Α' ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας: ΟΧΙ στις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων

Το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι προχωρά σε επιπλέον καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 10112 /Δ4 – 30/1/2012 εγκύκλιό του. Φαίνεται ότι οι περσινές επεμβάσεις κρίθηκαν επιτυχείς και θα υπάρξει δεύτερος γύρος επεμβάσεων.
Οι περσινές συγχωνεύσεις και καταργήσεις έγιναν με κριτήριο μόνο τον αριθμό των μαθητών που φοιτούσαν στα σχολεία. Σήμερα προωθείται συγχώνευση σχολείων ακόμη και με κριτήριο τον κοινό προαυλισμό! Είναι προφανές ότι η λογική αυτή θα οδηγήσει σε σχολεία με πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών που θα είναι δύσκολο να διοικηθούν και συνεπώς να λειτουργήσουν.
Αυτό που προφανώς μετράει περισσότερο για το Υπουργείο είναι η μείωση των μονάδων άρα η μείωση του αριθμού των οργανικών θέσεων και κατά συνέπεια των εκπαιδευτικών που τις καλύπτουν, στο βωμό της μείωσης του μισθολογικού κόστους και με τη λογική «πρώτα η οικονομία» και όχι «πρώτα ο μαθητής».
Πολύ φοβούμαστε ότι ο «σχεδιασμός» του Υπουργείου θα εφαρμοστεί και σε μικρά σχολεία απομακρυσμένων περιοχών στην ορεινή ή νησιωτική περιοχή της χώρας, οδηγώντας είτε στη διακοπή φοίτησης πολλούς μαθητές είτε στην καλύτερη περίπτωση στην εσωτερική μετανάστευση για πολλές οικογένειες, φαινόμενα που βλέπουμε ήδη και στην περιοχή μας.
Το Προεδρείο της Α΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, έθεσε το θέμα σε προγραμματισμένες συναντήσεις με τον Προϊστάμενο ΔΕ Αιτ/νίας κ. Παλαιολόγο, με το Δήμαρχο ΙΠ Μεσολογγίου κ. Κατσούλη και την Αντιδήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ζιαμπάρα. Οι απόψεις όλων συγκλείνουν στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ανάγκη για περεταίρω συγχωνεύσεις – καταργήσεις μονάδων, πράγμα που θα αποτυπωθεί και στις εισηγήσεις τους προς το Υπουργείο.
Η Α΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας:
•    είναι αντίθετη σε κάθε νέα κατάργηση ή συγχώνευση σχολικής μονάδας στην περιοχή
•    καλεί τους Δήμους της περιοχής να φέρουν προς ψήφιση στα Δημοτικά Συμβούλια απόφαση για άρνηση συγχώνευσης και κατάργησης σχολικών μονάδων. Άλλωστε, όπως σαφώς περιγράφεται στη νομοθεσία, οι Δήμοι έχουν τον πρώτο λόγο για ιδρύσεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις σχολικών μονάδων
•    θα συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην κατεύθυνση εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας που αφορά στο συγκεκριμένο θέμα και που παρακάμφθηκε πέρυσι.
Η εκπαιδευτική κοινότητα δεν θα ανεχτεί ούτε και θα επιτρέψει καμιά συγχώνευση σχολικών μονάδων. Θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην εκπαίδευση ΟΛΩΝ.