Ενημερωτικό 5 από τον αιρετό Κ.Κατσαρό

 Με τις προσλήψεις των αναπληρωτών ορισμένου χρόνου καλύπτονται από την ερχόμενη εβδομάδα και τα κενά των συναδέλφων που βρίσκονται σε άδεια ευπαθών ομάδων.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν 2380 προσλήψεις συνολικά εκ των οποίων οι 1146 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από αυτούς, 123 τοποθετούνται σε κενά Ειδικής Αγωγής και 1023 σε κενά Γενικής Εκπαίδευσης.

Στην Αιτωλοακαρνανία τα κενά ευπαθών ομάδων καλύφτηκαν στο σύνολό τους αφού διορίστηκαν 11 νέοι συνάδελφοι. Ειδικότερα έρχονται 5 στη γενική εκπαίδευση, 2 στην ειδική αγωγή, άλλοι 2 στην παράλληλη στήριξη, και 2 συνάδελφοι στο Μουσικό σχολείο Αγρινίου.

Οι προσλαμβανόμενοι στο Μουσικό σχολείο Αγρινίου θα πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία την ερχόμενη Δευτέρα 19 ή Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα σύμφωνα με την απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Να σημειωθεί ότι οι συμβάσεις των προσληφθέντων δύνανται να παρατείνονται εφόσον υπάρχει παράταση και της άδειας του εκπαιδευτικού που αντικαθιστούν και για όσο διάστημα διαρκεί αυτή.

Καλή χρονιά σε όλους τους νεοπροσληφθέντες!

Οι συνολικές προσλήψεις μέχρι και σήμερα ανέρχονται στους 49.214, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, ενώ έχουν ανακοινωθεί ότι θα γίνουν και νέες προσλήψεις αναπληρωτών για την πλήρη κάλυψη όλων των κενών που έχουν προκύψει λόγω νέων αδειών, καθώς και 2800 Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών για την αντιμετώπιση σχετικών συνεπειών της πανδημίας του Covid-19.

Τέλος, στο σχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε προς ψήφιση, αναφέρεται ότι το 2021 θα στηριχθεί η εκπαίδευση με προσλήψεις χιλιάδων μόνιμων εκπαιδευτικών. Δεν αναφέρεται συγκεκριμένος αριθμός αλλά οι δηλώσεις που έχουν γίνει δείχνουν τον αριθμό 10.750.