Η θέση μας για την ανασυγκρότηση του ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας

Η θέση της Α ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας για το μείζον θέμα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων μετά τις λανθασμένες επιλογές της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ήταν δεδομένη εξ αρχής και σύμφωνη με τις θέσεις του κλάδου αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών της περιοχής μας.

Διατυπώσαμε επίσης πρόσφατα τη θέση μας ώστε να αρθεί το αδιέξοδο στη στελέχωση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αποδεικνύοντας ότι έχουμε ως πρώτο μας μέλημα την εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών από συναδέλφους που έχουν τη στοιχειώδη αποδοχή στον κλάδο. Στην άποψη αυτή εμμένουμε και σήμερα.

Μετά την ανακοίνωση της νέας σύνθεσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που έλαβε υπόψη τις παραιτήσεις των συναδέλφων που «εκλέχτηκαν» στις τελευταίες «εκλογές», και με σημερινή μας ομόφωνη απόφαση ενημερώνουμε ότι:

1.             Για την Α ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας αιρετοί του κλάδου θεωρούνται οι συνάδελφοι Κωνσταντίνος Κατσαρός και Αντώνης Μίκροβας, εκλεγμένοι στις τελευταίες δια ζώσης εκλογές. Για τους συναδέλφους είχαμε ζητήσει την παράταση της θητείας μέχρι να είναι δυνατή η δια ζώσης εκλογική διαδικασία, όπως συμβαίνει στα Υπηρεσιακά Συμβούλια σε όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

2.             Θεωρούμε απαράδεκτο τον ορισμό συναδέλφων εκπαιδευτικών ως τακτικών αλλά και ως αναπληρωματικών μελών στο ΠΥΣΔΕ, σε θέσεις δηλαδή που κατείχαν αιρετοί

3.             Ζητάμε, σύμφωνα και με σχετική απόφαση της ΟΛΜΕ, από τους δύο συναδέλφους που τοποθετήθηκαν ως τακτικά μέλη στη θέση των αιρετών αλλά και από τους αναπληρωματικούς τους να υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους από τις θέσεις στις οποίες ορίστηκαν, αφού αυτός ο ορισμός έρχεται σε αντίθεση με τις θέσεις του κλάδου και πολύ περισσότερο με τη θέληση των συναδέλφων.