61% η συμμετοχή στην απεργία των καθηγητών της Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 15-12-2010
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ:  593
ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ: 360
ΠΟΣΟΣΤΟ: 61 %
ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ΕΛΜΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ
ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
1ο Γ/ΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
33
33
100%
2ο Γ/ΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
32
31
97%
1ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
32
14
44%
2ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
25
9
36%
3ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
31
17
55%
Γ/ΣΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
12
11
92%
Γ/ΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
22
16
73%
Γ/ΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ
14
8
57%
Γ/ΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
20
10
50%
Γ/ΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ
14
12
86%
Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ
16
13
81%
Γ/ΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
20
20
100%
Γ/ΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
7
7
100%
1ο ΓΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
21
2
10%
2ο ΓΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
26
16
62%
1ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
22
11
50%
2ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
26
10
38%
ΓΕΛ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
22
9
41%
ΓΕΛ ΑΣΤΑΚΟΥ
15
11
73%
ΓΕΛ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
14
12
86%
ΓΕΛ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
17
15
88%
ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ
23
15
65%
ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
30
25
83%
ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
54
19
35%
ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
14
3
21%
ΕΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
15
0
0%
ΕΕΕΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
16
11
69%
ΣΥΝΟΛΑ
593
360
61%