Εγκύκλιοι για αποσπάσεις σχολικού έτους 2021-22

Εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι αποσπάσεων

- από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε δομές ΕΑΕ, ΚΕΣΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία
- σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
για το σχολικό έτος 2021-2022.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πρέπει να κατατεθούν σε κάθε περίπτωση από 20-04-2021 μέχρι 27-04-2021 και ώρα 15:00 ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘ (https://opsyd.sch.gr/) αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενοι εγγραφούν σε αυτή ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Κάντε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο για πληρέστερη ενημέρωση:

1. Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς σε μορφή pdf 

2. Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ