ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ

                            ΕΝΙΑΙΑ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

Ως αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου και σύμφωνα με την απόφαση της παράταξης με την οποία έχουμε εκλεγεί, αλλά και προηγούμενες αποφάσεις   αρκετών ΕΛΜΕ σχετικά με τις επιλογές στελεχών Εκπαίδευσης, δηλώνουμε ότι η συμμετοχή μας στην όλη διαδικασία της συνέντευξης έχει να κάνει μόνο με τον έλεγχο, τη διαφάνεια, την τήρηση της νομιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, και κατ’ επέκταση, και με την προστασία των δικαιωμάτων των υποψηφίων Συντονιστών Εκπαίδευσης. Έτσι δεν  αξιολογήσαμε τους υποψηφίους  και, ως προς τη βαθμολόγησή τους,θέσαμε σε όλους παύλα.

Είναι δεδομένο, ότι η διαδικασία της συνέντευξης θα κρίνει σε ένα σημαντικό βαθμό την επιλογή Συντονιστών. Θεωρούμαι, ότι οι υποψήφιοι Συντονιστές, εκτός από ορισμένα προσόντα, όπως η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, η διδακτική και διοικητική εμπειρία, τα οποία είναι μετρήσιμα με συγκεκριμένο σύστημα μοριοδότησης, θα πρέπει επιπλέον να διαθέτουν και δημοκρατική συμπεριφορά, σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, ικανότητα οργάνωσης και συνεννόησης ,ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων,συνεργατικότητα με άλλους φορείς της εκπαίδευσης και ιδίως με τους συναδέλφους, επικοινωνιακές δεξιότητες και άλλα πολλά προσόντα.

Η αντικειμενική μέτρηση αυτών των «μη μετρήσιμων» προσόντων δεν μπορεί να γίνει στη διάρκεια μιας ολιγόλεπτης συνέντευξης από το συμβούλιο επιλογής, τα μέλη του οποίου στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι διορισμένα από τη διοίκηση και δεν είναι, εκ των πραγμάτων, ανθρωπίνως αδύνατο να γνωρίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό των κρινόμενων.

 Όσον αφορά τα αιρετά μέλη του συμβουλίου δεν νομιμοποιούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης συναδέλφων διότι δεν είναι αυτός ο ρόλος τους και αυτή είναι μια  σημαντική διαφορά από τα διορισμένα μέλη. Επιπλέον η επιλογή συντονιστών που να είναι αρωγοί στο έργο των εκπαιδευτικών και των σχολείων και όχι εν δυνάμει αξιολογητές, συμβαδίζει  με την έκφραση γνώμης από το κλάδο (π.χ. ψηφοφορία ανά ειδικότητα), και κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους δηλώνουμε ότι θα είμαστε παρόντες σε όλη τη διαδικασία της συνέντευξης όλων των υποψηφίων Συντονιστών, αλλά δεν θα προβούμε σε βαθμολόγηση αυτών, βάζοντας σε όλους παύλα, τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία η μη βαθμολόγησή μας αυτή δεν θα παρακωλύσει την εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας, διότι το συμβούλιο θα έχει απαρτία και επομένως θα μπορεί να λειτουργήσει  κατά πλειοψηφία.

   Εκ μέρους του ψηφοδελτίου

                                                                           οι αιρετοί

                                                                    Ντάφλος Γεώργιος

                                                                 Δημόπουλος Βασίλειος