ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2015 για αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΟΛΜΕΚατά τη διενεργηθείσα διαλογή και καταμέτρηση βρέθηκαν: 410 Ψηφοδέλτια
Έγκυρα:375 και Λευκά – Άκυρα: 35
Ακολούθησε η διαλογή και μετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια που έλαβε κάθε παράταξη και οι σταυροί προτίμησης των υποψήφιων.
Έλαβαν:
Ανεξάρτητη Συνεργασία Καθηγητών (Α.Σ.Κ.) 174 ψηφοδέλτια
Δ.Α.Κ.Ε. Δ.Ε.: 157 ψηφοδέλτια
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 44 ψηφοδέλτια
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ οι σταυροί προτίμησης:

1.     Ανεξάρτητη Συνεργασία Καθηγητών (Α.Σ.Κ.) 174 ψηφοδέλτια
                            Σταυροί προτίμησης
Van Hattem Gerart                              20
Ασημακούλας Γιώργος                      17
Γκίζας Σταύρος                                     20
Γούργαρης Γιώργος                            19
Κακογιάννης Απόστολος                  19
Καλαϊτζίδου Παρασκευή                 23
Κίντας Παναγιώτης                             67
Κούστας Κωνσταντίνος                     85
Κουτσουμπίνα Ιωάννα                      27
Κριαράς Νικόλαος                              25
Κωνσταντακόπουλος Μιχαήλ        18
Λουκόπουλος Βασίλης                      20
Μανδέλλου Μαρία                             35
Μούρτου Νικολίτσα                           14
Παπαδημητρίου Γεώργιος               25
Πολιτοπούλου Παναγιώτα              59
Σμπόνια Μαρία                                    17
Στούμπος Αλέξανδρος                      40
Σφήκα Μαρία                                       30
Τέφας Σωτήρης                                    30
Τριάντη Αγνή                                        16
Τσάτσος Γιώργος                                 15
2.     Δ.Α.Κ.Ε. Δ.Ε. 157 ψηφοδέλτια
                            Σταυροί προτίμησης
Αντζουλάτου Ελένη                            24
Βασιλόπουλος Νεκτάριος                10
Καλογερής Δημήτριος                       37
Κατσαρός Κωνσταντίνος                  91
Κορακιανίτης Νικόλαος                   19
Κούρογλου Γεώργιος                         14
Κουφός Γεώργιος                                09
Μπέκος Αντώνιος                                43
Μυλωνάς Παναγιώτης                      33
Πανάς Επαμεινώνδας                        20
Παπαθανασίου Σωτήριος                07
Ραζή Παναγιώτα                                  22
Ρήγας Νικόλαος                                   63
Σταυρόπουλος Σπυρίδων                 15
3.    ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 44 ψηφοδέλτια
                            Σταυροί προτίμησης
Καραθανάση Ιωάννα                        11
Λάττα Ζέτα                                            14
Λιάκα Βεατρίκη (Βίκυ)                      15
Μαλάτου Σόφη                                    23
Μαργαρίτης Θόδωρος                      32
Φράγκος Αποστόλης                          04
Χούτα Βίκυ                                             07
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά γίνεται κατανομή των αντιπροσώπων που εκλέγονται για το 17ο συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε. ως εξής: Α.Σ.Κ. 2 αντιπροσώπους και Δ.Α.Κ.Ε.-Δ.Ε. 2 αντιπροσώπους.
Σύμφωνα με αυτήν την κατανομή των αντιπροσώπων και τους σταυρούς προτίμησης, εκλέγονται ως αντιπρόσωποι στο 16ο Συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε.:
Από την Α.Σ.Κ.: Κούστας Κώστας, Κίντας Πάνος
Από τη Δ.Α.Κ.Ε. Δ.Ε: Κατσαρός Κώστας, Ρήγας Νίκος
Οι υπόλοιποι από κάθε παράταξη σύμφωνα με την κατανομή των αντιπροσώπων είναι αναπληρωματικοί.