ΙΔΡΥΣΗ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Μόνο ένα Γυμνάσιο καταργείται σε όλη τη χώρα , σύμφωνα με την ετήσια απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης που αφορά την “Ίδρυση λυκειακών τάξεων, μετατροπή γενικού λυκείου σε λυκειακές τάξεις και κατάργηση σχολικής μονάδας”.
Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει την   κατάργηση, από το σχολικό έτος 2016-2017, τουΗμερήσιου Γυμνασίου Σιταγρών   της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Σχετικά με τη συγεκριμένο σχολείο η εισήγηση τόσο της Διέυθυνσης ΔΕ Δράμας, όσο και του Δήμου που ανήκει το σχολείο ήταν να απαραμείνει σε λειτουργία το Γυμνάσιο.
Κατά το σχολικό έτος 2015-16 στο Γυμνάσιο  Σιταγρών φοιτούσαν 15 μαθητές.
Η ίδια υπουργική απόφαση προβλέπει επίσης
Α. Την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2016-2017, Λυ- κειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου προσαρτημένων στα Γυμνάσια της έδρας τους ως ακολούθως: