Αγωνιστές παιδαγωγοί μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες

Αγωνιστές παιδαγωγοί μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες

Παρ' όλες τις πολύ δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην κοινωνία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, από την πρώτη στιγμή μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων μπήκε στη μάχη, προκειμένου να σταθούμε δίπλα στους μαθητές μας. Το μυαλό μας βρίσκεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μας, συνολικά η λαϊκή οικογένεια. Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στους μαθητές μας της Γ' Λυκείου που με τις παλινωδίες της κυβέρνησης και τις αντικρουόμενες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας έχουν φτάσει στην τραγική κατάσταση να μην ξέρουν ούτε πότε θα δώσουν πανελλαδικές ούτε με τι όρους ούτε σε ποια ύλη για κάθε μάθημα.
Η είσοδος στην πλατφόρμα της τηλεκπαίδευσης έχει γίνει ανέκδοτο
Χιλιάδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα κάνουμε σοβαρή προσπάθεια μέσω της τηλεκπαίδευσης να στηρίξουμε ψυχολογικά και μαθησιακά τους μαθητές μας, να μη χάσουν την επαφή τους με το σχολείο, τα αντικείμενα των μαθημάτων, αλλά και τις παρέες, τη συζήτηση, την κοινωνικοποίηση που προσφέρει η σχολική ζωή. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο χώρο των εκπαιδευτικών πρωτοστάτησαν. Σε αυτήν την προσπάθεια υπάρχουν τεράστια εμπόδια, με ευθύνη του υπουργείου και συνολικά της κυβέρνησης:

Ανοιχτή επιστολή προς την Πολιτεία, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές


Ζούμε μια δύσκολη συγκυρία με περιοριστικά μέτρα που μας αναγκάζουν να απομακρυνθούμε από τις εργασίες μας, τους φίλους και τους γνωστούς, τους συμμαθητές και τους συναδέλφου μας. Η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί σε αυτό το ρευστό, ακόμη, περιβάλλον.
Με κλειστά τα σχολεία, η τηλεκπαίδευση ήταν το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουμε την επαφή μας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές κλήθηκαν από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουν τρόπο επικοινωνίας. Οι δυσκολίες ήταν πολλές και αναμενόμενες. Θα τις παρουσιάσουμε ψύχραιμα και μία - μία, άλλωστε οι περισσότερες είναι γνωστές σε όλους.
Τα σχολεία δε διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για να υποστηρίξει την καθημερινή αλλά και την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Κανένα σχολείο, εκτός αν είχε αναλάβει το ίδιο πρωτοβουλία, δεν διαθέτει εξοπλισμό τηλεδιασκέψεων. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο για να μπορεί να καλυφθεί από τα χρήματα της επιχορήγησης χωρίς να λειτουργήσει αυτό εις βάρος άλλων προμηθειών…
Εκπαιδευτικοί και μαθητές, κυρίως οι δεύτεροι, δεν διαθέτουν υπολογιστή που να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις. Ακόμη κι αν διαθέτουν, οι οικογενειακές ανάγκες καθιστούν έτσι κι αλλιώς δύσκολη την ταυτόχρονη χρήση του από όλα τα μέλη.
Εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν έχουν εκπαιδευτεί ποτέ στη χρήση παρόμοιων εργαλείων. Όμως ούτε έχουν αναληφθεί αντίστοιχες πρωτοβουλίες επιμόρφωσης στο παρελθόν ούτε αυτά τα σύγχρονα εργαλεία διδάσκονται στο σχολείο και το μάθημα της Πληροφορικής είναι απόλυτα υποτιμημένο από την Πολιτεία. Τι ειρωνεία αλήθεια! Η Πληροφορική, η επιστήμη που βάλλεται όσο καμιά άλλη στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ανεξαρτήτως κυβέρνησης, σήμερα καλείται να δώσει ΚΑΙ ΘΑ ΔΩΣΕΙ τη λύση στο πρόβλημα που βιώνουμε…
Πουθενά στον κόσμο δεν είναι δυνατή η χρήση εργαλείων αν δεν γίνει εγκαίρως η στοιχειώδης επιμόρφωση.

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
(Διαδικασίες - Προθεσμίες)

Αρ.Πρωτ.39109/Ε3/19-03-2020/ΥΠΑΙΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ & Β’
----------
Πληροφορίες (Π.Ε.): Α. Γιαννόπουλος
Τηλ.: 210 344 2364
e-mail: t09ppe2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες (Δ.Ε.) : Ε. Λάππα
Τηλ.: 210 344 2271
e-mail: t09pde2n(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Όπως ήδη γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-05-2016), ορίζεται ότι:
«2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής: «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».
Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται από την πρώτη (1η ) έως και τη δεκάτη (10η ) Απριλίου.
Κατά το παρόν έτος ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων παραίτησης είναι
 η 1η Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή.
Ανάκληση αίτησης παραίτησης λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.Α’).
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Ασύγχρονη...επαφή του Υπουργείου Παιδείας με την εκπαιδευτική πραγματικότητα!

  Ασύγχρονη...επαφή του Υπουργείου Παιδείας
με την εκπαιδευτική πραγματικότητα!
  • Χιλιάδες συνάδελφοί μας προσπαθούν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Το σύστημα του Υπουργείου δε λειτουργεί, “πέφτει” συνεχώς ή “σέρνεται”. Σε πολλές πόλεις της χωράς υπάρχει συνολικό πρόβλημα με τις ταχύτητες σύνδεσης του internet!!
  • Χιλιάδες συνάδελφοι μας που έχουν καταφέρει να εγγράφουν, ουσιαστικά, δεν μπορούν να δουλέψουν ούτε με τις ασύγχρονες πλατφόρμες γιατί το σύστημα είναι υπερβολικά αργό ή τους «πετάει έξω». Με τη σύγχρονη ούτε λόγος να γίνεται.
  • Πολλοί γονείς δεν μπορούν να πάρουν κωδικούς από το Σχολικό Δίκτυο. Και αν πάρουν μετά δεν τους αναγνωρίζει το σύστημα Π.χ. στην πλατφόρμα e-me όταν στέλνεις πρόσκληση για να γίνεις μέλος.
  • Καμία πρωτοβουλία δεν έχει παρθεί από το Υπουργείο για τους μαθητές που δεν έχουν τα τεχνικά μέσα για την ισότιμη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (γρήγορο internet, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, tablet κ.α.).

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ

 

κατάλογος.jpg

Πρόταση της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών στα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ!
ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ!
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Δίνουμε όλοι τη μάχη έτσι ώστε να σταθούμε δίπλα στους μαθητές μας, να συμβάλουμε με κάθε δυνατό τρόπο στη μαθησιακή, κοινωνική και ψυχολογική στήριξή τους. Ειδικά για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου η κατάσταση είναι τραγική, αφού με τις αλλεπάλληλες και αντικρουόμενες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών έχουν φτάσει στο σημείο να μη ξέρουν ούτε πότε θα δώσουν πανελλαδικές, ούτε σε ποια ύλη για κάθε μάθημα.
Δίνουμε τη μάχη και ταυτόχρονα απαιτούμε όλα τα απαραίτητα μέσα για να τα καταφέρουμε!
Στη μέχρι τώρα εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης αποτυπώνονται τραγικές δυσκολίες, που πρέπει με ευθύνη της κυβέρνησης να λυθούν άμεσα:

Η ΑΡ.ΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ,ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
 Ευχόμαστε τις δύσκολες αυτές ώρες υγεία και δύναμη στις οικογένειες σας.!                           Ζούμε πρωτόγνωρες μέρες, βγαλμένες από δυστοπικό μυθιστόρημα και η κοινωνία  δοκιμάζεται πολλαπλά, σε όλα τα  επίπεδα.
Η αποκάλυψη των ημερών είναι ότι το δημόσιο σύστημα υγείας που εξαϋλώθηκε στα χρόνια της σκληρής νεοφιλελεύθερης επίθεσης και των μνημονίων, δεν επαρκεί για να υποστηρίξει τον χειμαζόμενο λαό. Παρατηρούνται τραγικές ελλείψεις σε ΜΕΘ (6 κλίνες ΜΕΘ ανά 100.000 κατοίκους!), νοσοκομειακούς γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και ιατροφαρμακευτικό υλικό. Και πως αλλιώς, άλλωστε, αφού τα τελευταία 10 χρόνια έχουν κλείσει νοσοκομεία και συγχωνευτεί μονάδες, δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, κι έχουν μειωθεί δραματικά οι δαπάνες στην δημόσια υγεία όπως και στην παιδεία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Για την κατάσταση στα σχολεία και την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με την εξ αποστάσεως διδασκαλία!
Η αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη οδήγησαν στο κλείσιμο όλων των σχολείων της χώρας, για δύο εβδομάδες. Εκατοντάδες σχολικές μονάδες είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους αρκετές ημέρες νωρίτερα. Η διάρκεια και η ένταση των μέτρων δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε αυτή τη φάση, αλλά σίγουρα θα έχει επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην ψυχολογία των μαθητών, ειδικά αυτών που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και στην περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των λαϊκών οικογενειών.

Ανησυχητικά ευρήματα για τη σχέση των μαθητών με το διαδίκτυο

Ανησυχητικά ευρήματα για τη σχέση των μαθητών με το διαδίκτυο
Τεράστια κενά στην ενημέρωση των μαθητών σε θέματα που άπτονται της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου αποκαλύπτει η έρευνα που δημοσίευσε πρόσφατα το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ). Η έρευνα έγινε με την έγκριση του υπουργείου Παιδείας, σε δείγμα 14.000 μαθητών ηλικίας 10-17 ετών. Πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 2018, σε 400 σχολεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου Κρήτης, της Πάτρας και της Λάρισας, με τη μορφή ανώνυμου online ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από τα παιδιά κυρίως στο μάθημα της Πληροφορικής.
Από τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς την απουσία του σχολείου στο συγκεκριμένο θέμα. Η πλειοψηφία των παιδιών (58%) δηλώνει ότι έμαθε μόνο του να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και μόλις ένα 4% δηλώνει ότι έμαθε να το χρησιμοποιεί στο σχολείο από κάποιον εκπαιδευτικό. Στην ερώτηση «σε ποιον θα απευθυνθείς στην περίπτωση που σου συμβεί κάτι διαδικτυακά», μόλις το 3% απάντησε ότι θα απευθύνονταν σε κάποιον εκπαιδευτικό. Λογική συνέπεια των παραπάνω είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των παιδιών αγνοεί τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο, θεωρεί ότι γνωρίζει πώς να το χρησιμοποιεί με ασφάλεια και μόνο το 12% δηλώνει λίγο ή καθόλου ενημερωμένο.

Επιφανειακή επαφή με ψηφιακές δεξιότητες στην Πληροφορική

Επιφανειακή επαφή με ψηφιακές δεξιότητες στην Πληροφορική
 «Τι μαθαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο»
 Με αφορμή την πρόσφατη έρευνα του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ),που αναφέρεται στο μάθημα της Πληροφορικής και το πώς αυτό διδάσκεται στο σχολείο. Για το μάθημα της Πληροφορικής  Παιδείας και Ερευνας της ΚΕ του ΚΚΕ.
Παραθέτουμε τη συνέντευξη με τον Διονύση Γεωργόπουλο, καθηγητή Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση :
Το σχολείο δεν σκύβει ουσιαστικά πάνω στους κινδύνους του διαδικτύου
-- Τα αποτελέσματα της έρευνας του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ δείχνουν ότι οι μαθητές σε ένα μεγάλο ποσοστό αγνοούν τους κινδύνους του διαδικτύου και το πώς να προστατευτούν από αυτούς. Με δεδομένο όμως ότι εδώ και πολλά χρόνια τα παιδιά διδάσκονται Πληροφορική σε όλες τις τάξεις από την Α' Δημοτικού, πώς δικαιολογείται να παρατηρούνται τέτοια αποτελέσματα στην έρευνα;
-- Το υπουργείο Παιδείας αρχικά προώθησε τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου στους μαθητές με πλήρη εξωραϊσμό τους και συνειδητή απόκρυψη των κινδύνων. Παλιότερα, όταν ο εκπαιδευτικός «άνοιγε» τέτοια ζητήματα αντιμετωπιζόταν ούτε λίγο ούτε πολύ σαν γραφικός. Σήμερα πια, το σχολείο, πάλι με ευθύνη διαχρονικά των κυβερνήσεων, ασχολείται με το ασφαλές διαδίκτυο, κυρίως μέσω κάποιων εκδηλώσεων και προγραμμάτων, των οποίων το περιεχόμενο είναι πολλές φορές αμφισβητούμενο ή που απλώς καταγράφουν καταστάσεις και χρησιμοποιούνται στη γενικότερη πολιτική τού να απευθυνθείς τηλεφωνικά σε κάποιο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ ΚΑΘΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ ΚΑΘΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 783 – 10.3.2020) καθορίστηκαν τα μέτρα
πρόληψης για τη διασπορά του νέου κορονοϊού COVID-19. Προβλέπεται η
«προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το
χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020… όλων των σχολικών μονάδων».
Παρά τα όσα καθορίζει η ΚΥΑ, σε διάφορες περιοχές της χώρας, Διευθυντές
Σχολικών μονάδων, Διευθυντές Εκπαίδευσης αυθαιρετούν και είτε καλούν τους
συναδέλφους να παραβρίσκονται στα σχολεία εκ περιτροπής (π.χ. Αιγάλεω), είτε
καλούν Σύλλογο Διδασκόντων για να καθορίσουν τις αρμοδιότητες και την
παρουσία των εκπαιδευτικών στα Σχολεία (π.χ. Αργοσαρωνικός), είτε απαγορεύουν
τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών (π.χ. Χίος, Δωδεκάνησα, Σάμος, κλπ).

ΠΑΜΕ: Ανακοίνωση για το Μεταναστευτικό - Προσφυγικό

ΠΑΜΕ: Ανακοίνωση για το Μεταναστευτικό - Προσφυγικό

05/03/2020 - 17:24
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο εγκλωβισμός χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του Αιγαίου και στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, αναδεικνύουν με τον πιο δραματικό τρόπο, τη βαρβαρότητα των ιμπεριαλιστικών οργανισμών, ΕΕ και ΝΑΤΟ και της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης που συμμετέχει ενεργά σε αυτούς.
Είναι αυτοί που διαλύουν χώρες και ξεριζώνουν λαούς ολόκληρους και μετά εγκλωβίζουν τα θύματά τους σε κάθε είδους «φυλακή». Είναι αυτοί που δίνουν αέρα στα πανιά της τούρκικης άρχουσας τάξης και της κυβέρνησης του Ερντογάν, για να χρησιμοποιούν τους πρόσφυγες κάθε χώρας ως όχημα  προκειμένου να προωθούν τα δικά τους συμφέροντα και να παίζουν τα δικά τους γεωπολιτικά παιχνίδια στην περιοχή.
Είναι υπεύθυνοι για τις εκατόμβες των νεκρών μεταναστών και προσφύγων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και μικρά παιδιά, για την έκθεσή τους σε όλο και πιο επικίνδυνους δρόμους διαφυγής, για την ένταση της εκμετάλλευσής τους από τους διάφορους «διακινητές» που κερδοφορούν πάνω στο υστέρημα των δυστυχισμένων ανθρώπων.

Οψεις της ταξικής διαφοροποίησης στο εκπαιδευτικό σύστημα

Οψεις της ταξικής διαφοροποίησης στο εκπαιδευτικό σύστημα
Μεγάλη συζήτηση γίνεται τα τελευταία χρόνια, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, για το ποια θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση των αλλαγών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πρέπει να «εκμοντερνιστεί» η εκπαίδευση με «ελάφρυνση» των μαθητών και αντικατάσταση της «αυστηρής παραδοσιακής ύλης» με «σύγχρονες δεξιότητες», ή όχι; Είναι η Αστρονομία, τα Λατινικά, η Γεωμετρία, τα Αρχαία Ελληνικά κ.ά., άχρηστα σε μια σύγχρονη κοινωνία και γι' αυτό πρέπει να αντικατασταθούν από καλή γνώση πρακτικών μαθηματικών και «power-point»; Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

STEM και Εκπαίδευση

STEM και Εκπαίδευση: Με ποιους όρους και ποιες αλλαγές;
Τα τελευταία χρόνια, στη χώρα μας και διεθνώς, έχει ανοίξει μια συζήτηση γύρω από την ανάγκη αναμόρφωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικών στο σχολείο, τη διαμόρφωση δεξιοτήτων πάνω σε τεχνολογικά επιτεύγματα και μέσω αυτών των επιτευγμάτων, το ρόλο που θα παίξουν η Γενική Παιδεία και μια σειρά από επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα, τη σχέση που έχει αυτή η διαδικασία με την πορεία της οικονομίας. Σε αυτή τη συζήτηση κεντρικό ρόλο έχει το STEM. Είναι ενδεικτικό πως επιστημονικές ενώσεις, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια εντείνουν την οργάνωση σχετικών ημερίδων και προγραμμάτων (επιμορφωτικών και άλλων).
Το STEM, ακρωνύμιο από τα Science (Θετικές Επιστήμες), Technology (Τεχνολογία), Engineering (Μηχανική) και Mathematics (Μαθηματικά), είναι μία μεθοδολογία (trans- disciplinary / εγκάρσια διεπιστημονικότητα) που ενοποιεί τα προαναφερθέντα πεδία και γνωστικά αντικείμενα, δίνοντας έμφαση στην κατασκευή (στο engineering), π.χ. στο να κατασκευαστεί μια ανεμογεννήτρια.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ


Ρυθμίσεις εχθρικές για τη μόρφωση των παιδιών των λαϊκών οικογενειών
Αγωνιστική απάντηση δίνουν οι μαθητές με κινητοποίηση την Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια
Νέο αγωνιστικό ραντεβού στην Αθήνα δίνουν οι μαθητές, την Τρίτη 3 Μάρτη στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, συνεχίζοντας τον αγώνα τους για ένα «σχολείο δημιουργικό... και όχι κέντρο εξεταστικό». Με κάλεσμά της η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας δηλώνει: «Παλεύουμε για σχολείο που να τα δίνει όλα σε όλους! Οχι λίγα σε κάποιους!». Την κινητοποίηση στηρίζει με απόφασή της και η ΟΛΜΕ, που έχει κηρύξει διευκολυντική στάση εργασίας 12.00 - 14.00.
Οι μαθητές βάζουν στο στόχαστρό τους τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το Λύκειο και την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, που αναμένεται να αποτυπωθούν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Η κυβέρνηση, διατηρώντας την ουσία των ρυθμίσεων και των εξαγγελιών που δεν πρόλαβε να εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάει αυτό το έργο ένα βήμα παραπέρα, φέρνοντας το αντίθετο ακριβώς από αυτό που δίκαια ζητούν οι μαθητές: Ενα σχολείο εξοντωτικό που και πάλι δεν θα μορφώνει. Πολλαπλές εξετάσεις στο Λύκειο που θα μετρούν για την πρόσβαση, επαναφορά της «Τράπεζας Θεμάτων», Εθνικό Απολυτήριο, «βάση του 10», μείωση εισακτέων στα κεντρικά ΑΕΙ και μεγάλος κόφτης στις μετεγγραφές είναι τα βασικά στοιχεία των κυβερνητικών εξαγγελιών.