Η ΔΑΚΕ ΔΕ για την αυτοαξιολόγηση

 

Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε διαχρονικά είχε τοποθετηθεί υπέρ της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Για τον λόγο αυτό η παράταξή μας υπερψήφισε μαζί με τις ΣΥΝΕΚ το σχέδιο αυτοαξιολόγησης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ επί Υπουργίας Γαβρόγλου.
Η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κάλλιστα θα μπορούσε να εφαρμόσει την αυτοαξιολόγηση του Γαβρόγλου και τότε πραγματικά θα είχε ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την αντίδραση των συναδέλφων των ΣΥΝΕΚ, που ήταν φανατικοί θιασώτες της αυτοαξιολόγησης Γαβρόγλου. Δυστυχώς, η Υπουργός Παιδείας επέλεξε να κατεβάσει άλλο σχέδιο αυτοαξιολόγησης, το οποίο-παρά τις μικρές διαφορές που έχει με το σχέδιο Γαβρόγλου- έδωσε τη δυνατότητα στην παράταξη των ΣΥΝΕΚ «να διαφύγει», λέγοντας ναι στην αυτοαξιολόγηση αλλά όχι στη συγκεκριμένη.
Επειδή η παράταξη της ΔΑΚΕ δεν είναι συνηθισμένη στις κυβιστήσεις, όπως οι άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις του χώρου, δηλώνουμε ότι:

  • Από θέση αρχής είμαστε υπέρ της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.
  • Η συγκεκριμένη αυτοαξιολόγηση, εφόσον υλοποιηθεί, δεν παράγει κάποιο δυσμενές αποτέλεσμα για τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες. Εάν στην πορεία της αυτοαξιολόγησης παρατηρηθεί οποιαδήποτε εκτροπή από το αρχικό σχέδιο, που θέτει σε κίνδυνο την εργασιακή ειρήνη των εκπαιδευτικών και την επιβίωση των σχολικών μονάδων, η ΔΑΚΕ Καθηγητών δεν έχει κανένα πρόβλημα να μεταβάλει άποψη και να καταγγείλει μία τέτοια μεθόδευση.

Θεατρική παράσταση

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 Η Α ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με την εισήγηση της ΟΛΜΕ, σας καλεί σε

έκτακτη Γενική Συνέλευση

την ερχόμενη Τρίτη 21/09/2021 και ώρα 18:00 στον προαύλειο χώρο του 2ου ΓΕΛ Μεσολογγίου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 22/09/2021 και ώρα 18:00

στον προαύλειο χώρο του 2ου ΓΕΛ Μεσολογγίου

με θέμα την αντίδραση του κλάδου στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Η ΓΣ θα γίνει με τήρηση όλων των μέτρων προστασίας κατά της νόσου COVID19.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης», με έδρα στην Αθήνα, Ερμού και Κορνάρου 2, όπως νομίμως εκπροσωπείται. 

                                                                                                                  ΠΡΟΣ

                                                           1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον:

                                                              α) Υπουργό Οικονομικών.

                                                              β) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

                                                              γ) Υπουργό Εσωτερικών.

                                                          2. Την Προεδρία της Κυβέρνησης (άρθρο 21 ν.4622/2019). 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ Ε.Λ.Μ.Ε. ΣΤΙΣ 05.09.2021 Αντιδρώντας: Στις ρυθμίσεις της εκδοθείσας με αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» κατ’εξουσιοδότηση του ν.4692/2020, σύστημα ρυθμίσεων που συμπληρώνει αυτό των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν. 4692/2020 και της κατ’εξουσιοδότησή του εκδοθείσας με αριθμό 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B' 140/20.01.2021) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», από κάθε διαδικασία και υλοποίηση των οποίων έχει προκηρυχθεί η από 08.02.2021 απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ, που γνωστοποιήθηκε νομοτύπως στους καθ’ων στις 8.2.2021 (όπως προκύπτει από την με αρ.11711Δ΄/08.02.2021 έκθεση επιδόσεως). 

Και λαμβάνοντας υπόψη -Ότι με τις ανωτέρω νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις ανατρέπεται πλήρως το μέχρι πρότινος ισχύον σύστημα αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και προγραμματισμού των δράσεών τους, ενώ για όλα τα ρυθμιζόμενα πλέον ζητήματα εκ των ανωτέρω νομοθετημάτων προβλέπεται η συμμετοχή εξωτερικών προσώπων φορέων (ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής  Ευθύνης κ.ο.κ) πλην του Συλλόγου Διδασκόντων, εξωτερική επέμβαση που λαμβάνει χώρα τόσο κατά τον συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, την επιλογή των τομέων λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ως διοικητικής και ως εκπαιδευτικής δομής, στους οποίους θα εστιάσουν οι προγραμματιζόμενες δράσεις, όσο και κατά την διαδικασία της εσωτερικής (αυτό)αξιολόγησης και πολύ περισσότερο της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και κατά την διαδικασία συντάξεως και αναρτήσεως των οικείων εκθέσεων. Η επέμβαση εξωτερικών φορέων στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων θίγει τον πυρήνα της αυτονομίας τους, κείται εκτός της διαχρονικής δομής και του τρόπου στοχοθεσίας και υλοποιήσεως των δράσεων των σχολικών μονάδων που προέρχονταν από τον ίδιο τον Σύλλογο Διδασκόντων, ως του πλέουν αρμοδίου, φύσει και θέσει, οργάνου να θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους και να σχεδιάζει τις αντίστοιχες δράσεις για την πρόληψη παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, εισηγούμενος ταυτοχρόνως τα μέτρα επίλυσής τους στο καθ’υλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με στόχο την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Οι οικείες συναφώς προβλέψεις στο μέτρο που άγουν σε ετεροκαθορισμό των στόχων των σχολικών μονάδων και προβλέπουν έξωθεν αυτών επεμβάσεις στην διαδικασία αυτό-αξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησής τους, θίγουσες τον πυρήνα της αυτονομίας τους, διακυβεύουν εν τέλει την αποτελεσματική εφαρμογή της βασικής αποστολής του Κράτους, όπως κατοχυρούται στο άρθρο 16 παρ.2 Συντ.: « 2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες». 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Την κήρυξη απεργίας-αποχής των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από την άσκηση των καθηκόντων τους που συνδέονται με τις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις της με αρ. αριθμ. αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εφαρμοστικών τούτης εγκυκλίων.                                                                                                        Σημειώνεται ότι, η ως άνω αποχή των εκπαιδευτικών λειτουργών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως που εκπροσωπούμε από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 559/2020, 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας. Λόγω του ότι από τις 8.2.2021 η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν.4692/2020 και της με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B' 140/20.01.2021) αποφάσεως της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες διατάξεις συμπληρώνονται με αυτές της με αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 υπουργικής αποφάσεως, η υποχρέωση υποβολής αιτήματος διεξαγωγής δημοσίου διαλόγου κατ’ άρθρο 94 ν.4808/2021 πριν την κήρυξη της παρούσας θα παρίστατο αλυσιτελής. Τούτο διότι, αφ’ενός μεν η παρούσα απεργία-αποχή συνδέεται με την ήδη προκηρυχθείσα από 8.2.2021 (ήτοι πριν την ψήφιση του ν.4808/2021) απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ και προκηρύσσεται με βάση την απόφαση που ελήφθη από την Γενική Συνέλευση των Προέδρων των Ε.Λ.Μ.Ε. στις 5.9.2021, αφ’ετέρου επειδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν προσκάλεσε την ΟΛΜΕ σε κανένα διάλογο για να συζητηθούν τα αιτήματά της, όπως αποτυπώνονται στην από 8.2.2021 εξώδικη γνωστοποίησή της. Άλλωστε η προσφυγή στην διαδικασία του δημοσίου διαλόγου του άρθρου 94 ν.4808/2021 δεν αφορά, ούτε καταλαμβάνει την περίπτωση απεργίας αποχής των υπαλλήλων από ορισμένα και μόνο καθήκοντά τους, αλλά αφορά αποκλειστικά στην περίπτωση απεργίας που επάγεται την μη προσέλευση των απεργών στον χώρο εργασίας τους και την πλήρη αποχή τους από όλα τα καθήκοντά τους. Ταυτόχρονα και για τον ίδιο λόγο, ήτοι το ότι η προκηρυσσόμενη αποχή των υπαλλήλων που εκπροσωπούμε αφορά συγκεκριμένα καθήκοντα και όχι το σύνολο τούτων, δεν απαιτείται εν προκειμένω ούτε η τήρηση του άρθρου 21 ν.1264/1982, όπως έχει αντικατασταθεί από τον ν.4808/2021 περί διαθέσεως προσωπικού ασφαλείας και ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας, αφού δεν συντρέχει ο δικαιολογητικός σκοπός για τον οποίο θεσπίστηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση στην περίπτωση της προκηρυσσόμενης με την παρούσα απεργίας-αποχής των εκπαιδευτικών που εκπροσωπούμε. 

 ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ                                                                                                                                           Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων πλήρων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, κηρύσσουμε απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις της με αρ. αριθμ. αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εφαρμοστικών τούτης εγκυκλίων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, υπηρετούντων με έννομη σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

 ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ 

Την κατάργηση της με αρ. αριθμ. αρ.108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4189) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εφαρμοστικών τούτης εγκυκλίων ως αντίθετων στο άρθρο 43 παρ.2 και 16 παρ.2 Συντ.. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ον αυτή απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεώς του.                                                                                                                                                                                                    Αθήνα, 13.09.2021 

  Η πληρεξούσια δικηγόρος                                                                                                                           ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Δικηγόρος,                                                                                           MJuris (Oxford)-ΑΜ ΔΣΑ 33498 Ηροδότου 17-Αθήνα,                                                                        Τ.Κ. 10674 Τ: 210-7228055,                                                                                                                          Ε: m.panagopoulou@mplawoffice.g

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Α.Ρ.ΕΝ)

                                         

Εκπαιδευτικοί, φοιτητές, γονείς και μαθητές σε ενιαίο αγωνιστικό πανεκπαιδευτικό μέτωπο, στον δρόμο του αγώνα, για να μείνει όρθιο το δημόσιο σχολείο!!

Διεκδικούμε

  • Ανοιχτά ασφαλή σχολεία με 15 μαθητές ανά τμήμα, ανασυγκρότηση της ύλης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας, πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικών – δωρεάν τεστ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – καμία σκέψη για συγχωνεύσεις και κλείσιμο
    τμημάτων – ενισχυτική διδασκαλία σε κάθε σχολείο.

  • Κατάργηση της ΕΒΕ – Να καλυφθούν τώρα όλες οι κενές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Καμία ανοχή σε ένα υπουργείο που λειτουργεί ως dealerτων ιδιωτικών κολεγίων! Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και καμία συζήτηση για πανελλαδικές εξετάσεις PISA σε ΣΤ Δημοτικού και Γ Γυμνασίου.
  • Κατάργηση όλων των αντιεκπαιδευτικών νόμων που μετατρέπουν το σχολείο σε ιδιωτική επιχείρηση, κατηγοριοποιούν τις σχολικές μονάδες και θα οδηγήσουν στο κλείσιμό τους. Συμμετέχουμε και πάλι μαζικά και δυναμικά στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας που επικαιροποιήθηκε και επαναπροκηρύχθηκε από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες.
  • Ανατροπή του νόμου Χατζηδάκη που απαγορεύει την απεργία και οδηγεί στο ηλεκτρονικό φακέλωμα των σωματείων και των συνδικαλιστών.
  • Αύξηση των δαπανών για τα δημόσια αγαθά (παιδεία και υγεία) και όχι για εξοπλισμούς και αστυνομία!
  • Αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν, ποιοτική, δημοκρατική εκπαίδευση όλων των παιδιώνενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο, που θα συνδυάζει τη γενική παιδεία, την ευρεία ανθρωπιστική μόρφωση με επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, που θα καλλιεργεί την ισόρροπη γνωστική, καλλιτεχνική, ηθική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, την κριτική – δημιουργική σκέψη, τα ιδανικά της αλληλεγγύης, τη συλλογικότητα.

ΩΣ ΕΔΩ!

ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΜΕ 12-09-2021: Ενημερωτικό για τις διαδικασίες αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

 Για τις διαδικασίες αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

   Το ΔΣ της ΟΛΜΕ  χαιρετίζει και πάλι τον νικηφόρο αγώνα που έδωσε ο κλάδος την προηγούμενη σχολική χρονιά, που απέτρεψε την υποβάθμιση και κατηγοριοποίηση των σχολείων μας! Συνεχίζουμε και διευρύνουμε το ποσοστό του 87% των σχολείων που μπλόκαραν στην πράξη την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Όσον αφορά στην τρέχουσα σχολική χρονιά σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α), η οποία σας είχαμε ενημερώσει ότι αναμενόταν.

Η ΟΛΜΕ δεσμευόμενη από την απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων (5/9/20), η οποία είναι σε ισχύ και  με βάση την οποία κηρύχθηκε απεργία – αποχή από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 2020) καθώς και τις εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις, αποφάσισε την συνέχιση της απεργίας αποχής, επικαιροποιώντας την  και στα σημεία που αφορούν  στις προβλέψεις της νέας ΥΑ.

Προς αυτή την κατεύθυνση:

Έχει ήδη δοθεί σχετική εντολή στη νομική σύμβουλο της Ομοσπονδίας, η οποία θα καταθέσει το σχετικό εξώδικο τη Δευτέρα 13/9. Με βάση την κείμενη νομοθεσία η ισχύς της απεργίας αποχής ξεκινά 4 μέρες μετά την κατάθεση του εξωδίκου. Μέχρι τότε, καλούμε τους/τις διευθυντές/ντριες των σχολείων να μην συγκαλούν συνεδριάσεις των συλλόγων και να σεβαστούν, όπως έκαναν και πέρυσι, τις συλλογικές αποφάσεις και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα του κλάδου. Αν συγκληθούν συνεδριάσεις αυτές τις μέρες, οι  ΕΛΜΕ πρέπει να παρέμβουν και να ζητήσουν την αναβολή τους.

Επιπλέον, έχει ήδη ζητηθεί από τη νομική μας σύμβουλο επίσημη γνωμοδότηση για τα όσα προβλέπονται για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων στον  ν.4823/21 (ΦΕΚ Α 136/3.8.2021). Τις αμέσως επόμενες μέρες θα υπάρξει αναλυτική σχετική ενημέρωση.

Άμεσα θα αποσταλούν το εξώδικο και η νέα δήλωση συμμετοχής των συναδέλφων/ισσών στην απεργία αποχή, την οποία θα καταθέτουν εκ νέου στο πρωτόκολλο του σχολείου τους. Καλούμε τις ΕΛΜΕ να προχωρήσουν σε ενημερωτικές συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων και των συναδέλφων. Χρησιμοποιώντας και την πείρα των προηγούμενων μαχών  δημιουργούμε τους όρους ώστε να μην υπάρξει απαρτία σε καμία συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων με θέμα την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων των ΕΛΜΕ από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου και Γενικής Συνέλευσης Προέδρων στις 25 Σεπτεμβρίου, τηρουμένων όλων των μέτρων για την υγειονομική προστασία των συμμετεχόντων/ουσών. Για τον τόπο και τις λοιπές λεπτομέρειες θα υπάρξει έγκαιρη επόμενη ενημέρωση.

Ανάλογα με τις εξελίξεις, ενδέχεται να συγκληθεί έκτακτη μονοθεματική ΓΣ Προέδρων πριν τις 25/9.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί όλους και όλες να δώσουν εκ νέου μαζικά τον αγώνα για την προάσπιση του δημόσιου σχολείου!

Καλούμε όλους και όλες να συμμετέχουν στην απεργία αποχή  και να μπλοκάρουν την υποβάθμιση και κατηγοριοποίηση των σχολείων μας!

 Συνάδελφοι,

η φετινή είναι άλλη μια χρονιά εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες. Το Υπουργείο Παιδείας, έχοντας προχωρήσει σε έγκαιρο σχεδιασμό από τις αρχές του έτους 2021, προχώρησε στην πρόσληψη χιλιάδων εκπαιδευτικών καλύπτοντας μεγάλο μέρος των αναγκών που υπάρχουν στη Δευτεροβάθμια και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι διορισμοί 11700 εκπαιδευτικών για τη φετινή χρονιά, ένα χρόνο μετά τους 3700 στην Ειδική Αγωγή, ικανοποίησαν αίτημα της πρώτης γραμμής διεκδικήσεών μας. Προφανώς καλύφθηκε μέρος μόνο των μεγάλων αναγκών που δημιούργησε το πάγωμα διορισμών των τελευταίων 10 και περισσότερων ετών. Συμπληρωματικά, πάνω από 25000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί διορίστηκαν στην Α φάση που ολοκληρώθηκε νωρίτερα από κάθε άλλη φορά και πριν καν ανοίξουν τα σχολεία. Συνολικά, σχεδόν 38000 εκπαιδευτικοί προσλήφθηκαν μέσα στον Αύγουστο και ενισχύουν από την αρχή της χρονιάς τα σχολεία μας, γεγονός που δεν έχει προηγούμενο. Η έγκαιρη στελέχωσή τους αποτελεί ένα ακόμη από τα πάγια και διαρκή αίτηματά μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Α.Σ.Κ (Ανεξάρτητη Συνεργασία Καθηγητών)

 Την προηγούμενη σχολική χρονιά ο κλάδος έδωσε δύο εμβληματικές απαντήσεις στην υπουργό παιδείας: τον Νοέμβρη του 2020 με το 95% της αποχής από τις εκλογές παρωδία για τους αιρετούς εκπροσώπους στα υπηρεσιακά συμβούλια και την Άνοιξη του 2021 με το 90% της συμμετοχής στην απεργία αποχή από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η συμβολή της ομοσπονδίας ήταν καθοριστική και συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη συσπείρωση του κλάδου σε μια δύσκολη πολιτικά και συνδικαλιστικά συγκυρία.

Οι συνάδελφοί μας επέστρεψαν στα σχολεία εδώ και μία εβδομάδα και το σχολείο που βρήκαν είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που άφησαν. Νόμος Χατζηδάκη που ουσιαστικά καταργεί το δικαίωμα της απεργίας, ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, ατομική αξιολόγηση , εφαρμογή της ΕΒΕ και αποκλεισμός χιλιάδων μαθητ(ρι)ών από τα δημόσια ΑΕΙ , απειλές για πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις σε όσους δεν «συμμορφωθούν προς τας υποδείξεις» , υπερεξουσίες διευθυντών, υποβάθμιση του σ.δ. , κατηγοριοποίηση σχολικών μονάδων και άλλα πολλά. Κοντά σ’ αυτά, τα σχολεία ενόψει πανδημίας ανοίγουν όπως έκλεισαν . Χωρίς δηλαδή κανένα ουσιαστικό μέτρο από όσα έχει προτείνει το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα εδώ κι ένα χρόνο. Χωρίς μείωση μαθητών ανά τμήμα, χωρίς επιπλέον προσλήψεις εκπαιδευτικών, χωρίς μαζικά τεστ και χωρίς ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας. Αντί γι αυτά η κυβέρνηση επιλέγει να διχάσει τον κλάδο σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους και να υποβάλει τους τελευταίους στην τιμωρία των 20€ ανά εβδομάδα, λες και με αστυνομικούς τρόπους μπορεί κανείς να πειστεί για την αξία του εμβολιασμού. Η κυβέρνηση επιλέγει τη γνωστή και προσφιλή της τακτική της ατομικής ευθύνης και λησμονεί ότι απευθύνεται σε έναν κλάδο που μαζί με τους υγειονομικούς το προηγούμενο διάστημα κράτησαν όρθια τα δημόσια συστήματα υγείας και παιδείας κι έδωσαν σημαντικό παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης με υψηλότατα ποσοστά εμβολιασμού που υπερβαίνουν το 80%.

Αυτός ο κλάδος αναμένει και τώρα από την ομοσπονδία μια συνεπή και μαχητική στάση απέναντι στην επίθεση που δέχεται. Αυτόν τον κλάδο δεν πρέπει να τον απογοητεύσει η συνδικαλιστική του ηγεσία. Δείχνει έτοιμος να δώσει μια ακόμη μάχη. Γι αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να δρομολογηθούν αμέσως οι διαδικασίες για γενικές συνελεύσεις και συνέλευση προέδρων προκειμένου να οργανωθεί η συνδικαλιστική μας απάντηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προτείνουμε συνέλευση προέδρων στις 18/9 με απόφαση για απεργία στις 25/9, και νέο κύκλο γενικών συνελεύσεων και συνέλευση προέδρων στη λογική παρατεταμένου και πολύμορφου αγώνα.

Η ΔΑΚΕ Α ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας για τα ολιγομελή

Τον Αύγουστο του 2018 η κυβέρνηση ΣΥΡΥΖΑ – ΑΝΕΛ προέβη σε επανακατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και επανακαθορισμό των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων με την Υπουργική Απόφαση 133529/ΓΔ4/7-8-2018 (δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3941Β/2018).

Άμεσα είχαμε θέσει υπόψη της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι το νέο σκληρότερο πλαίσιο ανέβαζε σε απαγορευτικά όρια τον αριθμό των μαθητών ώστε να μην χαρακτηρίζεται ολιγομελές ένα τμήμα, γεγονός που οδηγεί στο να απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες για την έγκριση λειτουργίας του.

Τα αποτελέσματα της εντελώς άστοχης παρέμβασης δεν άργησαν να γίνουν ορατά, καθώς από την πρώτη εφαρμογή το Σεπτέμβριο του 2018 και μετά, αντιμετωπίζουμε προβλήματα και διαμαρτυρίες, αφού η έγκριση ολιγομελών τμημάτων τόσο στα ΕΠΑΛ όσο και στα ΓΕΛ εναπόκειται πλέον στη διακριτική ευχέρεια και την καλή διάθεση των ανώτερων…

Επειδή το πρόβλημα διαιωνίζεται, καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:

Για το Μίκη

Η Ελλάδα θρηνεί την απώλεια ενός μεγάλου πατριώτη Έλληνα αλλά και ενός παγκόσμιου συμβόλου που με το τεράστιο μουσικό, κοινωνικό και πολιτικό του αποτύπωμα αφήνει παρακαταθήκη και κατεύθυνση εθνικής και ανθρωπιστικής πορείας για τις επόμενες γενιές. 

Μίκη Θεοδωράκη, ευγνώμονες για την προσφορά σου, κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ.


 

Συνεχίζονται οι υπηρεσιακές μεταβολές

 Μεσολόγγι, 29/8/2021

Συνάδελφοι,

μέσα στην καρδιά του Αυγούστου, κι ενώ είχε προηγηθεί η ανακοίνωση των χιλιάδων διορισμών, το Υπουργείο Παιδείας έδωσε εντολή να αρχίσουν πολύ πρόωρα οι διαδικασίες κάλυψης των λειτουργικών κενών των σχολείων της χώρας. Το πόσο εύστοχη ήταν η επιλογή ήδη το βιώνουμε και στην περιοχή μας, αφού τα κενά δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με κλειστά σχολεία.

Συμπληρωματικά, στις εκπαιδευτικές σελίδες αναφέρεται ότι το Υπουργείο έχει δώσει οδηγία στις ΔΔΕ να αναρτήσουν στην πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ τόσα κενά όσες και οι προσλήψεις αναπληρωτών. Είναι όμως γνωστό ότι τα κενά που υπάρχουν (ή θα υπάρξουν) είναι σαφώς περισσότερα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ΔΔΕ θα πρέπει να κάνει ανάρτηση «κάποιων» κενών κατά προτεραιότητα αφήνοντας για επόμενη φάση τα υπόλοιπα. Είναι μια τακτική που ακολουθούνταν και τα προηγούμενα χρόνια κατά την οποία, κατόπιν σχετικών οδηγιών, οι αναπληρωτές της Α φάσης κάλυπταν κενά στη λογική της ομαλής λειτουργίας των σχολείων και σε περιπτώσεις που υπήρχε περιθώριο γινόταν αργότερα βελτίωση της τοποθέτησης, πράγμα που δεν γνωρίζω πόσο εύκολο θα είναι φέτος αφού οι τοποθετήσεις γίνονται πλέον μέσω της πλατφόρμας…

Το πρόβλημα είναι απλά Μαθηματικά…

Στη χώρα μας υπάρχουν 7 τμήματα Μαθηματικών (και ακόμη 3 τμήματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, αλλά ας μην τα βάλουμε στην κουβέντα). Οι θέσεις στα 7 τμήματα ήταν φέτος 1421 και με βάση την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) οι εισακτέοι είναι τελικά 792. Αναλυτικά:


Στο Μαθηματικό Πάτρας η βάση ήταν 10618 μόρια. Ένας όμως θεωρούμενος «κακός» φοιτητής για το τμήμα αυτό, θεωρείται «καλός» για φοίτηση στο αντίστοιχο τμήμα στα Ιωάννινα. Πως το εξηγείτε αυτό;

Στο Μαθηματικό Καρλοβασίου (Σάμος) καλύφθηκαν οι …6 από τις 305 θέσεις, τα ίδια και στην Καστοριά (6 από 144). Μη βιαστείτε να πείτε ότι τα τμήματα δεν ήταν ελκυστικά αφού και στο Μαθηματικό Θεσσαλονίκης καλύφθηκαν οι 87 από τις 131 θέσεις! Παρεμπιπτόντως, πρώτη φορά τα Ιωάννινα έχουν τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής από όλα τα τμήματα αλλά με το «τέχνασμα» της χαμηλότερης ΕΒΕ καλύφθηκαν όλες οι θέσεις (255) την ίδια ώρα που στην Πάτρα έμειναν ακάλυπτες 86…

Συνεπώς, υπάρχει πρόβλημα…