ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ .ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

        Παρατηρήσεις – διαπιστώσεις

·         Μερική η ολική διάθεση εκπ/κων στα ΔΙΕΚ  μετά από απόφαση του περιφερειακού δ/ντη.

·         ΤΟ ΕΠΑΛ ως σχολική μονάδα ανήκει στη τυπική εκπ/ση και το μεταλυκειακό ετος – τάξη μαθητείας, ανήκει στη μη τυπική εκπ/ση (κατάρτιση)!

·         Δημιουργείται Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και συμμετέχει και ο περιφερειακός δ/ντης εκπ/σης.

·         ΜΑΘΗΤΕΙΑ, ένα διδακτικό έτος, 4 μέρες(28 ώρες) στον εργασιακό χώρο και 1(7 ώρες) στο εκ – ΕΠΑΛ, μαθήματα ειδικότητας. Προαιρετικά συνολικής διάρκειας 70 ωρών μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης. Με την πιστοποίηση πτυχίο επιπέδου 5.

·         Αμοιβή για την μαθητεία ίση με το 75% επί του κατωτέρου ημερομίσθιου ανειδίκευτου  Εργάτη.

·         Καταργούνται οι ΣΕΚ δημοσιές και ιδιωτικές, αλλά οι Δ ΣΕΚ μπορούν να λειτουργήσουν, για ενήλικες που δεν έχουν απολυτήριο λυκειου.

·         Οι εκπ/κοι της ΤΕΕ μπορούν να συμπληρώνουν ωράριο και σε άλλες σχ. Μονάδες πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης.

·         Μείωση του διδακτικού ωραρίου στους υπεύθυνους εργαστηρίων στα ΕΚ κατά                 2 ώρες, με κατώτερο  όριο τις 18 ώρες.

·         Πρακτικά δεν θα υπάρχει πραγματική μείωση παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, γιατί με περσινή ρύθμιση δεν δικαιούνται οι ΠΕ να γίνουν τυπικά υπεύθυνοι Εργαστηρίων ( ΕΧΟΥΝ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΕΚ) παρά μόνο άτυπα και δεν δικαιούνται την μείωση.   Μείωση ουσιαστικά έχουν μόνο οι ΤΕ.

·         Εκτός από τις γνωστές εξετάσεις για τα ΤΕΙ σχολές υπαξ/κων , αστυφυλάκων κλπ, 1% επί του αριθμού των θέσεων ανά τμήμα ΑΕΙ σε σχολές αντίστοιχες με τους τομείς.

·         Α΄τάξη , μείωση κατά δύο ώρες των μαθημάτων ειδικότητας σε σχέση με τώρα.  Η Β΄ταξη  μετατρέπεται σε τάξη τομέα και η Γ΄τάξη σε ειδικότητας. Αυτό πρακτικά επειδή οι περισσότεροι τομείς έχουν πολλές ειδικότητες, θα δημιουργήσει πάρα πολλές υπεραριθμίες  στους εκπ/κους, αλλά και θα υποβαθμίσει παιδαγωγικά τις ειδικότητες. Π.χ οι δυο μαζικότεροι τομείς, ο υγείας πρόνοιας και ο μηχανολογικός , ο υγείας  θα έχει 9 ειδικότητες και ο μηχανολογικός 5. Με δεδομένο ότι τα μαθήματα του τομέα είναι 21 ώρες (με τα περσινά δεδομένα), γίνεται αντιληπτό   ότι στη α. περίπτωση η κάθε ειδικότητα πέρα από κάποια λίγα κοινά μαθήματα θα συμμετέχει με 0 εως 1 μαθήματα. Επίσης πολλοί τομείς έχουν ομαδοποιηθεί   δλδ ενώ παλιά ήταν ξεχωριστά  τώρα είναι μαζί. Π.χ ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί, ενώ μέχρι φέτος κάλυπταν ο καθένας στη β΄τάξη και τις 21 ώρες τώρα θα έχουν τις μισές.

·          ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 60 – 70% ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ. ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΕ ΣΤΟ 4Ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ.

ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ  Ο ΦΙΛΗΣ ΣΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΣΕΙ  ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.