέσεις μετάθεσης των λεγόμενων υπεράριθμων εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και των εκπαιδευτικών που δεν έχουν οργανική θέση. Να σημειωθεί πως υπάρχει προοπτική κατάργησης οργανικών θέσεων και ορισμού νέων σύμφωνα με το μαθητικό δυναμικό (25 μαθητές ανά τάξη).
Στο πλαίσιο του λεγόμενου «εξορθολογισμού» επιδιώκεται να καλυφθούν κενά, τα οποία πρακτικά προκύπτουν λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Το «παραμύθι» όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων για τους πολλούς εκπαιδευτικούς της χώρας έχει πέσει στο κενό και η λύση που τώρα προβάλλεται είναι η ομηρία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο.

Η διαδικασία που προβλέπεται να ακολουθηθεί, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, είναι η εξής: Οι λεγόμενοι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί (που δεν καλύπτουν ένα ποσοστό των ωρών τους σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής) και αυτοί που δεν έχουν οργανική θέση θα κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν δηλώσεις για μετάθεση εντός της περιφέρειας. Όσοι δε συναινούν στην υποχρεωτική μετάθεσή τους και όσοι δεν υποβάλουν δήλωση θα κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας! Οι πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης θα κυρώνονται το αργότερο έως 15 Ιουνίου κάθε έτους. Μετά την έκδοση των τελικών πινάκων υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης θα καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και επιθυμούν να μετατεθούν. Όσοι δεν δηλώνουν καμία προτίμηση θεωρείται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 26/4/2013