ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«Μοριοδότηση όσων έχουν διατεθεί για παροχή διοικητικού έργου »

  Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,

 Με βάση το χρονοδιάγραμμα για τις μεταθέσεις του 2017 που ανακοίνωσε το υπουργείο προβλέπεται:

α) Στις 17-3-2017 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.

 β) Από 20-03-2017 μέχρι και 22-03-2017 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Μετά από ερωτήματα αρκετών συν/φων σε σχέση με τη μοριοδότηση όσων έχουν διατεθεί για παροχή διοικητικού έργου σε Διευθύνσεις και Γραφεία Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης θέλουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α΄/4-12-2015), η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής: .
Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο, υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα.

Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται: στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπολογίζονται οι μονάδες που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον εκάστοτε τόπο της υπηρεσίας τους σχολική μονάδα και επιπλέον δύο (2) μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.

Όσοι λοιπόν έχουν διατεθεί με απόφαση του ΠΔΕ ή Δ/ντη ΔΔΕ για παροχή διοικητικού έργου μερικά ή ολικά σε Διευθύνσεις και Γραφεία Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης  δε λαμβάνουν τα 2 επιπλέον μόρια. Αυτό προκύπτει και από την απάντηση( Αρ. Πρωτ.:131957/Ε1 10-8-2016)  του υπουργείου σε σχετικό ερώτημα που είχε υποβάλλει  Δ/νση Π.Ε.

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο τα δύο επιπλέον μόρια δίνονταν μόνο για το σχολικό έτος 2010-2011, για όλα τα υπόλοιπα σχολικά έτη δε θα πρέπει να λαμβάνουν τις επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης.

 Καλούμε τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης  της περιοχής μας όπου έχει γίνει λάθος υπολογισμός μορίων να το διορθώσουν ( και αναδρομικά) και τους συναδέλφους, εφόσον χρειαστεί, να καταθέσουν σχετικές ενστάσεις.

Οι αιρετοί:

Κούστας Κώστας ΠΥΣΔΕ Ν.Αιτωλοακαρνανίας κιν 6945377725,e-mail: koustaskos@gmail.com  από τη Συμμαχία Καθηγητών

Λιάγκουρα Αλεξία ΠΥΣΔΕ Ν.Ηλείας κιν. 6972315655, e-mail: alexialiag@gmail.com από την Ενιαία Αγωνιστική Κίνηση

Μπουμπούλης Άγγελος ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαΐας κιν. 6937152508, e-mail: agboubou@gmail.com από το Μέτωπο Αντίστασης Εκπαιδευτικών

 Προς :

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Αιτωλοακαρνανίας , Αχαΐας ,  Ηλείας.

Περιφ/κη Δ/νση Π.Ε. και Δ.Ε Δυτικής Ελλάδας.