Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ετοιμάζει το Υπoυργείο Παιδείας

Τέλος στα σχολεία πολλών ταχυτήτων ώστε να έχουν όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες βάζει το υπ. Παιδείας , δημιουργώντας Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) ,
Όπως είπε σήμερα η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου , μετά τη συνάντηση με το προεδρείο της ΓΣΕΕ «είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα και μια μεγάλη δέσμευση και αφορά τις θετικές δράσεις, την επιπλέον χρηματοδότηση, τα ειδικά προγράμματα σε περιοχές που υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην εκπαίδευση, όπως π.χ. είναι η Θράκη, η Πέλλα, η Ηλεία αλλά και οι υποβαθμισμένες γειτονιές των μεγάλων αστικών κέντρων όπως η Αθήνα».
Τι είναι οι ZEΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας)
Oι ZEΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) είναι σχέδια αντιμετώπισης της σχολικής αποτυχίας ανά γεωγραφική περιοχή.
Η μεγαλύτερη ανάγκη ορίζεται με βάση τις περιοχές με υψηλότερους δείκτες σχολικής αποτυχίας, σχολικής καθυστέρησης και εγκατάλειψης του σχολείου, χαμηλότερους δείκτες πρόσβασης στην Τριτοβάθμια.
Οι περιοχές με μεγαλύτερη ανάγκη είναι πχ. η Θράκη, η Πέλλα, η Β' Πειραιώς, η Ηλεία και οι υποβαθμισμένες περιοχές των αστικών κέντρων.
Oι ZEΠ ορίζονται με εκπαιδευτικά κριτήρια αλλά σύμφωνα με την εμπειρία και άλλων χωρών συμπίπτουν με τις λεγόμενες «δύσκολες» περιοχές, ιδίως στα υποβαθμισμένα προάστια των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο ποσοστό των ZEΠ, και κατοικούνται σχεδόν αποκλειστικά από λαϊκά στρώματα και ψηλά ποσοστά μεταναστών, τέλος σταδιακά χειροτερεύουν καθώς τα πλήττει η ανεργία και οι συνέπειές της. Αντίστοιχα συμπίπτουν με απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές όπου παρουσιάζονται μεταξύ των άλλων προβλήματα μειωμένου αριθμητικά μαθητικού πληθυσμού.
Τα σχολεία που θα μετατραπούν σε ΖΕΠ θα έχουν αυξημένα κονδύλια, υποδομές, ειδικά επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς που θα δεσμεύονται να παραμείνουν στο σχολείο για ένα ικανό διάστημα, καινούργιες μεθόδους διδασκαλίας κλπ.
Στις περιοχές ΖΕΠ δεν είναι τα κονδύλια μόνο για το σχολείο αλλά και για αντισταθμιστικές ενέργειες και υποδομές για την άνοδο του γενικότερου πολιτιστικού επιπέδου των υποβαθμισμένων περιοχών.

Πηγή: http://www.esos.gr

Ξεκινά η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Με νέα του εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας δίνει λύση στο πρόβλημα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και στην πρόσληψη καθηγητών με αντικειμενικά κριτήρια.
Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει μεταξύ άλλων:
Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) στόχο έχει πρωτίστως την υποβοήθηση των μαθητών με βάση τις πραγματικές ανάγκες και με διαφανείς αντικειμενικές διαδικασίες. Λόγω του επείγοντος του θέματος αποφασίζουμε τη λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της (γ) σχετικής Υπουργικής Απόφασης και τις εξής διευκρινίσεις:
1. Ως ημέρα έναρξης των μαθημάτων της ΠΔΣ ορίζεται η Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009.
2. Οι προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη κατά το σχολ. έτος 2009-2010, θα γίνουν από συμπληρωματικό πίνακα, ο οποίος θα συνταχθεί από τις Δ/σεις Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους δυνάμει της (δ) σχετικής Υπουργικής Απόφασης και στον οποίο θα καταταχθούν οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής, με βάση το βαθμό του πτυχίου τους. Οι ανωτέρω πίνακες, αφού συνταχθούν ανά ειδικότητα θα αναρτηθούν σε εμφανές σημείο στη Δ/νση Δ.Ε. και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ-Τμήμα Ε΄ ΠΔΣ. Η ανάθεση των ωρών διδασκαλίας θα γίνεται μέχρι εξαντλήσεως του 10ώρου για αποκλειστική απασχόληση ωρομισθίου στην ΠΔΣ και σε οποιαδήποτε Δ/νση Δ.Ε. ή του 11ώρου συνολικά για απασχόληση ωρομισθίου στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης. Το σύνολο των ωρών διδασκαλίας δηλώνεται υπεύθυνα από τον προσληφθέντα σε κάθε Δ/νση Δ.Ε..
3. Εφιστούμε την προσοχή όσον αφορά:
· Στην τήρηση των κριτηρίων για τη συγκρότηση τμημάτων ΠΔΣ (Κεφ. Δ΄- της εγκυκλίου 113321/Γ7/4-9-2008)
· Στην ανάρτηση, στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολείου που εφαρμόζει την ΠΔΣ, κατάστασης με τα λειτουργούντα τμήματα ΠΔΣ στη σχολική μονάδα, το ωράριο λειτουργίας τους, το ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων μαθητών σε κάθε ένα από αυτά, καθώς και το ονοματεπώνυμο των διδασκόντων καθηγητών. Στη συνέχεια θα ενημερώνεται ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου για τη λειτουργία της ΠΔΣ".

Η ΟΛΜΕ ζητάει διαφάνεια στην πρόσληψη ωρομισθίων

Η ΟΛΜΕ με επιστολή προς την νέα υπ. Παιδεία Αννα Διαμαντοπούλου ζητά να γίνουν οι προσλήψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη από τον Ενιαίο Πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων.
Όπως είναι γνωστό λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές πολλοί διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων προσέλαβαν με αδιαφανή τρόπο ωρομισθίους για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη.
Η νέα υπουργός, στην πρώτη της ουσιαστικά απόφαση, έδωσε εντολή στον Γενικό Διευθυντή Διοίκησης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κώστα Κουτρουμάνο να "παγώσει" κάθε διαδικασία για τη λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, προκειμένου να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για την σωτή λειτουργία των τμημάτων και την πρόσληψη των ωρομισθίων με αντικειμενικά κριτήρια και όχι με ρουσφετολογικές διαδικασίες.