Να αναγνωριστεί ο χρόνος σπουδών για την εξέλιξη σε ΜΚ

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων, σας ενημερώνουμε πως το θέμα της αναγνώρισης των χρόνων σπουδών ως χρόνων υπηρεσίας για την εξέλιξη σε ΜΚ σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ήταν και είναι αίτημα της ΟΛΜΕ που έχει επικυρωθεί στα συνέδριά της και διεκδικείται από το Υπουργείο Παιδείας διαχρονικά.
Επιπρόσθετα από το 2004 το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ έχει προχωρήσει με μέλη του σε πιλοτική προσφυγή στην δικαιοσύνη για το θέμα .
Η προσφυγή αυτή έχει απορριφθεί πρωτόδικα και στις 8/2/2012 θα εκδικαστεί η έφεση.
Για την εξέλιξη της υπόθεσης θα σας ενημερώσουμε.