Ανακοίνωση της Α.Σ.ΚΣυναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Το σχέδιο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας για την παραπέρα διάλυση του Δημόσιου Σχολείου μπαίνει σε εφαρμογή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, Πώς; Με την ‘’Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας’’.
Ας δούμε, όμως, πιο συγκεκριμένα, την αναντιστοιχία των μεγαλόστομων διακηρύξεων με την τραγική πραγματικότητα.
·            ‘’Βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας’’ διατυμπανίζει το Υπουργείο.
·            Μείωση κατά 35% των δαπανών για την Παιδεία το διάστημα 2009-2014 και οικονομικός μαρασμός είναι η πραγματικότητα.
·            ‘’Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου’’ διακηρύσσει το Υπουργείο.
·            Το 20%, περίπου, των εκπαιδευτικών κάθε περιφέρειας, φέτος, υποχρεώνεται να περιφέρεται σαν ‘’πλανόδιος πωλητής’’ σε 2, 3, ακόμα και 5 σχολεία, για να καλύψει το πρόσφατα αυξημένο ωράριό του.

·            ‘’Ενίσχυση της διδακτικής διαδικασίας, προς όφελος των μαθητών’’ διαλαλεί το Υπουργείο.
·            Δραματική αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, στα επίπεδα της δεκαετίας του 1980.
·            ‘’Αναβάθμιση των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών’’ λέει το Υπουργείο.
·            Τεράστιος όγκος γραφειοκρατικής δουλειάς, με τόνους φωτοτυπικού χαρτιού και ερωτηματολόγια που θα πηγαινοέρχονται μεταξύ εκπαιδευτικών-γονιών και μαθητών προβλέπεται να διακινηθεί το προσεχές διάστημα.
·            ‘’Οι διαδικασίες της ΑΕΕ δεν ανατρέπουν το σχολικό πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου’’ διατείνεται ο Υπουργός.
·            Σημαντικός όγκος εργασίας εκτός εργασιακού ωραρίου, με απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες για υλοποίηση σχεδίων δράσης, ενδοσχολική επιμόρφωση και συναντήσεις με γονείς.
·            ‘’Η υλικοτεχνική υποδομή και οι οικονομικοί πόροι των σχολείων επαρκούν για την πραγματοποίηση των σχεδίων δράσης’’, σύμφωνα με το Υπουργείο.
·            Ο Πρόεδρος της εποπτεύουσας ‘’Ανεξάρτητης’’ Αρχής ( Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε ) θα αμείβεται με 62.400 ευρώ το χρόνο ( 5.200 ευρώ το μήνα )-ο Διευθυντής με 37.000 ευρώ το χρόνο-οι 25 επιστημονικοί συνεργάτες με 830.000 ευρώ το χρόνο. Σημαντική λεπτομέρεια : Ο νεοδιόριστος καθηγητής διδάσκει στις εσχατιές της χώρας με 680 ευρώ.
·            ‘’Η εποπτεύουσα Αρχή θα είναι Ανεξάρτητη’’, ορίζεται από την εγκύκλιο.
·            Ο πρόεδρος ορίζεται απευθείας από τον Υπουργό και αυτός διορίζει το υπόλοιπο συμβούλιο.
·            ‘’Η Αυτοαξιολόγηση είναι ακίνδυνη, σημαντικό κίνητρο για αυτοβελτίωση’’, υποστηρίζεται.
·            Η Αυτοαξιολόγηση είναι το ‘’κόκκινο χαλί’’, για να περάσει θριαμβευτικά η μονοπρόσωπη (Διευθυντής/Σχολικός Σύμβουλος) αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, με τις ποσοστώσεις, τη μισθολογική καθήλωση, την απόλυση, τις υπονομευμένες διαπροσωπικές σχέσεις στους Συλλόγους Διδασκόντων.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Στο 8ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ είχαν αποτυπωθεί με σαφή τρόπο οι θέσεις του κλάδου μας για την αξιολόγηση, όπου οριζόταν ότι :
·            Σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και όχι ο διοικητικός έλεγχος και η πειθάρχηση των καθηγητών.
·            Η αξιολόγηση πρέπει να συνδέεται με την ανάπτυξη ερευνητικών και πειραματικών δραστηριοτήτων στα σχολεία.
·            Βασικός συντελεστής της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η αυτοαξιολόγηση.
·            Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου πρέπει να είναι καθοδηγητικός-συμβουλευτικός-παιδαγωγικός.
·            Οι έννοιες ‘’αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου’’ και ‘’υπηρεσιακή κρίση’’ πρέπει να διαχωρίζονται με σαφήνεια.

Πρέπει, λοιπόν, να γίνει καθαρό σε όλους και όλες ότι πίσω από τις πομπώδεις και εντυπωσιακές διακηρύξεις των νομοθετημάτων και των εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας γίνεται προσπάθεια να κρυφτεί ένα μόνο : η ανάγκη υλοποίησης των όσων έχουν δεσμευτεί απέναντι στους Ευρωπαίους εντολείς τους ( ρητή δέσμευση για 11.500 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ δημοσίων υπαλλήλων μέσα στο 2014 ). Τα γεγονότα είναι αδιάψευστα . Δεν πρέπει να υπάρχει πλέον καμιά αυταπάτη. Ο μηχανισμός της αξιολόγησης θα προσπαθήσει να μεταφέρει όλα τα δεινά της δημόσιας εκπαίδευσης στις πλάτες του εκπαιδευτικού. Θα στηθεί ολόκληρη επιχείρηση προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για την καθημερινή κατεδάφιση της δημόσιας εκπαίδευσης όχι στην πολιτική που υπαγορεύεται από το Ευρωπαϊκό διευθυντήριο και υλοποιείται από την κυβέρνηση αλλά στον ‘’ανάξιο’’ και ‘’ανεπαρκή’’ εκπαιδευτικό. Επιπλέον, η εφαρμογή της αξιολόγησης το επόμενο διάστημα θα οδηγήσει μοιραία στη βίαιη κατηγοροποίηση των σχολείων, στη μεγαλύτερη υποβάθμιση και το μαρασμό τους. Οι πιο άμεσοι αποδέκτες όμως αυτής της διαδικασίας, αυτοί που θα υποστούν το σύνολο των συνεπειών της είναι οι ίδιοι οι μαθητές. Το ‘’νέο λύκειο’’ και η αξιολόγηση αποτελούν κομμάτια του ίδιου παζλ. Του σχολείου δηλαδή για τους λίγους και εκλεκτούς, με αποκλεισμό όσων προέρχονται από τα φτωχά λαϊκά στρώματα.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Στο αμέσως επόμενο διάστημα χρειάζεται να περάσει από τη διαδικασία της αξιολόγησης η πολιτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου. Και να κριθεί με απόλυτο τρόπο αντιδραστική και καταστροφική για την εκπαίδευση, τον εκπαιδευτικό και τη νέα γενιά.
                                                                                                                   18/1/2014                                                                                                                                                              
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ