Εμβολιασμός εκπαιδευτικών σε εθελοντική βάση

Συνάδελφοι,
με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Εμβολιασμός εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων σε Εμβολιαστικά Κέντρα» καλούνται οι ομάδες συντονισμού ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας να καταρτίσουν καταλόγους με εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εμβολιαστούν με αδιάθετες δόσεις εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα των περιοχών τους.
Η εγκύκλιος εστάλη σήμερα στα σχολεία από τη ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν από αύριο με το σχολείο που ανήκουν / έχουν τοποθετηθεί ώστε να καταρτιστεί ο κατάλογος με όσους επιθυμούν να εμβολιαστούν.
 

Κ. Κατσαρός