Κατάταξη των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Αιτωλ/νιας

Στάλθηκε σήμερα στα σχολεία για έλεγχο ο πίνακας με την προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με την οποία θα γίνει η τελική κατάταξή τους. 
Δείτε το σχετικό πίνακα ΕΔΩ
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να ελέγξουν τις προϋπηρεσίες που αναγράφονται και να διατυπώσουν πιθανές ενστάσεις τους ώστε να προκύψει ο οριστικός πίνακας.