Πανάκριβα σχολικά κτίρια σε χέρια ιδιωτών

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)


Η προηγούμενη κυβέρνηση ξεκίνησε την κατασκευή 24 σχολείων με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ, που εγκαινιάζονται αυτή την περίοδο από τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Τι σημαίνει όμως κατασκευή σχολείων με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ;
Η κατασκευαστική εταιρεία ανέλαβε εξολοκλήρου την κατασκευή και την τεχνική διαχείριση των σχολικών μονάδων (φύλαξη τις ώρες που το σχολείο είναι κλειστό, καθαριότητα, τεχνική συντήρηση). Τα κεφάλαια προήλθαν από ίδιους πόρους (περίπου 5%) και τα υπόλοιπα από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (με επιτόκιο της τάξης του 7,25 - 8%), καθώς και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Jessica» (για την ανάπλαση των πόλεων).

Στη συνέχεια, η κατασκευαστική εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με την ανώνυμη εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» (ΚτΥπ), στην οποία συγχωνεύθηκε (ουσιαστικά καταργήθηκε) ο πρώην Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). Το ελληνικό Δημόσιο, μέσω της ΚτΥπ ΑΕ, ουσιαστικά «νοικιάζει» για 25 χρόνια τα κτίρια αυτά, τα οποία στην πορεία θα μεταβιβαστούν (αν δεν αλλάξει κάτι), κατά πλήρη κυριότητα, στο ελληνικό Δημόσιο. Σημειώνουμε ότι τα κτίρια αυτά, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή τους, δεν αποτελούν ιδιοκτησία της ΚτΥπ ΑΕ, όπως γινόταν με τα κτίρια που κατασκεύαζε ο πρώην ΟΣΚ. Αποτελούν περιουσία της κατασκευαστικής εταιρείας, όπου το Δημόσιο πληρώνει νοίκι για τη χρήση τους. Η εταιρεία είναι η αποκλειστική υπεύθυνη για όλα τα έργα συντήρησης και αντικατάστασης των εγκαταστάσεων του σχολείου, για όλο το διάστημα των 25 χρόνων, όπως προβλέπεται αναλυτικά στη σύμβαση με την ΚτΥπ ΑΕ.
Τα έξοδα που βαραίνουν την κατασκευαστική εταιρεία είναι για την κατασκευή και συντήρηση του σχολείου και την αποπληρωμή των τόκων του δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ φυσικά προσδοκά κέρδος από την εκμετάλλευση του ακινήτου, το οποίο πρακτικά βαραίνει γενικά τους εργαζόμενους και το λαό, μέσω του ενοικίου που πληρώνει το Δημόσιο (π.χ. περίπου 200.000 ευρώ το χρόνο για το ΕΠΑΛ Κερατσινίου για 25 χρόνια).