Συμμετοχή της ΟΛΜΕ στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 5 Μαΐου

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ στην συνεδρίασή του την 28η/4/2010 αποφάσισε τη συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων ως εξής:

1.      Πραγματοποίηση της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας την 4η/5/2010 για το «πολυνομοσχέδιο» που κατέθεσε στη Βουλή η πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας, κάνοντας χρήση της εξουσιοδότησης που έχει δοθεί στο Δ.Σ. από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ.

2.      Συμμετοχή στη Γενική Απεργία (ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ) την 5η /5/2010 και στα απεργιακά συλλαλητήρια.

3.      Συμμετοχή στις Πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις πόλεις της χώρας.

ΟΛΜΕ: ΑΠΕΡΓΙΑ ενάντια στο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία

Σαφή και βέβαιη υποβάθμιση τόσο στους/τις εκπαιδευτικούς όσο και στην ίδια την εκπαίδευση θα επιφέρει, εφόσον ψηφιστεί, το σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού».
Επισημαίνουμε καταρχάς το γεγονός ότι η υπουργός Παιδείας έσπευσε να καταθέσει στη Βουλή το σχέδιο νόμου χωρίς προηγουμένως να το κοινοποιήσει στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, όπως είχε υποσχεθεί, αλλά και παρά την έκκλησή μας να μην κατατεθεί πριν προχωρήσει το Υπ. Παιδείας σε συλλογική διαπραγμάτευση με την ΟΛΜΕ.
Διατρέχοντας κανείς τις σελίδες του σχεδίου, ενός σχεδίου που περιλαμβάνει διατάξεις πολύ χειρότερες από εκείνες που είχαν δοθεί νωρίτερα στη δημοσιότητα, αντιλαμβάνεται την αιτία αυτής της τακτικής του υπ. Παιδείας.
Οι ρυθμίσεις που προτείνει το Υ. Παιδείας αγνοούν το σύνολο σχεδόν των αναγκαίων μέτρων για τη στήριξη και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και του έργου του (καθιέρωση ετήσιας επιμόρφωσης, μισθολογική, επιστημονική και εργασιακή αναβάθμισή του). Ευθυγραμμισμένες με το γενικότερο πνεύμα του προγράμματος σταθερότητας, οι προτάσεις του υπ. Παιδείας οδηγούν σε ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα:
·      Μέσα από το προτεινόμενο σύστημα διορισμών θεσμοθετεί μια πραγματική Οδύσσεια για τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς, που υποχρεώνονται σε ένα συνεχές κυνηγητό τίτλων σπουδών και μορίων, για να αποκτήσουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη δημόσια εκπαίδευση, από την οποία όμως μπορούν εύκολα πάλι να εξοστρακιστούν με τη λήξη της περιόδου δοκιμασίας.
·      Με τις σχετικές ρυθμίσεις η εκπαιδευτική προϋπηρεσία εξαφανίζεται μέσα σε ένα σύνολο ποικίλων μοριοδοτήσεων, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί, που έχουν προσφέρει επί πολλά χρόνια σημαντικές υπηρεσίες στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, να αντιμετωπίζονται ουσιαστικά ως «αναλώσιμο προϊόν».  
·      Η δημόσια εκπαίδευση μετατρέπεται σε ένα απέραντο πεδίο διαρκούς επιτήρησης και ελέγχου από το Υπ. Παιδείας με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, με πρόσχημα την «αξιολόγηση» και την «αξιοκρατία». Οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να εξελιχθούν σε στελέχη της εκπαίδευσης υποχρεώνονται να εμπλακούν σε διαδικασίες «αξιολόγησης» των συναδέλφων τους.
·      Προωθείται η καθιέρωση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της «αξιολόγησης» κάθε σχολείου, με συνέπεια να ανοίγει ο δρόμος για μια διαδικασία «διαπόμπευσης» σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών. Ανάλογες πρακτικές σε άλλες χώρες συνέβαλαν στη διεύρυνση των μορφωτικών ανισοτήτων και στη δημιουργία σχολείων διαφορετικών ταχυτήτων.
·      Διευρύνεται το καθεστώς της αστάθειας και της αβεβαιότητας ακόμη και των μόνιμων εκπαιδευτικών, καθώς οι θεωρούμενοι ως «πλεονάζοντες» εκπαιδευτικοί μπορούν, χωρίς τη θέλησή τους, να σταλούν σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.
·      Επιχειρείται η περαιτέρω ενίσχυση της χειραγώγησης των εκπαιδευτικών από την εκάστοτε εξουσία.
Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει το σχέδιο νόμου και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες μέσω της διαδικασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως άλλοτε προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας πρέπει να κατανοήσει ότι τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης δεν αντιμετωπίζονται με νόμους και ρυθμίσεις αντίθετες προς τα συμφέροντα της εκπαίδευσης, που επιβάλλονται εκβιαστικά από την εξουσία.
Διαφορετικά, θα αναλάβει το κόστος μια ακόμη αποτυχημένης εκπαιδευτικής «μεταρρύθμισης». 

Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλ/νίας: Ανακοίνωση για τη μηχανογράφηση των σχολείων


Κατά τις επισκέψεις στα σχολεία της περιοχής μας έχουμε επανειλημμένα έχει γίνει δέκτες δυσαρέσκειας και παραπόνων, τόσο από καθηγητές Πληροφορικής όσο και από διευθυντές σχολείων, για την ανάθεση των διοικητικών εργασιών του   σχολείου που απαιτούν τη χρήση υπολογιστή.

Στα  σχολεία  επικρατεί  η  λανθασμένη  αντίληψη  ότι  ο  καθηγητής  Πληροφορικής,  σε αντίθεση με όλες τις άλλες ειδικότητες, υποχρεούται, πέρα από  τα διδακτικά του καθήκοντα:
α)   να   ασχολείται   με  κάθε   εργασία   διοικητικής   φύσης   του   σχολείου,   η   οποία   απαιτεί υπολογιστή,  
β)  να  είναι  υπεύθυνος  του  εργαστηρίου  πληροφορικής,  
γ) να  επιλύει  κάθε τεχνικής φύσης πρόβλημα σε οποιονδήποτε υπολογιστή του σχολείου και αν παρουσιαστεί και
δ) να προσφέρει τη βοήθειά του και τη γνώση του σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή σε οποιονδήποτε στο σχολείο του τη ζητήσει.

Το πρόβλημα  είναι  ιδιαίτερα  έντονο  στα  Γυμνάσια  και  στα  Γενικά  Λύκεια  όπου  οι  καθηγητές Πληροφορικής  είναι  ένας  ή  το  πολύ δύο και ορισμένες φορές αναγκάζονται να εκτελούν εργασίες εκτός του πνεύματος ισότητας και δικαιοσύνης που με φροντίδα όλων μας, πρέπει να επικρατεί σε κάθε σχολείο.  

Ιδιαίτερα σήμερα, με τις πρόσφατες επιπρόσθετες ανάγκες των σχολικών μονάδων σε «πληροφορική υποστήριξη» σχεδόν το σύνολο των εργασιών γίνονται με εφαρμογές όπως το e-scool, η διαχείριση του οποίου δεν είναι μια απλή εργασία καταχώρισης στοιχείων σε μια βάση δεδομένων, αλλά απαιτεί καθημερινή πολύωρη εργασία, αφού αναφέρεται στο σύνολο των διοικητικών εργασιών και λειτουργιών του σχολείου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν ένας εκπαιδευτικός να απασχολείται με αυτό και παράλληλα να ασκεί με συνέπεια, πλήρως και επαρκώς τα διδακτικά και παιδαγωγικά του καθήκοντα.
Οι καθηγητές πληροφορικής διορίσθηκαν όπως και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι τους για να διδάξουν το γνωστικό τους αντικείμενο στο σχολείο και όχι ως τεχνικοί σύμβουλοι «επί παντός επιστητού». Είναι όπως όλοι οι συνάδελφοι μάχιμοι εκπαιδευτικοί και πρέπει να αφεθούν απερίσπαστοι να επιτελούν το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό τους έργο.
Είναι σαφές ότι οι πρόσφατες επιπρόσθετες ανάγκες των σχολικών μονάδων σε «πληροφορική υποστήριξη» είναι εκτός του πλαισίου αρμοδιοτήτων και ευθύνης των συναδέλφων πληροφορικής.
 Για τους λόγους αυτούς και με βάση τη πάγια θέση του κλάδου της ΟΛΜΕ και της ΠΕΚΑΠ,
θεωρούμε  επιβεβλημένη  την  παρέμβαση  της  Δ/νσης  Β/θμιας  Εκπ/σης  Ν.  Αιτωλοακαρνανίας προς  τα  σχολεία  του  νομού,  ώστε κατά  τη  διαδικασία  των αναθέσεων  εξωδιδακτικών καθηκόντων   στους   καθηγητές   των   σχολείων   να   τηρείται   η   αρχή   της   ισότητας   και   να εφαρμόζεται    η    κείμενη    νομοθεσία      για    να    αποφεύγονται    καταστάσεις    έντασης    και συγκρούσεων  στο  σχολικό  περιβάλλον  και  να  μην  αδικούνται  κατάφωρα  και  σε  μόνιμη  βάση καθηγητές συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

καλούμε το Υπουργείο Παιδείας:
Να θεσμοθετήσει μηχανογραφημένη γραμματειακή υποστήριξη σε επίπεδο σχολικής μονάδας με τη τοποθέτηση σε αυτή κατάλληλου διοικητικού προσωπικού. Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 19 του Ν.1566/85 ορίζεται σαφώς η αναγκαιότητα αυτή.  

Εισήγηση της ΟΛΜΕ προς τις Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ

ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ χαιρετίζει τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στις πανεργατικές 
και πανδημοσιοϋπαλληλικές απεργίες και στα συλλαλητήρια που οργανώθηκαν αυτή την περίοδο 
από τα συνδικάτα στη χώρα μας, για να εκφράσουμε την αντίδρασή μας σε αυτή την αντιλαϊκή 
πολιτική μονόπλευρης λιτότητας, ανηλεούς επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα και 
ξεθεμελιώματος των κατακτήσεων των εργαζομένων εδώ και ένα αιώνα! 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

AΠΕΡΓΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ.
Από το 2008 η κρίση ως απειλή μετατράπηκε το 2009 σε μείζον πρόβλημα πολλαπλών αδιεξόδων και το 2010 σε μείζονα εμπλοκή και σχετικό αδιέξοδο για τη χώρα μας. Οι κυβερνητικές ευθύνες, η πολιτική της Ε.Ε. το παιχνίδι διεθνών οργανισμών και διαφόρων οίκων, είναι συγκεκριμένα, ορατά και αδιαμφισβήτητα.
Βιώνουμε τη μεγαλύτερη επίθεση στα δικαιώματά μας μετά τη μεταπολίτευση. Οι πολιτικές που ακολουθούνται οδηγούν τους εργαζόμενους και την κοινωνία στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την ανασφάλεια, ενώ διατηρούν και αυξάνουν τα προνόμια των οικονομικά ισχυρών, των Τραπεζών και των επιχειρήσεων.
Τα πακέτα των μέτρων διαδέχονται το ένα το άλλο και όλα ρίχνουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους και την κοινωνία. Η εκτίμησή μας ότι τα μέτρα αυτά, εκτός από αντικοινωνικά και άδικα, είναι και αδιέξοδα για την οικονομία, γιατί οδηγούν σε ύφεση, επιβεβαιώνεται κάθε μέρα και περισσότερο.
Το κλείσιμο των επιχειρήσεων, οι απολύσεις, η αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας, η μείωση μισθών και συντάξεων, η παραπέρα απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις αλλά και η ακρίβεια, η μείωση του ΑΕΠ είναι το αποτέλεσμα αυτών των επιλογών.
Η χώρα πλέον βρίσκεται προ των πυλών του ΔΝΤ με ότι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Νέο σκάνδαλο σε εξέλιξη στην εκπαίδευση ...με την προφανή συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας;;


Οι επιχειρηματίες της εκπαίδευσης, αφού πλούτισαν στις πλάτες χιλιάδων αδιόριστων εκπαιδευτικών στήνοντας τα τελευταία 2 χρόνια μια φάμπρικα με σεμινάρια ειδικής αγωγής, υφαρπάζοντας από 1500 έως 2500 ευρώ από τον κάθε αδιόριστο εκπαιδευτικό έρχονται σήμερα να ξαναστήσουν παρόμοια φάμπρικα με αφορμή την πρόθεση του Υπουργείου να εισάγει με το πολυνομοσχέδιο το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ). Σχετικά με το ΠΠΔΕ το πολυνομοσχέδιο αναφέρει τα εξής:

ΟΛΜΕ: ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε το παρακάτω πρόγραμμα απεργιακών κινητοποιήσεων:

1.      Συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 22/4 και στα συλλαλητήρια  
2.      Συμμετοχή στα συλλαλητήρια στις 27/4 σε όλη την Ελλάδα
3.      Συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις της 1ης Μάη
4.      24ωρη Απεργία στις 4/5 μαζί με τη ΔΟΕ για να μην κατατεθεί το «πολυνομοσχέδιο» του Υπουργείου Παιδείας
5.      Γ.Σ. των ΕΛΜΕ το επόμενο διάστημα για συζήτηση και ενημέρωση πάνω στις επιπτώσεις των μέτρων του Προγράμματος Σταθερότητας, του «πολυνομοσχεδίου» του Υπ. Παιδείας και του Ασφαλιστικού και τη στήριξη των παραπάνω κινητοποιήσεων
6.      Νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ 4 και 5/5 και Γ.Σ. Προέδρων των ΕΛΜΕ στις 6/5 στην οποία θα αποφασιστεί η κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων από τις 14/5. 
·         Για να ακυρωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης
·         Όχι στον εργασιακό μεσαίωνα
·         Όχι στην περικοπή μισθών και συντάξεων
·         Όχι στη διάλυση του Ασφαλιστικού συστήματος
·         Όχι στο «πολυνομοσχέδιο» του Υπουργείου Παιδείας
·         Όχι στο πρόγραμμα σταθερότητας

ΟΛΜΕ: Αντίδραση στο πολυνομοσχέδιο

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς σε συγκέντρωση έξω από το 
Υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι, την Πέµπτη 15 Απριλίου στις 12 το µεσηµέρι, 
προκειµένου να διαµαρτυρηθούν για τις ρυθµίσεις του πολυνοµοσχεδίου που 
κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας (προσλήψεις, εργασιακά εκπαιδευτικών κ.λπ.), αλλά 
και για τη συνολική επίθεση που δέχεται η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί από την 
πολιτική που ασκείται και το πρόγραµµα σταθερότητας µε τις περικοπές δαπανών, 
µισθών και εργασιακών δικαιωµάτων. 

Σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με τον παραπλανητικό τίτλο
«αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού», το ΔΣ της ΟΛΜΕ διαπιστώνει ότι:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ