ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

E-mail: adedyait@gmail.com

Ι.Π. Μεσολογγίου 29/8/2016
             AΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 συνεδρίασε το Ν.Τ.ΑΔΕΔΥ με θέμα την  ανασυγκρότηση της Εκτελεστικής Γραμματείας του Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας μετά την παραίτηση του Προέδρου της, συναδέλφου Θανάση Γαλατά, λόγω συνταξιοδότησης.
Η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Γραμματείας είναι η εξής:

    ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καραμητσόπουλος Γιώργος

    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κούστας Κώστας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λιάπης Μίλτος

ΤΑΜΙΑΣ: Μαχαλιώτης Βαγγέλης

OΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Φραγκούλης Δημήτρης 

ΜΕΛΟΣ: Μανδέλου Μαρία

ΜΕΛΟΣ: Παρασκευά Ευδοξία

ΜΕΛΟΣ: Πέτρου Δημήτρης
 
    ΜΕΛΟΣ: Πολιτοπούλου Παναγιώτα
 
                                  Για την Εκτελεστική Γραμματεία


  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                         Καραμητσόπουλος Γιώργος                  Λιάπης Μίλτος