Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΥΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ

 Ο  ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ  ΜΕΣΩ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ   ΤΑ  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ  ΣΤΗΝ  ΤΕΕ.

Η στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου για προσαρμογή της εκπαίδευσης στον εργασιακό μεσαίωνα των αναγκών της αγοράς μέσω της μαθητείας, αποτελεί την καρδιά των αλλαγών στην ΤΕΕ.

Τα βασικά σημεία του νέου τοπίου που διαμορφώθηκε, είναι με βάση το ν. 4386/ 11/05/2016 και τα βασικά παραδοτέα 3ου μνημόνιου για την εκπαίδευση.

 • «Ολιστική αντίληψη» δηλαδή ενιαιοποίηση χώρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και θέσπιση αντίστοιχων Περιφερειακών Επιτροπών. Δημιουργείται η περιφερειακή επιτροπή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην οποία συμμετέχει και ο περιφερειακός δ/ντης εκπ/σης.
 • Δύο κύκλοι σπουδών: ο «δευτεροβάθμιος», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και το κατ’ όνομα προαιρετικό «μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» που ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. ΤΟ ΕΠΑΛ δλδ ως σχολική μονάδα ανήκει στη τυπική εκπ/ση για τις τρείς λυκειακές τάξεις και για το μεταλυκειακό ετος – τάξη μαθητείας, ανήκει στη μη τυπική εκπ/ση (κατάρτιση)!
1)   «Δευτεροβάθμιος κύκλος»: 35 ώρες μαθημάτων. Α τάξη: Μείωση κατά δυο ωρες τουλάχιστον των μαθημάτων ειδικότητας σε σχέση με τώρα. Η Β΄ τάξη  μετατρέπεται σε τάξη τομέα.  Αυτό πρακτικά επειδή οι περισσότεροι τομείς εχουν πολλές ειδικότητες, θα δημιουργήσει παρα πολλές υπεραριθμίες  στους εκπ/κους, αλλα και θα υποβαθμίσει παιδαγωγικά τις ειδικότητες. Π.χ οι δυο μαζικότεροι τομείς, ο υγείας πρόνοιας και ο μηχανολογικός , ο α΄εχει 9 ειδικότητες και ο β΄5. Με δεδομένο ότι τα μαθήματα του τομεα είναι 21 ωρες εβδομαδιαία (με τα περσυνά δεδομένα), γίνεται αντιληπτό ότι στη α. περίπτωση η κάθε ειδικότητα περα από κάποια λίγα κοινα μαθήματα θα συμμετέχει με 0 εως 1 μαθήματα. Επίσης πολλοι τομεις εχουν ομαδοποιηθεί δλδ ενώ παλαιά ηταν ξεχωριστοί τωρα είναι μαζι. Π.χ ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί, ενώ μεχρι φετος κάλυπταν ο καθένας στη β΄ταξη και τις 21 ωρες τωρα θα εχουν τις μισες. Αυτό θα προκαλέσει τεράστιες υπεραριθμίες στους εκπαιδευτικούς, αλλά και οι μαθητές μεχρι το πτυχίο, δεν θα εχουν καταφέρει στις περισσότερες ειδικότητες να εχουν διδαχθεί πάνω από 60 – 70% των μαθημάτων. Εννοείται ότι είναι αδύνατον επίσης να τα διδαχθούν στο 4ο ετος της μαθητείας!  Γ΄τάξη: χωρισμός σε ειδικότητες και πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας (θεωρία, εργαστήρια).  Χορηγείται απολυτήριο επιπέδου 4, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Τα Προγράμματα και οι αναθέσεις μαθημάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μετά από πρόταση του ΙΕΠ

2)   «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας»: με 9μηνη μαθητεία στο χώρο εργασίας, 28 ωρών εβδομαδιαίως, τουλάχιστον 4 ημερών με εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας 7 ωρών στο ΕΠΑΛ ή ΕΚ. Την ευθύνη τοποθέτησης των μαθητών στις επιχειρήσεις και όλα τα σχετικά (συμβάσεις κλπ) έχουν τα ΕΠΑΛ και ΕΚ μαζί με τον ΟΑΕΔ, με επιτελείο τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. Η αμοιβή του μαθητευόμενου είναι ίση με το 75% του κατώτατου ημερομισθίου του ανιδίκευτου εργάτη (17,12 ευρώ μεικτά) Προπαρασκευαστικό πρόγραμμα πιστοποίησης, 70 ωρών, στη σχολική μονάδα, με ευθύνη ΕΠΑΛ ή ΕΚ. Οι όροι και προυποθέσεις θα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Στο τέλος της μαθητείας χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης και μετά από επιτυχή συμμετοχή  στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πτυχίο επιπέδου 5, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. 

3)   Στις αρχές του Ιούνη του 2015 ξεκινάει το πρόγραμμα της πιλοτικής μαθητείας όπως είχε ψηφιστεί σε σχετική τροπολογία  τον Δεκέμβριο του 2015, εναρμονισμένη στον ν.4386/16. Σε δυο ΕΠΑΛ, του Κορωπιου και του 2ου Σταυρούπολης και σε δυο ειδικότητες.

 • Παραμένουν και αναβαθμίζονται όλες οι άλλες δομές κατάρτισης (άλλων υπουργείων, ΙΕΚ, ιδιωτικές, ΟΑΕΔ όπου ιδρύονται Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας, για αποφοίτους Α Λυκείου -12 εκατ. μόνο για το 2016), ενώ δίνεται η δυνατότητα σε καταργηθείσες ΣΕΚ να μετατρέπονται σε ΔΙΕΚ, για ενήλικες απόφοιτους Γ/σιου.
 • Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην ΤΕΕ, θα διατίθενται για την κάλυψη του ωραρίου τους, σε άλλες εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ολικά ή μερικά στα δημόσια ΙΕΚ, στα Κ.Π.Α. του ΟΑΕΔ και ως επόπτες μαθητευόμενων Ένας υπεύθυνος εκπαιδευτικός για max 25 μαθητές, στον εργασιακό χώρο.
 • Τα Τοπικά Σύμφωνα Μαθητείας ( ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπου η μαθητεία τίθεται σαν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης), μεταξύ φορέων υλοποίησης μαθητείας και επιχειρήσεων θα ορίζουν ουσιαστικά ποιοι τομείς, ειδικότητες και τάξεις μαθητείας θα υλοποιούνται σε κάθε περιοχή, αφού θα συνδέουν την εκπαίδευση και κατάρτιση με τις κάθε φορά ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου.
 • Μείωση του διδακτικού ωραριου στους υπεύθυνους εργαστηρίων στα ΕΚ κατα 2 ωρες, με κατώτερο  οριο τις 18 ωρες. Παρ ολο που αυτό με την πρώτη ματιά φαίνεται θετικό μετρο, πρακτικά δεν θα υπάρχει μείωση παρα σε ελάχιστες περιπτωσεις, γιατι με περσυνή ρύθμιση δεν δικαιούνται οι ΠΕ να γίνουν τυπικά υπευθ. Εργαστηρίων( ΕΧΟΥΝ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΕΚ) παρα μόνο άτυπα και δεν δικαιούνται την μείωση. Μείωση ουσιαστικά θα εχουν μόνο οι ΤΕ, γιατι εχουν μονιμη διαθεση στα ΕΚ.
 • Ο σχεδιασμός της νέας δομής επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης (ΕΕΚ) υλοποιεί τα ψηφισμένα παραδοτέα, του 3ου μνημονίου 2015, που προβλέπει: α)«την παροχή του απαιτούμενου αριθμού θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής καταρτισης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συνόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017» και την διασφάλιση για «μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών» στον καθορισμό των προγραμμάτων σπουδών. β) Την μειωση των δαπανων για την εκπαίδευση συνολικά μεχρι το 2018  κατω από τα2% του ΑΕΠ.  Το 2015 οι δαπανες ηταν στο 2,5% του ΑΕΠ, γεγονος που εξαθλίωσε στην κυριολεξία την παιδεια, (μειωση λειτουργικών δαπανων, κενα εκπ/κων που δεν καλυφθήκαν, κλπ)  και θα πρέπει να μειωθεί κατά 20% ακόμη! Η ΤΕΕ που έχει υψηλό κόστος λειτουργίας και απευθύνεται σε  μαθητές χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων θα είναι το μεγάλο θυμα των μνημονιακών μεταρρυθμίσεων.
          Οι αλλαγές στην ΤΕΕ έχουν το αντιδραστικό πρόσημο των επιταγών ΕΕ - ΟΟΣΑ

          Το υπουργείο επιδιώκει με  βίαιο τρόπο:

 • να δώσει τους μαθητές  βορά στις επιχειρήσεις ως δωρεάν (για τους εργοδότες) εργατικό προσωπικό. Να μαθητεύσουν στις κακοπληρωμένες, ελαστικές εργασιακές σχέσεις και στην υπακοή. Να πάρουν τις θέσεις των ανεργων γονιών τους. Να μάθουν στο νέο πρότυπο εργασίας - σκλαβιάς, ανακύκλωσης της ανεργίας, που είναι στρατηγική τους επιλογή. Καμιά σχέση δεν έχει η μαθητεία με την εκπαίδευση.

 • Να αποτυπώσει τις κάθε φορά ανάγκες των εργοδοτών σε στοιχεία ψευδοκατάρτισης στα προγράμματα σπουδών, επιχειρώντας μια βαθύτερη μορφωτική λοβοτομή στα παιδιά των πιο φτωχών λαικών στρωμάτων.
 • Να μειώνει συνολικά τις ώρες των μαθημάτων ειδικότητας στον δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών, εξ αιτίας των ομαδοποιημένων τομέων στη Β΄τάξη, ο τομέας Υγείας εχει εννέα ειδικότητες , της Μηχανολογίας πέντε, ποια ειδικότητα να πρωτο-βάλει μαθήματα στο ωρολογιο προγραμμα 21 ωρων του τομέα.   Είναι αδυνατον τα μαθηματα της ειδικότητας να χωρέσουν στη Γ΄τάξη και στις επτα ωρες την βδομάδα στο 4ο ετος της μαθητείας. Επομένως τα μαθήματα αυτά υποτίθεται ότι θα «καλύπτονται» με τον αναχρονιστικο από αποψης εκπαιδευσης μαθητείας, που ταυτόχρονα σε αυτές τις ακραιες νεοφιλελευθερες συνθηκες ανεργίας οι μαθητευόμενοι θα μετατραπούν σ αθλιες συνθήκες εργασίας, κακοπληρωμένοι εργαζόμενοι.
 • Μειώνει τις απαιτήσεις για υλικοτεχνικές υποδομές  των Εργαστηρίων, στην κατεύθυνση του πιο φτηνού Επαγγελματικού Σχολείου.
 • Μειώνει τα τμήματα ειδικοτήτων και τομέων με τη νέα δομή αλλά και αφού αυτά θα υποτάσσονται στις λεγόμενες «εθνικές και περιφερειακές ανάγκες», άρα δεν θα υπάρχουν σε κάθε ΕΠΑΛ και θα υπακούουν στην σύνδεση μέσω της μαθητείας με τις επιχειρήσεις .
 • Δημιουργεί «πλεονάσματα» σε εκπαιδευτικό προσωπικό των ειδικοτήτων, που καλούνται να καλύψουν το ωράριό τους με νέες αναθέσεις, σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, με διάθεση ολική ή μερική στη μη τυπική εκπαίδευση (ΔΙΕΚ, πρόγραμμα πιστοποίησης), αλλά και σε δομές σχετικές με την αγορά εργασίας (ΚΠΑ, επόπτες μαθητείας) ή και αλλού στα πλαίσια της κινητικότητας.
Μεταφέρει βήμα – βήμα την ΤΕΕ εξω από την τυπική εκπαίδευση, στη άτυπη όπως συνηθίστηκε να λέγεται η κατάρτιση ετσι ώστε να απαλλαγεί από την συνταγματική υποχρέωση η πολιτεία να την χρηματοδοτεί (συνταγμα1975 άρθρο 16 εμφανίζεται μέσα στους υπόλοιπους σκοπούς της εκπ/σης και η ‘’επαγγελματική αγωγή των Ελλήνων’’). Ταυτόχρονα  για πρώτη φορά , στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης εισάγεται, ο αναχρονιστικός θεσμός της μαθητείας.   Μέσα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και ανεργίας θα στείλουν από την επόμενη σχολική χρονιά τους μαθητές του 4ου έτους μαθητείας των ΕΠΑΛ, καταλαμβάνοντας  πάγιες κενές θέσεις εργαζομένων σε Νοσοκομεία, Παιδικούς Σταθμούς, σε λιμάνια, ΟΤΑ, αλλά και σε επιχειρήσεις επιδοτώντας το Ιδιωτικό Κεφάλαιο με άμισθη εργασία.
  Παλεύουμε για Δημόσια Δωρεάν εκπαίδευση με πλήρη μορφωτικά δικαιώματα για όλους τους μαθητές και πλήρη εργασιακά δικαιώματα για όλους τους εκπαιδευτικούς
 
Η νέα εποχή των τεράστιων επιστημονικών, παραγωγικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων, έχει καταδικαστεί από τον καπιταλισμό να είναι εποχή κρίσης, ανεργίας,  μορφών εργασίας – σκλαβιάς του 19ου αιώνα και τεράτων χειραγώγησης της ανθρώπινης σκέψης και ελευθερίας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ βαδίζει στα αντιδραστικά χνάρια των προκατόχων της ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

Η μορφωτική προσδοκία θα ανθήσει αν συνδεθεί με μια αντίληψη ξεπεράσματος της καπιταλιστικής κρίσης σε ρήξη και ανατροπή με τα σχέδια σκλαβοποίησης όλων των υλικών και ζωντανών στοιχείων της κοινωνίας, του δημόσιου πλούτου και της εργασίας, που διαμορφώνουν οι βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές κυβερνήσεων, ΕΕ, ΔΝΤ, των διαρκών μνημονίων και της επιτήρησης. 

Αυτό το σχολείο, οφείλει να γνωρίσει σε όλους τους μαθητές τα βασικά στοιχεία όλων των εφαρμοσμένων και ανθρωπιστικών επιστημών, των πολιτιστικών επιτευγμάτων, αλλά και τα βασικά στοιχεία της βιομηχανικής, αγροτικής παραγωγής και της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Μόνο αυτή η ενιαία μόρφωση θα συνδέσει δημιουργικά το σύστημα, το περιεχόμενο, τη μέθοδο εργασίας, της γενικής μόρφωσης με τις νέες συνθήκες και τις απαραίτητες ανάγκες μιας  παραγωγής και μίας ανάπτυξης σε όφελος των ανθρώπων και όχι των κερδών. Αυτός ο βασικός στόχος ενός σχολείου των λαικών – κοινωνικών αναγκών παραμορφώνεται, σήμερα, από ακραίες νεοφιλελευθερες πολιτικες με τη στενή «δήθεν» επαγγελματική κατάρτιση, προετοιμασία για σκλαβιά – μαθητεία στον εργοδότη ή με την φροντιστηριοποιημένη, εξουθενωτική προπαίδευση για τις εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

Είναι αυτονόητο ότι αυτό το σχολείο των «ίσων ευκαιριών» που θα πραγματοποιήσει η 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση,  δεν μπορεί να υπάρξει παρά σε κοινωνικές συνθήκες όπου οι ταξικές αντιθέσεις θα έχουν αμβλυνθεί, η φτώχια και η ανεργία θα είναι υπό εξαφάνιση και φυσικά η Παιδεία και η Υγεία θα είναι πρώτες προτεραιότητες.  Ειναι λοιπόν  αδυνατον, ο μαθητής  των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων να παρακολουθήσει την 12χρονη υποχρεωτική εκπ/ση σήμερα που από τα 14χρονια του για λόγους βιοποριστικούς αναγκάζεται να εργάζεται ταυτόχρονα με το σχολείο.  Τέτοιες περιπτώσεις είναι  πολύ συνηθισμένες  στα ΕΠΑΛ, μαθητές να μη παρακολουθούν συστηματικά η και να διακόπτουν το σχολείο, επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο διπλό αυτό ρόλο, γεγονός που αυξάνει την μαθητική διαρροή ακόμη περισσότερο.

Ο κ. Φίλης και αρκετοί συνεργάτες του με περίσσεια υποκρισία και αλαζονεία, υπόσχονται κατά καιρους εν μέσω μνημονίων και ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών να υλοποιήσουν την 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση!

 Διεκδικούμε άμεσα ,την καλυτέρευση των μορφωτικών και εργασιακών όρων μαθητών και εκπαιδευτικών, προσβλέποντας μεταβατικά στον στόχο που είναι η 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση σ ένα ενιαίο σχολείο, που θα περιλαμβάνει και τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης   και την δίχρονη προσχολική αγωγή.

·         Φραγμός στο νέο εργασιακό μεσαίωνα μέσω μαθητείας. Κατάργηση της πρόσφατης ρύθμισης  για την ΤΕΕ  (Δομή ΕΠΑΛ, τέταρτο έτος μαθητείας - τζάμπα εργασία για τους εργοδότες -πιστοποίηση, Μεταγυμνασιακά ΔΙΕΚ, κλπ.) και της υποχρεωτικής κινητικότητας των εκπαιδευτικών στη «μη τυπική» εκπαίδευση. Όχι στην ομαδοποίηση των τομέων με ετερόκλιτες ειδικότητες, να ξαναγίνουν οι τομείς όπως ηταν πριν από τον ν.4186/13.

·         Καμμιά μείωση οργανικών θέσεων – οργανικές τοποθετήσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς στη δημόσια εκπαίδευση. Καμμιά υποχρεωτική μετακίνηση  εκπαιδευτικού. Όχι στους εκπαιδευτικούς λάστιχο. Κανένα σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς και βιβλία.

·         Καμμιά συγχώνευση, κατάργηση τμημάτων, σχολείων, ειδικοτήτων. 20  μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις και 10 στα εργαστήρια. Αναβάθμιση και ανανέωση εργαστηριακού εξοπλισμού. Κάθε μαθητής/τρια να έχει δυνατότητα παρακολούθησης της ειδικότητας που επιλέγει στο ΕΠΑΛ της περιοχής του.

·         Επαγγελματικά δικαιώματα στους τίτλους σπουδών. Όχι στην κερδο­σκοπία των πιστοποιήσεων.

·         Να καταργηθεί η μαθητεία από το 4ο  μεταλυκειακό έτος των ΕΠΑΛ και αντ αυτής να διδάσκονται  μαθήματα ειδικότητας και εξειδίκευσης που αντικειμενικά δεν χωράνε στο ωρολόγιο πρόγραμμα του 2ης  ταξης του τομέα και της 3ης ταξης της ειδικότητας. Σε όποια ειδικότητα κρίνεται  απαραίτητο πρακτική άσκηση μια μέρα την βδομάδα, σε εναλλασσόμενους – διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, κατα την διάρκεια του 9/μηνης σχολικής χρονιάς, ετσι ώστε οι μαθητές του 4ου ετους εξειδίκευσης να αποκτούν πολύπλευρη επαγγελματική εμπειρία, βλέποντας στη πράξη τις θεωρητικές γνώσεις – πληροφορίες αλλά και τις επαγγελματικές δεξιότητες που διδάχθηκαν στο ΕΠΑΛ. Όχι στη κάλυψη κενών θέσεων εργαζομένων από μαθητευόμενους! Ο μαθητής είναι ασκούμενος και όχι εργαζόμενος!
   ·         Να μη απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο η ΤΕΕ, εκτός τυπικής εκπαίδευσης εν μέσω    μνημονίων και ακραίων νεοφιλελεύθερων συνθηκών,  βορά των μεγάλων Ι ΙΕΚ.

·         Να καταργηθούν άμεσα ολες οι δομές κατάρτισης των άλλων υπουργείων και  όλες οι τεχνικές & επαγγελματικές ειδικότητες να ενταχθούν μέσα στις δομές της εκπαίδευσης.

Η ΟΛΜΕ και οι ΕΛΜΕ, πρέπει να προετοιμαστούν για απεργιακές κινητοποιήσεις,  μόλις εμφανιστούν οι «προτάσεις του εθνικού διαλόγου» που θα διαλύουν κυριολεκτικά όλη την Β΄/θμια εκπαίδευση.
                                                                                  ΜΕ.Τ.Α   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ