ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η θέση ΔΑΚΕ Δ.Ε για την αξιολόγηση και την επιμόρφωση

Η θέση ΔΑΚΕ Δ.Ε για την αξιολόγηση και την επιμόρφωση (αυτές οι δυο έννοιες ταυτίζονται γιατί δεν μπορεί να υπάρξει αξιολόγηση χωρίς να έχει προηγηθεί η αντίστοιχη επιμόρφωση)

- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Α. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι η ψυχή του σχολείου και να εμπνέει και να καθοδηγεί το μαθητή. Θεωρούμε ότι είναι ο βασικός συντελεστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας και με το ζήλο του μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της άσχημης οικονομικής συγκυρίας.
Β. Δε μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να επικαλείται μεμονωμένα αρνητικά περιστατικά , που αφορούν μικρή μειοψηφία εκπαιδευτικών, για να επιβάλει ένα σχέδιο αξιολόγησης που πρωτίστως στοχεύει στη μισθολογική καθήλωση.
Γ. Οι εκπαιδευτικοί δε γίνονται καλύτεροι με τη μισθολογική τους καθήλωση, αλλά με τη συστηματική επιμόρφωση.
Τα βασικά του χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Π.Δ για την αξιολόγηση είναι τα εξής:
  • Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό
  • Υπάρχουν προκαθορισμένες ποσοστώσεις για τη μετάβαση από τον ένα βαθμό στον άλλο, με αποτέλεσμα να είναι δυνατόν να απορριφθούν συνάδελφοι, παρά τη θετική τους παρουσία στο χώρο του σχολείου. Ειδικά η μετάβαση από το βαθμό Γ στο βαθμό Β είναι Γολγοθάς, αφού το 30% δε θα προαχθεί , ανεξάρτητα από την επίδοση τους.
  • Επιβάλλεται ποινή παραμονής δύο ετών στον ίδιο βαθμό για τους συναδέλφους που χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκείς.
  • Ο βαθμός Α είναι στην πραγματικότητα άβατο για τους εκπαιδευτικούς, αφού τελικά μόνο το 15% θα φτάσει σε αυτόν. Αν εξαιρέσουμε τα στελέχη της εκπαίδευσης που τον κατέχουν ήδη λόγω θέσεως (Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης) και αυτοί που πιθανόν θα τον λάβουν ύστερα από την αξιολογική διαδικασία (Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων), ελάχιστοι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί θα έχουν αυτή τη δυνατότητα.
  • Η κρίση θα γίνεται από μονοπρόσωπα όργανα, με αριθμητική κλίμακα.
Η Δ.Α.Κ.Ε Δ.Ε εδώ και πολλά χρόνια έχει ταχθεί υπέρ της θεσμοθέτησης μιας αξιολόγησης με καθαρά παιδαγωγικά κριτήρια που θα αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών αλλά και του εκπαιδευτικού έργου. Στόχος αυτής της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι η καταγραφή των ελλείψεων, η επισήμανση προβλημάτων και η χάραξη μιας διορθωτικής πολιτικής που θα βελτιώνει το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αξιολόγηση αντικειμενική που δεν θα στηρίζεται στη κρίση μονοπρόσωπων οργάνων και στην οποία ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων θα είναι ουσιαστικός
Είναι προφανές ότι η προτεινόμενη αξιολόγηση δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει πρωτίστως δημοσιονομικές στοχεύσεις, επιδιώκοντας την περιστολή του μισθολογικού κόστους.
Γι αυτό το λόγο, δεν αποδεχόμαστε αυτήν την αξιολόγηση. 
-       ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Η Δ.Α.Κ.Ε Δ.Ε προτείνει την ίδρυση Σχολής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, που θα αναλαμβάνει τη συστηματική επιμόρφωση των συναδέλφων, έτσι ώστε να παραμένουν επιστημονικά επαρκείς, παρακολουθώντας και τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις. 
Οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται θα πρέπει να απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα, λαμβάνοντας πλήρεις αποδοχές. Η επιμόρφωση πρέπει να είναι συστηματική και να αφορά μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών. Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρακολουθήσουν μια τουλάχιστον ετήσια επιμόρφωση στη διάρκεια του υπηρεσιακού τους βίου. Επιπρόσθετα θα πρέπει να προβλέπονται ταχύρρυθμες επιμορφώσεις, ώστε η επιμόρφωση να είναι συνεχής.