ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Α.Σ.Κ. (Ανεξάρτητη Συνεργασία Καθηγητών )

                                                             

                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η αξιολόγηση των μαθητών με κλειστά σχολεία είναι αντιπαιδαγωγική.                             Να μην καταθέσουμε βαθμολογία Α τετραμήνου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για το Γυμνάσιο (ΠΔ126/16 άρ. 12) και για τα Λύκεια (ν.4610/2019 άρ. 103 και 122), «αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου». Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα να μην κατατεθεί βαθμολογία «με ενυπόγραφη σημείωση του καθηγητή πάνω στην κατάσταση της βαθμολογίας».

Πίσω από την πίεση που ήδη δεχόμαστε για καταχώριση βαθμολογίας, κρύβεται η επιμονή του Υπουργείου να αποδεχτούμε ότι η τηλεκπαίδευση θα είναι πλέον μία «κανονική» εκδοχή σχολείου· με τις απουσίες του, τα διαγωνίσματά του και, φυσικά, τους βαθμούς του.

Εμείς αρνούμαστε να εξισώσουμε την τηλεκπαίδευση με τη ζωντανή πράξη της εκπαίδευσης. Για αυτό και καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να αποφασίσουν συλλογικά την μη κατάθεση βαθμολογίας.

Πρέπει επίσης να δοθεί ένα σχέδιο πρακτικού, προς ενίσχυση της προσπάθειάς μας να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις οι σύλλογοί μας.

Τονίζουμε ότι αυτή την στιγμή, δεν είναι απλά μία δυνατότητα το να μην καταθέσουμε βαθμολογία, αλλά είναι αναγκαιότητα για την υπεράσπιση του ρόλου μας και του έργου μας.

Ενδεικτικά, προτείνουμε την ακόλουθη αιτιολόγηση μη κατάθεσης βαθμολογίας:

«Ο σύλλογος διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) ο χρόνος κατά τον οποίο το σχολείο λειτούργησε δια ζώσης ήταν λιγότερος από δύο μήνες.

β) παραβιάζεται η ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή των μαθητών στην εκπαίδευση λόγω δυσλειτουργιών και προβλημάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (έλλειψη εξοπλισμού, αντικειμενικές δυσκολίες κτλ)

γ) Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να ικανοποιήσει ούτε να αντικαταστήσει το πολυσύνθετο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο της ζωντανής εκπαιδευτικής πράξης που συντελείται στη σχολική αίθουσα

δ) λόγω των ειδικών συνθηκών της τηλεκπαίδευσης δεν έγινε δυνατό να σχηματιστεί ικανοποιητική εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον των μαθητών του τμήματος,

Αποφασίζει να μην καταθέσει βαθμολογία Α τετραμήνου.