ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Κάποια παιδιά ( με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες κ.λ.π) έχουν ανάγκη ειδικής αγωγής.
 Βασικός στόχος της ειδική αγωγής είναι η σχολική ενσωμάτωση. Σχολική ενσωμάτωση σημαίνει αλληλοαποδοχή όλοι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες πρέπει να εκπαιδεύονται με τους συμμαθητές τους στην ίδια σχολική αίθουσα.

Κάθε παιδί πρέπει να εκπαιδεύεται μέσα στις συνηθισμένες τάξεις του σχολείου της γειτονιάς του, με την προϋπόθεση ότι το σχολείο αυτό θα αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες όλων των μαθητών.
Είναι γνωστό ότι στην χώρα μας το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών με προβλήματα μάθησης ή/και συμπεριφοράς βρίσκεται κατά τύχη και κατά ανάγκη ενταγμένο μέσα στις κοινές τάξεις των γενικών σχολείων, γεγονός που δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στα ίδια αλλά αφού δεν εξηπυρετούνται οι μαθησιακές ανάγκες τους αλλά και συνολικά στη λειτουργία του σχολείου για να επιτελέσει το ρόλο του και φυσικά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ενσωμάτωση.
Η πολιτεία με νόμο . (3503 ,Άρθρο 6 ) έρχεται και προτείνει,  μια σειρά εναλλακτικών λύσεων που περιλαμβάνουν διάφορες μορφές εκπαιδευτικής τοποθέτησης και παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα προτείνονται οι παρακάτω οργανωτικές δομές:

  • Κανονική τάξη χωρίς υποστήριξη. Ο δάσκαλος πρέπει να ευαισθητοποιηθεί από μόνος του, έτσι ώστε να επιμορφωθεί και να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις αυξημένες του υποχρεώσεις.
  • Κανονική τάξη, με στήριξη δασκάλου και μαθητή μέσα στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής για να μπορέσει να προσαρμόσει το πρόγραμμά του στις ανάγκες του παιδιού με ειδικές ανάγκες.
  • Κανονική τάξη με εξωτερική υποστήριξη. Ειδικός επισκέπτεται μία φορά την εβδομάδα την τάξη και δίνει οδηγίες στο παιδί και στον δάσκαλο.
  • Κανονική τάξη-ειδική τάξη μερικές απασχόλησης. Το παιδί μπαίνει στην ειδική τάξη μόνο για τις ώρες και τα μαθήματα που χρειάζεται. 
  • Ειδική τάξη-κανονική τάξη μερικής απασχόλησης. Τα παιδιά πηγαίνουν για κάποιες ώρες στην κανονική τάξη.
  • Ολοήμερη ειδική τάξη. Τα παιδιά παρακολουθούν πάντα την ειδική τάξη, αλλά συμμετέχουν στις κοινές δραστηριότητες του σχολείου.
  • Μισός χρόνος σε ειδικό σχολείο-μισός σε κανονικό.
  • Μη εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η αγωγή παρέχεται στο σπίτι από ειδικό παιδαγωγό ή σε χώρους νοσηλείας.
  • Μόνο ειδικό σχολείο.
«Όταν η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος ή στα τμήματα ένταξης, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση των μαθητών αυτών παρέχεται:
α) Σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ....»
Το Δημόσιο Ειδικό Γυμνάσιο είναι ένα δημόσιο ειδικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΣχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) – που δέχεται μαθητές με ποικίλες δυσκολίες,  (με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες) οι οποίες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στα τυπικά Γυμνάσια που διαθέτουν τμήματα ένταξης ή παράλληλη στήριξη και έτσι η φοίτησή τους καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη (ΦΕΚ 3699/2008). Είναι το περισσότερο ακαδημαϊκά προσανατολισμένο ειδικό σχολείο επιπέδου γυμνασίου καθώς ακολουθεί, στο μεγαλύτερο μέρος του, το πρόγραμμα σπουδών των τυπικών Γυμνασίων.
     Η  φοίτηση είναι τετραετής (Προκαταρκτική Τάξη, Α΄ Τάξη, Β΄ Τάξη και Γ΄ Τάξη),  παρέχει δε ισότιμο απολυτήριο Γυμνασίου (ΦΕΚ 230/2001). Τα τμήματα είναι των τεσσάρων (4) έως οκτώ (8) μαθητών (ΦΕΚ 2105/2007).
Έτσι και έχοντας  υπόψη  την ύπαρξη και λειτουργία Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στο Μεσολόγγι, (άρα πρέπει να έχουν δυνατότητα ομαλής συνέχισης της εκπαιδευτικής τους προσπάθειας) και τον σημαντικό αριθμό παιδιών της περιοχής που έχουν ανάγκη ειδικής αγωγής προτείνουμε ως ΕΛΜΕ την ίδρυση και λειτουργία Δημόσιου Ειδικού Γυμνασίου στην Ι.Π. Μεσολογγίου.