Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
          Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου  Διδασκόντων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με την Υπουργική απόφαση Αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02, (ΦΕΚ 1340/16-10-02) που, χάριν συντομίας, ονομάστηκε «Καθηκοντολόγιο» των εκπαιδευτικών, έγινε μια προσπάθεια απ’ το Υπουργείο Παιδείας να συγκεντρώσει όλο το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Όμως στα άρθρα αυτής της Υπουργικής Απόφασης εντάχθηκαν ρυθμίσεις που καταστρατηγούν σε πολλά σημεία νομικές διατάξεις που ρυθμίζονται από νόμους που δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί. Έτσι παραβιάζονται βασικά εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών αλλά και η καθημερινή δημοκρατική λειτουργία του σχολείου.
Α. ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Στην Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02,ορίζεται ότι:


Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
          Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 24/10/2014 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
   Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Παρασκευή 24 Οκτώβρη σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
 1. Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντές Δ.Ε.
 2. Έγινε δεκτή 1 ανάκληση αίτησης μετάταξης σε Διοικητική θέση.
 3. Απορρίφθηκε 1 ένσταση για μετάταξη από κλάδο σε κλάδο.
 4. Απορρίφθηκαν 2 ενστάσεις επί των αιτήσεων μετάταξης σε Διοικητική θέση. Για το ίδιο θέμα έγινε δεκτή 1 ένσταση.
 5. Έγινε δεκτή 1 ανάκληση απόσπασης σε ΚΕΔΔΥ.
 6. Απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις επανεξέτασης απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ ενώ έγινε δεκτή 1 τροποποίηση αίτησης απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ.
 7.  Συζητήθηκαν 78 αιτήσεις εκπαιδευτικών ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε  διάφορες Διοικητικές Θέσεις. Αποδεσμεύτηκαν 71 εκπαιδευτικοί και απορρίφθηκαν 7 αιτήσεις. Eξ αυτών 1 αίτηση απορρίφθηκε λόγω κωλυμάτων (μη συμπλήρωση πενταετίας από το ΦΕΚ Διορισμού). Οι υπόλοιπες 6 αιτήσεις απορρίφθηκαν (μειοψηφούντων των αιρετών) λόγω του ότι δεν προβλέπεται μετάταξη υπαλλήλων σε κατώτερη κατηγορία. Η αποδέσμευση των εκπαιδευτικών αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας για τη μετάταξη. Στη συνέχεια όλες οι αιτήσεις –και αφού ολοκληρωθούν τα οργανογράμματα των Διοικητικών Υπηρεσιών για να καθοριστούν και οι ανάγκες-θα εξεταστούν από το ΚΥΣΔΙΠ.
Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
          Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 17/10/2014 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
   Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Παρασκευή 17 Οκτώβρη σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
 1. Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντή Δ.Ε.
 2. Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών σε προσωρινή θέση Π.Ε. διοικητικού υπαλλήλου για σοβαρούς λόγους υγείας.
 3. Απορρίφθηκαν 2 ενστάσεις για μετάταξη από τη Σιβιτανίδειο στη Δ.Ε.
 4. Έγινε δεκτή 1 αίτηση ανάκλησης παραίτησης εκπαιδευτικού και 1 αίτηση επανεξέτασης παραίτησης.
 5. Έγινε δεκτή 1 αίτηση παράτασης απόσπασης στην Ε.Ε. για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
 6. Απορρίφθηκε 1 αίτηση επανεξέτασης επί των αποσπάσεων σε Μουσικά Σχολεία.
 7. Έγιναν δεκτές 23 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών, ενώ απορρίφθηκαν 12 αιτήσεις, μειοψηφούντων των αιρετών. Θεωρούμε ότι είναι δικαίωμα του εκπαιδευτικού να αποχωρεί από την υπηρεσία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κάτι που συμβαίνει και σε όλο το Δημόσιο. Απαιτούμε το δικαίωμα αυτό να γίνει σεβαστό και να εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις!

Η έκθεση του δικτύου Eurydice

Την μεγαλύτερη μείωση έχουν δεχτεί στην αγοραστική τους δύναμη οι εκπαιδευτικοί της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης τα έτη 2013/ 2014 σύμφωνα με την έκθεση «Μισθοί και επιδόματα των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων στην Ευρώπη) (2013/2014)»

Η έκθεση του δικτύου Eurydice για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν'όψει της παγκόσμιας ημέρας εκπαιδευτικών στις 5 Οκτώβρη κάνει ευρύτερα γνωστά τις μαύρες μέρες που περνάει η Ελλήνική εκπαίδευση και συνεπαγωγικά η χώρα γενικότερα.
Η έρευνα καταγράφει μείωση κατά 40% στην αγοραστική δύναμη των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα τη χρονιά 2013-2014 σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έκθεση.Η έκθεση υπολογίζει την αγοραστική δύναμη από το συνδυασμό μισθολογικών μεταρρυθμίσεων και των προσαρμογών στο κόστος διαβίωσης.

ΕΞΩΔΙΚΟ ΟΛΜΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ
EΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
της Ομοσπονδίας με την επωνυμία : «Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.)» που εδρεύει στην Αθήνα, Ερμού & Κορνάρου 2
     
ΠΡΟΣ:
Τον Υπουργό Παιδείας κ. Λοβέρδο Ανδρέα, Λεωφ. Ανδρ. Παπανδρέου 37, Μαρούσι
 
********
Η  Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ  της χώρας (σύμφωνα με το καταστατικό κεφ. Ε, άρθρα 32, 34, 35, 37) στις 27-09-2014, αποφάσισε, την προκήρυξη Απεργίας –Αποχής, από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10). Με την ίδια απόφαση η ΓΣ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς, τους Διευθυντές σχολείων και τους Σχολικούς Συμβούλους να μη συμμετάσχουν σε καμιά διαδικασία με την οποία υλοποιείται το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο για την Αξιολόγηση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης για την ημερομηνία έναρξης αυτής.