"Νέο Λύκειο" και Τεχνολογικό Λύκειο - Όλες οι αλλαγές

Με την μορφή νομοσχεδίου θα παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες στο υπουργικό συμβούλιο οι αλλαγές για το «νέο» λύκειο και για το τεχνολογικό λύκειο.
Αναλυτικά:
Α΄Τάξη Λυκείου:
- Μειώνεται κατά 8 ο αριθμός των μαθημάτων.
- Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας (project) ανά 4 μήνες.
- Μειώνονται, κατά δύο, οι ώρες διδασκαλίας.
Β΄Τάξη Λυκείου:
Καθορίζεται ως τάξη εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις:
- Κατεύθυνση Α΄(για μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν σπουδές σε θετικές, τεχνολογικές και επιστήμες υγείας).
- Κατεύθυνση Β΄(για μαθητές που θέλουν να ακολουθήσουν ανθρωπιστικές επιστήμες και κλασικές σπουδές).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΝΔ ζήτησε και συμφωνήθηκε η πρώτη κατεύθυνση να είναι αυτή των ανθρωπιστικών σπουδών και η δεύτερη των θετικών.
Επίσης, μειώνεται ο αριθμός των μαθημάτων από 17 σε 12 και μειώνονται κατά 2 και οι ώρες διδασκαλίας.
Γ΄Τάξη Λυκείου

Σ΄αυτήν ολοκληρώνεται η εξειδίκευση των μαθητών. Ισχύουν οι δύο κατευθύνσεις, ενώ προστίθεται μία ακόμη που αναφέρεται στις οικονομικές επιστήμες.
Μειώνεται ο αριθμός των μαθημάτων από 16 σε 10, ενώ αυξάνονται οι διδακτικές ώρες.
Δεδομένος φαίνεται ο υπολογισμός της βαθμολογίας του λυκείου για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, στο νέο εξεταστικό σύστημα, το οποίο όμως δεν πρόκειται να ανακοινωθεί τώρα.
Γενική, βασική αλλαγή για το νέο λύκειο είναι τα λιγότερα μαθήματα. Μέχρι τώρα κοινή είναι η διαπίστωση πως ο μαθητής είναι φορτωμένος σε ένα εξαντλητικό πρόγραμμα με πολλά μαθήματα και συχνά η εξεταστέα ύλη είναι αυστηρά καθορισμένη -κάτι που οδηγεί, αναπόφευκτα στην αποστήθιση. Τα λιγότερα μαθήματα, αλλά η περισσότερη εξειδίκευση με την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών, θα είναι από τα βασικά ζητούμενα στα νέα μέτρα.
Έτσι, από τα βασικά στοιχεία είναι και οι λιγότερες ώρες διδασκαλίας, αλλά η μεγαλύτερη ανάλυση βασικών μαθημάτων. Δηλαδή, οι μαθητές θα έχουν μεγαλύτερη εξειδίκευση και περισσότερες ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα εκείνα, που θα χαρακτηρίζονται «αυξημένης βαρύτητας».
Το μάθημα της ερευνητικής εργασίας, (project) που θεωρείται από τις καινοτομίες που εισάγονται στην πρώτη τάξη λυκείου, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ήδη στα σχολεία. Αν και δεν είναι ξεκάθαρα τα πρώτα αποτελέσματα , είναι φυσικό στην πρώτη φάση της υλοποίησης του, να συναντά κάποιες δυσκολίες. Κοινή εκτίμηση όμως των εκπαιδευτικών είναι ότι κατά βάση πρόκειται για σημαντική και θετική αλλαγή, καθώς μέσω των εργασιών αυτών οι μαθητές μαθαίνουν να ερευνούν, να συνθέτουν και να εργάζονται ομαδικά πάνω σε ένα θέμα. Η ερευνητική εργασία, άλλωστε είναι «κοινός τόπος» για τα σχολεία σε πολλές άλλες χώρες.
Οι φόβοι που διατυπώνονται πάντως από εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα έχουν σχέση με τον τρόπο εφαρμογής του νέου αυτού μαθήματος. Μάλιστα έχουν εκφρασθεί και επιφυλάξεις γι αυτό, ενώ ορισμένοι έχουν πει ότι υπάρχει φόβος να αντιγράφουν οι μαθητές από το διαδίκτυο ανάλογες με το θέμα τους εργασίες, που θα βρουν δημοσιευμένες.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Το υπουργείο Παιδείας, όμως, δίνει μεγάλη σημασία στην αναβάθμιση της τεχνολογικής εκπαίδευσης, που σε άλλες χώρες είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη και μάλιστα βρίσκεται στις πρώτες προτιμήσεις των ίδιων των νέων.
Σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Παιδείας, δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής των αποφοίτων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΤΕΙ) υπό προϋποθέσεις και κριτήρια, χωρίς όμως εξετάσεις, εφ΄όσον έχουν ολοκληρώσει τέσσερα χρόνια σπουδών στο τεχνολογικό λύκειο του οποίου η διάρκεια θα είναι τρία χρόνια (συν ένα κατ΄επιλογήν).
Σημειώνεται ότι αναμένεται να ιδρυθούν ακόμη και πειραματικά τεχνολογικά λύκεια, ενώ τα νέα προγράμματα σπουδών θα είναι προσαρμοσμένα σύμφωνα με το σύστημα των Πιστωτικών Μονάδων.
Έτσι, οι απόφοιτοι του τρίτου έτους θα έχουν πτυχία επιπέδου 2 (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), ενώ του τέταρτου (κατ΄επιλογήν) έτους θα έχουν πτυχία επιπέδου 3 (μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
Στο τρίτο και στο τέταρτο έτος του τεχνολογικού λυκείου θεσμοθετείται η πρακτική άσκηση, ενώ παρέχεται η δυνατότητα άσκησης μαθητείας. Όσοι επιλέξουν το τεχνολογικό λύκειο αλλά αποφασίσουν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο (όπως οι συμμαθητές τους των γενικών λυκείων) θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, αφού θα μπορούν να παρακολουθήσουν το τμήμα γενικής παιδείας στην Γ' τάξη. Εκεί θα διδάσκονται τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και θα παίρνουν απολυτήριο λυκείου ισότιμο με αυτό του γενικού λυκείου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου είναι η εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των αποφοίτων.
newsit.gr